Geschikt worden op niveau A

 • Start elk gewenst moment
 • Opleiding

Geschikt worden op niveau A

De opleiding Geschikt worden op niveau A krijgt een update met nieuwe trends & ontwikkelingen in de sector waaronder ESG, een nieuwe IT module en het nieuwe pensioencontract.
Binnenkort wordt deze websitepagina en het programma geactualiseerd. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw SPO adviseur. Wij staan u graag te woord!

Met het leertraject Geschikt worden op niveau A krijgt u inzicht in wat uw rol als aankomend bestuurder of (mede)beleidsbepaler inhoudt. U ontwikkelt uw bestuurlijke competenties en leert de verantwoordelijkheden kennen. U volgt een persoonlijk leertraject waarbij uw eigen pensioenfonds centraal staat. Zo leert u wat voor u noodzakelijk en relevant is.

Voor wie

Als aankomend bestuurder of (mede)beleidsbepaler wilt u zich optimaal voorbereiden op uw nieuwe rol. Er wordt immers veel van u verwacht: de juiste kennis, bestuurlijke competenties en professioneel gedrag. En meer dan ooit vraagt deze turbulente tijd dat u uw kennis op peil houdt.

Aanpak

Geschikt worden op niveau A bestaat uit vier modules. U kunt ter voorbereiding een online instapmodule volgen met basiskennis over financiële begrippen. De modules zijn toegespitst op de zeven deskundigheidsgebieden van toezichthouder De Nederlandsche Bank. U leert deze kennis direct integraal toe te passen in de praktijk.

Uw leertraject start met een persoonlijke intake. Samen stellen we een efficiënt en persoonlijk traject vast dat volledig op uw situatie is afgestemd. Welk leertraject u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds.

Voor het beste resultaat wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet, bestaande uit:

 • Online leeromgeving
 • Klassikale bijeenkomsten
 • Leerplatform SPO Perform

De online leeromgeving biedt een verkenning van het eigen fonds en theorie over verschillende pensioenthema’s. U bereidt er zich voor op de klassikale bijeenkomsten met onder meer het maken van opdrachten. Vervolgens komen in de bijeenkomsten verdere verdieping en praktijkvraagstukken aan bod. U leert van uw collega-aspirant-bestuurders, in interactie en debat.

Daarnaast gaat u tijdens en na uw leertraject aan de slag met het innovatieve leerplatform SPO Perform. Kennis, inzichten en best practices helpen u om dat wat u leert daadwerkelijk toe te passen bij vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Met deze vorm van permanente educatie blijft u doorlopend goed invulling geven aan uw rol. Zo combineert u geschikt worden met geschikt blijven.

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

De opleiding Geschikt worden op niveau A krijgt een update met nieuwe trends & ontwikkelingen in de sector waaronder ESG, een nieuwe IT module en het nieuwe pensioencontract.
Binnenkort wordt deze websitepagina en het programma geactualiseerd. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw SPO adviseur. Wij staan u graag te woord!

Het leertraject Geschikt worden op niveau A bestaat uit vier modules en een online instapmodule met basiskennis over financiële begrippen. De vier modules zijn toegespitst op de zeven deskundigheidsgebieden van De Nederlandsche Bank. 

Intake voor een leertraject op maat

Uw start met een persoonlijke intake. Aan de hand hiervan stellen wij samen met u een efficiënt en persoonlijk traject vast dat volledig op uw situatie is afgestemd. Welke onderdelen u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds.

Instapmodule Basiskennis financiële begrippen

In een groot deel van de leerstof worden financiële begrippen gehanteerd. Bent u nog onvoldoende vertrouwd met deze begrippen? Dan kunt u zelfstandig de online instapmodule volgen. U weet dan zeker dat u bij aanvang beschikt over het juiste begrippenkader.

Inhoud:
• balans van een pensioenfonds en de dekkingsgraad
• begrippen vermogensbeheer
• financiële rekenkunde
• risico en correlatie

Module Het pensioenfonds en haar bestuur

Deze module behandelt het wettelijk kader, de opbouw, het functioneren, de organisatie, de processen en de terminologie van pensioen en pensioenfondsbestuur. De rol en verantwoordelijkheid van de bestuurder staat daarbij steeds centraal. Daarnaast is er aandacht voor aansprakelijkheid, integriteit en de praktijk van professioneel gedrag.

