Wie is SPO?

Onze missie

SPO verbindt kennis en expertise in de pensioensector. Het direct toegankelijk en toepasbaar maken van die kennis en expertise vinden we essentieel. Alleen zo kunnen mensen én organisaties continu van elkaar leren en daardoor optimaal presteren in een continu veranderende omgeving.

Onze visie

SPO gaat voor verbinden. Verbinden van kennis en expertise in de pensioensector. De sector zelf richtte ons op in 1991. Sindsdien zetten we in op innovatieve, effectieve én efficiënte leeroplossingen. Omdat u, als individu of organisatie continu wil blijven leren en optimaal moet presteren. Iedere kans om leren en presteren makkelijker en efficiënter te maken, benutten we voor u.

We brengen leren en werken dichter bij elkaar en zorgen dat de juiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn: nu, en in de toekomst. Met oog op die toekomst zijn organisaties steeds meer gebaat bij integrale ondersteuning.

En wij? Wij hebben de ervaring om daarin de juiste oplossingen te bieden.
Daarbij staan inzicht in- en grip op de ontwikkeling centraal. We denken in een continu proces, niet in momenten. Want we weten dat u daar het beste mee geholpen bent.

Een mens verandert. Een organisatie verandert… En wij veranderen met u mee. Continu, wat uw ambitie ook is!