Module Financiële deskundigheidsgebieden

 • 10 februari 2022
 • Module

Module Financiële deskundigheidsgebieden

 • Ruime aandacht voor MVB & ESG
 • Voor elke deelnemer aan deze module plant SPO een boom bij Trees for all

Als aankomend bestuurder of (mede) beleidsbepaler wilt u zich optimaal voorbereiden op uw nieuwe rol. Er wordt tenslotte veel van u verwacht: de juiste kennis, bestuurlijke competenties en professioneel gedrag. Meer dan ooit vraagt deze turbulente tijd dat u uw kennis op peil houdt.

Deze module biedt inzicht in de financiële opzet van een pensioenfonds, het vermogensbeheer, beleggingsbeleid en de relatie tussen deze onderdelen.

Het biedt inzicht in het financiële proces van een pensioenfonds: van het opstellen van uitgangspunten van het pensioenfonds tot en met de resultaten.

Door vragen over uw eigen pensioenfonds krijgt u meer inzicht in de financiële opzet van uw fonds.

Ook is er in deze module ruime aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen en ESG. We zoomen, onder andere, in op de impact hiervan op het risico en rendement. U leert wat maatschappelijk verantwoord beleggen is en u weet na de module onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Na het volgen van deze module kunt u onder andere:

 • De functie van de ABTN uitleggen en aangeven welke onderdelen de ABTN bestaat
 • Het effect van verschillende beleidsinstrumenten op de balans aangeven en weet u welke eisen het FTK aan elk van deze beleidsterreinen stelt en voor welke (groepen) belanghebbenden deze beleidsterreinen gevolgen hebben
 • Uitleggen waarom een pensioenfonds belegt
 • De kenmerken van van de verschillende beleggingscategorieën omschrijven
 • De verschillende stappen van het beleggingsproces en het belang van elke stap uitleggen
 • Uitleggen wat de rol – en taakverdeling is van de diverse partijen in het beleggingsproces
 • Het beleggings- en rendementsdoel van een pensioenfonds opstellen
 • Omschrijven wat maatschappelijk verantwoord beleggen is

Voor wie

De module is geschikt voor aankomende pensioenfondsbestuurders of (mede) beleidsbepalers.

Aanpak

Voor het beste resultaat wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet bestaande uit een online voorbereiding, klassikale bijeenkomsten en het leerplatform SPO Perform.

De online leeromgeving biedt een verkenning van het eigen fonds en theorie over de verschillende pensioenthema’s. U bereidt zich op de klassikale bijeenkomsten voor door, onder andere, het maken van opdrachten.

In de bijeenkomst komt een verdere verdieping aan bod. U leert hierbij in interactie en debat van uw collega – aspirant bestuurders.

Tijdens en na uw leertraject gaat u aan de slag met het innovatieve leerplatform SPO Perform. Kennis, inzichten en best practices helpen u om dat wat u geleerd heeft toe te passen bij de vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Met deze vorm van permanente educatie geeft u goed invulling aan uw rol. Zo combineert u geschikt worden met geschikt blijven.

Leertraject Geschikt worden op niveau A

Deze module is onderdeel van het leertraject Geschikt worden op niveau A.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Tijdens de module financiële deskundigheidsgebieden komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Financiële opzet van een pensioenfonds
 • Verschillende beleggingscategorieën en macro economie
 • Het beleggingsproces – en beleid
 • Uitbesteding & evaluatie

Bij het onderdeel financiële opzet van een pensioenfonds komt onder andere aan bod:

 • Balansopstelling & solvabiliteit
 • Resultatenrekening & sturingsinstrumenten
 • Beleidskader en vastlegging beleid
 • De rol van ALM

Bij het onderdeel macro economie en beleggingscategorieën buigen we ons onder andere over de vraag ‘ Waarom beleggen pensioenfondsen’, het beleggingsproces & Governance. Verder komt op het gebied van risicotolerantie het beheer en het renterisico aan bod.

Tenslotte komen de vermogensbeheerstijl, maatschappelijk verantwoord beleggen en de strategische – en tactische asset allocatie aan de orde.

Certificaat

Na afloop van de module ontvangt u een certificaat.

Planning & investering

Studiebelasting

De opleiding is een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten.

Er zijn 2 klassikale bijeenkomsten op 2 aaneensluitende dagen. Twee weken voor deze datum start het online leren. Voorafgaand aan elke bijeenkomst besteedt u ongeveer 25 uur aan zelfstudie.

Data & prijzen

Module Financiële deskundigheidsgebieden

Datum Planning Kosten Locatie
10 februari 2022 - €2.855,- ZEIST
19 mei 2022 €2.855,- ZEIST
22 september 2022 €2.855,- ZEIST
17 november 2022 €2.855,- ZEIST

De datum in bovenstaande tabel is de eerste datum van de klassikale bijeenkomst. De klassikale bijeenkomsten zijn altijd twee aansluitende dagen per module. Twee weken vóór deze datum start het online leren.

Inbegrepen

 • alle lesmaterialen
 • toegang tot SPO Perform
 • locatiekosten
 • dagarrangementen voor de klassikale bijeenkomsten met onbeperkt, koffie, thee, water, uitgebreide lunches en diner op de eerste dag van de klassikale bijeenkomsten

Optioneel

Wilt u overnachten? U kunt een overnachting bij ons boeken voor € 115,-

 

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

Bomen is zilver, planten is goud

SPO plant voor elke deelnemer aan ESG in één dag een boom bij Trees for all. Ook kunt u bij uw inschrijving aangeven of u wilt dat SPO kosteloos namens u nog een extra boom plant. Zo zetten we ons samen in voor een gezonder klimaat, herstel van natuur en biodiversiteit en betere leefomstandigheden.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Onze cursisten waarderen de module Financiële deskundigheidsgebieden gemiddeld met een 8,8.

Deze opleiding zou ik anderen aanbevelen omdat de theorie met opdrachten de pensioenmaterie veel inzichtelijke maakt

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.