Inhoud:
• inrichting en besturing van het pensioenfonds
• pensioen wet- en regelgeving
• pensioenregelingen en -soorten
• aansprakelijkheid en opdrachtaanvaarding
• integriteit
• praktijk van professioneel gedrag (deel 1).

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer.

Module Financiële deskundigheidsgebieden, risico -en beleggingsbeleid

Deze module biedt inzicht in de financiële opzet van een pensioenfonds, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid en de relatie tussen deze onderdelen. Het biedt inzicht in het financiële proces van een pensioenfonds: van het opstellen van uitgangspunten tot en met de resultaten.

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer.

Module Bestuur, organiseren & verantwoording

In deze module komt het interpreteren en beoordelen van de missie, visie en strategie van een pensioenfonds aan bod. Naast uw eigen competenties in de rol van bestuurder staat de praktijk van besturen centraal. Ook komen de onderdelen communicatie, verslaggeving en uitbesteding aan bod.

Inhoud:
• strategie, continuïteit en toekomstvisie
• competentiemanagement
• de praktijk van professioneel gedrag (deel 2)
• communicatie
• verslaggeving
• strategisch risicokader en uitbesteding.

Studiebelasting: 14 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer.

Module IT-systemen & datakwaliteit

Deze module biedt kennis en inzicht in balansmanagement en behandelt de toepassing en werking van derivaten en ALM. Ook behandelt de module de integratie van beleid en sturingsmiddelen; het kernproces van een pensioenfonds. Evenwichtige belangenafweging staat centraal.

Inhoud:
• financieel risicomanagement
• balansmanagement, derivaten en toepassing ALM
• sturingsmiddelen, integraal beleid en evenwichtige belangenafweging.

Studiebelasting: 25 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer.


Gecertificeerd diploma

Het leertraject Geschikt worden op niveau A heeft van CPION het predicaat Registeropleiding ontvangen. Na het afronden van uw persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvangt u een SPEN-gecertificeerd diploma.

Met dit diploma bent u aantoonbaar geschikt voor een bestuursfunctie (of aanpalende functie) in de collectieve pensioensector. U heeft uw eigen pensioenfonds goed leren kennen en doorgronden. En u kunt een professionele en verantwoorde invulling geven aan uw rol als bestuurder of medebeleidsbepaler.

Diplomabepalingen

Klik hier om de diplomabepalingen te bekijken.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Intake

Uw leertraject start met een persoonlijke intake. Met de intake kijken we welke kennis en ervaring u al heeft en wat uw (toekomstige) rol is binnen het bestuur. Ook kijken we naar de omvang, complexiteit en ambitie van uw pensioenfonds.

Op basis van deze informatie ontvangt u van ons een voorstel voor een individueel leertraject dat volledig is afgestemd op uw situatie. U krijgt de leerstof aangeboden die voor u noodzakelijk en relevant is om Geschikt te worden op niveau A of Ervaren te worden op niveau B. Voor onderdelen die u al voldoende beheerst, is een vrijstelling mogelijk.

De intake bestaat uit drie onderdelen:

Online voorbereiding
Om een goed beeld te krijgen van uw achtergrond en kennis start u met een voorbereiding in onze online leeromgeving. Onderdelen van deze voorbereiding zijn:

 • aanleveren van uw cv
 • aanleveren van uw functieprofiel (indien beschikbaar)
 • scan van kennis op deskundigheidsgebieden
 • competentiemeting
 • toets financiële begrippen

Intakegesprek
Wij analyseren de ontvangen informatie en kijken naar uw ambitie en die van uw pensioenfonds. Uw input en onze analyse bespreken we in het intakegesprek. Gezamenlijk bepalen we vervolgens uw persoonlijke leertraject.

