INZICHT – Module Financiële sturing en risicodeling in een premieovereenkomst

  • Maatwerk

Module Financiële sturing en risicodeling in een premieovereenkomst

Blik vooruit en leerpunten voor de transitiefase

Het pensioenakkoord betekent een overstap van uitkeringsovereenkomsten naar premieovereenkomsten. Dat vraagt een andere benadering van de (evenwichtigheid) afwegingen van fondsen. De impact op het financieel beleid is groot en de toedeling van rendementen over leeftijdscohorten vraagt een gedegen aanpak. De risicohouding vormt hierin de basis voor de inrichting van het financieel beleid. 

In deze eendaagse module gaan Bas Werker (Universiteit van Tilburg & Netspar) en Daan Kleinloog (Sprenkels & Verschuren) in op deze kern van de pensioencontractwijziging en de implicaties daarvan voor (mede)beslissers in fondsen.

Na afloop kunt u voor uw eigen fonds beargumenteren hoe collectieve risico’s evenwichtig over pensioenen van individuele deelnemers kunnen worden verdeeld in een toekomstige pensioenwereld waarin premieovereenkomst de norm is. U krijgt grip op de inrichting van de risicoverdeling voor uw fonds. U leert aan welke knoppen u kunt draaien in de toekomst en wat dit oplevert voor het pensioen.  

Hoofdthema’s zijn:

  • Hoe interpreteert u het begrip ‘risicohouding’ in het nieuwe stelstel?
  • Hoe verdeelt u collectieve risico’s over de pensioenen van individuele deelnemers?
  • Hoe kunt u het nieuwe pensioencontract inrichten om zo goed mogelijk aan de pensioenambities van het fonds te voldoen? 
  • Welke impact hebben de verschillende knoppen op pensioenen in de toekomst?

Voor wie

De module is voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van de nieuwe pensioenregeling zoals pensioenfondsbestuurders.

Aanpak

Een brede mix van leermiddelen maakt het plezierig om te leren. Wij vinden het belangrijk dat alle deelnemers op gelijk niveau kunnen participeren aan de discussies. Vooraf wordt de benodigde theorie kort, krachtig en visueel aangeboden in de vorm van microlearnings.

Zoals u van ons gewend bent werken we met concrete praktijkvoorbeelden en simulaties. U doorgrondt met onafhankelijke, ervaren docenten uit de praktijk de onderliggende principes en leert samen met uw peers. Zo bent u goed voorbereid op de keuzes die in de komende periode voor uw pensioenregeling gemaakt moeten worden.

De combinatie van microlearnings, het webinar ‘vormgeven aan de transitie binnen het FTK’ en deze verdiepende module vormt een robuust programma, waarmee SPO u verbindt met de inhoud, de actualiteit en collega-fondsen. In een continue flow, onafhankelijk en doorgrondend bereiden wij u voor op het transitieproces van uw eigen organisatie.

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de theorie te verbinden met aandacht voor interactie en actualiteit.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Sturing geven aan financieel beleid in het nieuwe pensioenstelsel

Er is een groot aantal verschillen in de besturing van een DB-fonds in vergelijking tot een pensioenfonds met een premieovereenkomst. Door het volgen van deze module krijgt u een duidelijk beeld van de dilemma’s en mogelijke oplossingen in het financieel beleid. U krijgt inzicht in de verschillen die er zijn tussen WVP en NPC op diverse gebieden en de impact van het financieel beleid op deelnemersgroepen. Na afloop kunt u beargumenteren hoe u collectieve risico’s evenwichtig over pensioenen van individuele deelnemers wilt verdelen voor uw eigen fonds.

U gaat actief aan de slag met de financieel-actuariële vraagstukken waarmee u als bestuurder te maken krijgt in een toekomstige pensioenwereld waarin premieovereenkomst de norm is. Risicodeling en de impact van financieel beleid op de verschillende deelnemersgroepen staan centraal in deze module. Hieraan koppelen we ook de transitiefase waarin de pensioensector nu nog zit. Hoe kunt u uw kennis en inzichten inzetten om de voorliggende keuzes en mogelijke scenario’s voor uw eigen fonds, organisatie of bedrijfstak beter te overzien?

Introductie Niveau C

Met deze verdiepende module introduceren we Niveau C. Waar niveaus A en B sterk de focus leggen op de DB-pensioenvorm, stappen we met het nieuwe pensioenstelsel in de wereld van premieovereenkomsten. Deze verandering vraagt een geheel andere benadering van de vraagstukken op de bestuurstafel. Veel onderliggende systematieken worden anders, de omgang met risico’s veranderen en de interactie met deelnemers verandert. 

En wij? Wij veranderen met u mee. In een reeks modules geven we vanuit diverse lenzen inzicht in de impact en veranderingen die de overgang naar het besturen in het nieuwe pensioenstelsel met zich meebrengt. De eerste module focust op het financieel beleid en de financiële (toetsings)kaders. 

In plaats van de actualiteit te volgen, kijken we over de horizon naar welke kennis en inzichten bestuursleden nodig hebben in het toekomstig pensioenstelsel. Daar bereiden we u op voor. Elke module sluit af met hoe die inzichten al ingezet kunnen worden in het transitieproces.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning en investering

Maatwerk voor uw organisatie

Deze module wordt als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden.

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Open inschrijving

Bij voldoende belangstelling organiseren we opleidingsdagen waarbij u samen met uw collega-bestuurders van verschillende fondsen bij elkaar komt.

Onze adviseurs adviseren u graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info@spo.nl of T: 070 427 66 55.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

De INZICHT modules worden gemiddeld met een 8,7 beoordeeld.

Deskundige docenten met kennis van zaken

De opleiding is goed opgebouwd, zeer helder uitgelegd door kundige docenten en goed gericht op de praktijk

De modules zijn goed aangesloten op de actualiteit en de eigen praktijk

INZICHT

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er veel op u af. Naast alle doorlopende werkzaamheden wordt van u verwacht dat u zich een beeld vormt en inzicht krijgt in de situatie tot en na 2027.

Deze module is onderdeel van het meerjarig leer- en opleidingsprogramma INZICHT waarin we samen met u focus aanbrengen op actualiteiten in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel .

Het programma INZICHT helpt u daarbij. Wij verbinden kennis met mensen, verbinden begrip aan toepassing en verbinden alle details, zodat u inzicht krijgt in het totale plaatje. Onafhankelijk en doorgrondend zorgen wij dat u over de juiste kennis en inzichten beschikt om straks goed doordachte en gefundeerde keuzes te maken in het transitieproces naar een nieuw pensioenstelsel.

De combinatie van microlearnings, webinars en de verdiepende modules vormt een robuust programma, waarmee SPO u verbindt met de inhoud, de actualiteit en collega-fondsen. In een continue flow, onafhankelijk en doorgrondend bereiden wij u voor op het transitieproces van uw eigen organisatie.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.