Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan alleen verstand van pensioenen. Belangrijk is om te weten hoe je leerprocessen effectief organiseert zodat u zich de aangeboden kennis ook echt eigen maakt.

Visie op leren
Bij SPO Nyenrode hebben we niet alleen verstand van de inhoud, we verstaan ook het vak van opleiden. We zijn ervan overtuigd dat de praktijk de beste leerschool biedt. Daarom betrekken we uw eigen werkpraktijk in onze opleidingen. We koppelen theorie aan casuïstiek uit de praktijk, zodat u direct kunt toepassen wat u leert.

En omdat niet iedereen op dezelfde manier leert, creëren we een gevarieerde leeromgeving. Samenwerking met andere cursisten staat bij alle opleidingen centraal. Bovendien zijn onze docenten gepokt en gemazeld in de pensioenwereld en kennen zij hun vakgebied als geen ander. Het resultaat? Aantoonbare geschiktheid en vakbekwaamheid. Dat borgen we met onafhankelijke toetsinstrumenten en examens.

Kenmerkend SPO Nyenrode
Een mix van leermiddelen en technologie maken onze opleidingen efficiënter en effectiever voor cursisten, opdrachtgevers en docenten. De programma’s van SPO Nyenrode hebben allemaal de volgende kenmerken:

 • Praktijkgericht
  De opleidingen bouwen voort op al aanwezige kennis. Docenten maken gebruik van herkenbare en actuele voorbeelden uit de praktijk en zij betrekken de eigen werkpraktijk van de cursisten in de opleidingen.
   
 • Actieve werkvormen
  Kennis beklijft pas echt wanneer deze tot stand komt door samenwerken en in interactie met andere cursisten, docenten en inhoudsexperts van SPO Nyenrode.
   
 • Toepassingsgericht
  Theorie koppelen we aan casuïstiek uit de praktijk, zodat de opgedane kennis direct op de werkplek kan worden toegepast.
   
 • Aantoonbaar vakbekwaam of geschikt
  Toetsing vormt een integraal onderdeel van onze opleidingen. De leerdoelen van de opleidingen sluiten aan op de beroepsprofielen in de pensioensector. Dat borgen we met onafhankelijke examens en toetsinstrumenten.
   
 • Diversiteit
  Omdat niet iedereen op dezelfde manier leert, biedt SPO Nyenrode u een gevarieerde leeromgeving, Met zintuigelijk rijke werkvormen, het gebruik maken van meerdere leerplekken en het kijken door de bril van een ander spelen we in op deze diversiteit.

Onderwijskundige basis; breng leren naar de werkplek
We leren vooral door kennis toe te passen in de praktijk van ons dagelijks werk. Formeel leren – georganiseerd leren in de vorm van een opleiding of training – is de katalysator die het informele leren – leren op de werkplek en leren in interactie met elkaar – stimuleert en versnelt.

Effectief en permanent leren
SPO Nyenrode helpt pensioenfondsen, bestuursbureaus en pensioenuitvoerders het leren in hun organisaties te koppelen aan de ambities en doelstellingen. In co-creatie met de klanten zorgen we voor een effectief en continu lerende organisatie. Met maar één doel voor ogen: de performance verbeteren.

Wilt u hulp bij het vertalen van uw ambities naar geschiktheid? Of wilt u gewoon eens met ons praten over uw ambities en hoe deze door te vertalen naar de mensen in uw organisatie en bestuur? In een persoonlijk gesprek lichten we graag onze beproefde aanpak toe.