Advies individueel leertraject
Op basis van het intakegesprek stellen we samen met u een leertraject vast dat volledig is afgestemd op uw situatie. U ontvangt van dit leertraject een leerovereenkomst. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het geschiktheidsplan van het pensioenfonds.

Geen kosten

De intake maakt onderdeel uit van het leertraject Geschikt worden op niveau A en Van Geschikt naar Ervaren op niveau B. U betaalt geen kosten voor het intakegesprek en het bijbehorende advies.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

De opleiding Geschikt worden op niveau A krijgt een update met nieuwe trends & ontwikkelingen in de sector waaronder ESG, een nieuwe IT module en het nieuwe pensioencontract.
Binnenkort wordt deze websitepagina en het programma geactualiseerd. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw SPO adviseur. Wij staan u graag te woord!

Van start met de intake

Om geschikt te worden op niveau A kunt u zich inschrijven voor de intake. Op basis van een persoonlijke intake stellen wij samen met u een leertraject vast dat volledig is afgestemd op uw situatie. Welke modules u volgt hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds. U krijgt alleen die leerstof aangeboden die voor u noodzakelijk en relevant is. Voor lesstof die u al beheerst, is een vrijstelling mogelijk

Duur

Het leertraject Geschikt worden op niveau A bestaat uit 4 modules. Iedere module is een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten.

Bent u onvoldoende vertrouwd met financiële begrippen? Dan kunt u voorafgaand aan de modules de online instapmodule Basiskennis financiële begrippen volgen.

Data & prijzen

Intake Geschikt worden niveau A

Datum Planning Kosten Locatie
Start elk gewenst moment Gratis N.v.t.
Online Instapmodule – Basiskennis financiële begrippen

Optionele module

Datum Planning Kosten Locatie
Start elk gewenst moment - €455,- N.v.t.
Module Het pensioenfonds en haar bestuur

Deze module is onderdeel van leertraject A

Datum Planning Kosten Locatie
15 september 2022 €2.855,- ZEIST
3 november 2022 €2.855,- ZEIST
Module Financiële deskundigheidsgebieden, risico -en beleggingsbeleid

Deze module is onderdeel van leertraject A

Datum Planning Kosten Locatie
21 september 2022 €4.330,- ZEIST
16 november 2022 €4.330,- ZEIST
Module Bestuur, organiseren & verantwoording

Deze module is onderdeel van leertraject A

Datum Planning Kosten Locatie
6 oktober 2022 €2.855,- ZEIST
1 december 2022 €2.855,- ZEIST
Module IT-systemen & dataverwerking

Deze module is onderdeel van leertraject A

Datum Planning Kosten Locatie
9 december 2022 €1.315,- ZEIST

De datum in bovenstaande tabel is de eerste datum van de klassikale bijeenkomst. De klassikale bijeenkomsten zijn altijd twee aansluitende dagen per module. Twee weken vóór deze datum start het online leren.

Inbegrepen

 • alle lesmaterialen
 • toegang tot SPO Perform
 • locatiekosten
 • dagarrangementen voor de klassikale bijeenkomsten met onbeperkt, koffie, thee, water, uitgebreide lunches en diner op de eerste dag van de klassikale bijeenkomsten

Optioneel

Wilt u overnachten? U kunt bij uw inschrijving een overnachting boeken of u kunt de overnachting later bijboeken via uw contactpersoon.

 

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

Onze cursisten waarderen het leertraject Geschikt worden op niveau A gemiddeld met een 9.

Stevige voorbereiding, intensieve cursusdagen, pittige inhoud en opdrachten na afloop, zorgen dat de inhoud echt beklijft. En dat is wat je nodig hebt als bestuurder Over de goed gestructureerde aanpak, de professionele docenten, de betrokkenheid van DNB en de goede didactische opzet ben ik bijzonder positief. Ik kan de SPO Modules dan ook bijzonder aanbevelen bij collega bestuurders en merk dat ik in de praktijk ook graag terugpak op het geleerde en het cursusmateriaal. SPO Perform helpt mij om het na de cursus bij te houden.

Han Bakker is lid van het bestuur SPT – Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten en heeft in 2017 en 2018 de A en B modules gedaan bij SPO.
advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.