header

Inhoud modules Van bestuurlijk Geschikt naar bestuurlijk Ervaren op niveau B

Het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B bestaat uit vijf modules. 

Hier vindt u een uitgebreid overzicht met startdata en bijbehorende data van de klassikale bijeenkomsten van de modules van de Governance Leergang.


 Module Governance, communicatie & verantwoording
    De thema's governance, communicatie, wet- en regelgeving en jaarverslaggeving maken onderdeel uit van deze module.
Startdata   Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting   14 tot 18 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten
     
Module Risicomanagement & uitbesteding
    Het integreren van risicomanagement in alle bestuurlijke processen staat centraal in deze module. Er is speciale aandacht voor IT-risico's. Daarnaast krijgt u handvatten om de inrichting van het uitbestedingsproces te monitoren en te professionaliseren.
Startdata   Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting   17 tot 21 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten
     
Module Financiële aspecten & pensioenbeleid  Tijdens deze module leert u om de financiële situatie van uw eigen pensioenfonds goed te doorgronden en het financieel beleid aan te sluiten op de uitgangspunten van het pensioenfonds. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van een visie op het pensioen van de toekomst aan de hand van macro-economische aspecten.
Startdata   Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting   17 tot 21 uur online leren, 2 klassikale bijeenkomsten
     
Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid
   

Deze module sluit aan op de guidance van DNB over de verwachte beleggingskennis van pensioenfondsbestuurders. De vernieuwde aanpak en inhoud van de module leggen een optimale basis voor uw countervailing power. U leert nog beter denken in belangen en scenario's, u leert het beleggingsproces beter te doorgronden en uw eigen rol daarin te nemen en u doorziet de relatie tussen keuzes en resultaten.
Tijdens de klassikale bijeenkomsten behandelt u casuïstiek en koppelt u deze aan de praktijk van uw eigen pensioenfonds.

Startdata   Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting   30 tot 34 uur online leren, 3 dagen klassikale bijeenkomsten
     
Module Boardroom dynamics
   

Deze module helpt u om de communicatie, samenwerking en taakverdeling binnen uw pensioenfondsbestuur te verbeteren. De specifieke samenhang binnen een bestuur krijgt alle aandacht. U krijgt inzicht in de verscheidenheid van handelen, cultuur en gedrag, en in de talenten van bestuursleden en het bestuur als geheel, wat zorgt voor meer begrip en respect. Het oefenen met onder meer communicatieve vaardigheden en teamdynamiek geeft u vervolgens praktische handvatten om de boardroom dynamics binnen het bestuur positief te beïnvloeden. 

Startdata   Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting   4-6 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten
+ gedurende 4 weken oefenen met korte praktijkgerichte opdrachten (12 uur) 

Inschrijven voor de intake Van Geschikt naar Ervaren op niveau B

U schrijft zich in voor een intake. Op basis van deze persoonlijke intake stellen wij voor u een leertraject samen dat volledig is afgestemd op uw situatie. Welke modules u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds. U krijgt die leerstof aangeboden die voor u noodzakelijk en relevant is. Voor lesstof die u al beheerst, is een vrijstelling mogelijk.

Aanmelding Intake