Examens bij SPO Nyenrode

De SPO Nyenrode-opleidingen voor pensioenprofessionals worden afgerond met een officieel examen.

SPO Nyenrode heeft haar opleidings- en examenactiviteiten strikt gescheiden. Zo kunt u ervan op aan dat de examens objectief en onafhankelijk zijn. De examens staan bovendien onder toezicht van de Examenkamer. Deze ondertoezichtstelling garandeert de kwaliteit en onafhankelijkheid van het diploma. Een SPO Nyenrode-diploma kan daarmee gezien worden als betrouwbare norm voor de pensioensector.

Veelgestelde vragen examens

Het Examenbureau van SPO Nyenrode heeft de meest voorkomende vragen over de gang van zaken rondom de examens voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan met het Examenbureau: telefoon (070) 427 66 55, of mail naar examencommissie-spo@nyenrode.nl.

Organisatie van examens bij SPO Nyenrode

Bij de totstandkoming van de SPO Nyenrode-examens is een aantal spelers van belang. De praktische organisatie van de examens en het uitgeven van diploma’s en certificaten is in handen van het Examenbureau van SPO Nyenrode. De onafhankelijke Examencommissie van SPO Nyenrode is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens, de organisatie van het examenproces en het vaststellen van de examenresultaten. Daarnaast staan de examens onder toezicht van de Examenkamer.

Deze manier van uitvoering, gekoppeld aan interne verantwoordelijkheid en extern toezicht, garandeert de kwaliteit van de examens en diploma’s van SPO Nyenrode. Als u examen doet bij SPO Nyenrode, weet u dat de examens objectief en onafhankelijk worden vastgesteld en beoordeeld.

Geslaagd of niet?

Een SPO Nyenrode-examen is meestal opgebouwd uit meerdere examenonderdelen. De Opleiding Collectieve Pensioen wordt bijvoorbeeld afgesloten met een schriftelijk examen en een praktijkopdracht.

U bent geslaagd voor het examen als uw eindcijfer een 5,5 of hoger is. Bestaat het examen uit meerdere onderdelen, dan dient elk examenonderdeel te worden afgesloten met ten minste een 5,0. Heeft u bijvoorbeeld voor het schriftelijk examen een 7,5 behaald, maar voor het overige examenonderdeel een 4,9, dan bent u niet geslaagd. U voldoet dan niet aan de eis dat voor elk onderdeel ten minste een 5,0 is behaald.

Bent u geslaagd voor het examen? Dan krijgt u het diploma thuisgestuurd. Bent u niet geslaagd, dan kunt u één of meerdere examenonderdelen herkansen.

Tussen examen en uitslag

De beoordeling van een schriftelijk examen neemt bij SPO Nyenrode in totaal zo’n acht weken in beslag. Dat is een lange periode voor wie met spanning op de uitslag wacht. Toch is die tijd nodig om de beoordeling van het examen objectief en zorgvuldig te laten verlopen. Wat gebeurt er precies nadat u het examen hebt ingeleverd?

  1. De dag na het examen worden alle examens gecontroleerd en gekopieerd. De originele examens worden veilig bewaard. De kopieën gaan naar twee beoordelaars. Zij beoordelen onafhankelijk van elkaar elk examen.
  2. De eerste resultaten worden verwerkt in een datasysteem, gecontroleerd en geanalyseerd door de Examenmanager. Zijn vragen te moeilijk of te makkelijk? Komen bepaalde fouten vaker voor? Dan vindt eventueel nog een derde beoordeling plaats.
  3. Examens van kandidaten die op de grens van slagen en zakken zitten, worden altijd door een derde beoordelaar nagekeken.
  4. De resultaten gaan naar de Examencommissie. De Examencommissie analyseert alle gegevens en stelt de definitieve resultaten en eventuele compensatie vast.
  5. De cijfers worden ingevoerd in ons administratiesysteem. Alles wordt nog eens gecontroleerd.
  6. Pas als alle examens volledig gecontroleerd en verwerkt zijn, worden de resultaten verstuurd. Iedereen krijgt op hetzelfde moment de uitslag. Uitslagen worden niet telefonisch verstrekt.
  7. Uiterlijk acht weken na de uitslag worden de diploma’s verstuurd.
Herkansen

Heeft u examen gedaan en is het eindcijfer niet voldoende om in aanmerking te komen voor het bijbehorende diploma? Dan kunt een of meer examenonderdelen herkansen. U moet zich hiervoor opnieuw inschrijven. Er worden opnieuw examenkosten in rekening gebracht.

Aantal herkansingen onbeperkt

Het aantal mogelijkheden om te herkansen is onbeperkt. Dat geldt zowel voor het schriftelijk examen als voor de overige examenonderdelen. Wel is het zinvol om te beseffen dat de kans op succes kleiner wordt naarmate er meer tijd verstreken is tussen de opleiding en het moment van examen doen. Het zal dan meer zelfstudie vergen om alsnog te slagen. Denk dus goed na over het moment van herkansen. Vraag hierover zo nodig advies bij uw opleidingscoördinator en informeer bij collega’s over wijzigingen in het lesmateriaal. SPO Nyenrode stelt geen nieuw lesmateriaal ter beschikking.

Resultaten twee jaar geldig

Heeft u examen gedaan en één onderdeel voldoende en één onderdeel onvoldoende gemaakt? Dan kunt u het examenonderdeel dat onvoldoende was opnieuw maken. U kunt er ook voor kiezen om beide examenonderdelen te herkansen. Het cijfer van het examenonderdeel dat voldoende is gemaakt, blijft twee jaar geldig. Deze periode gaat in op de dagtekening van de eerste brief waarop het resultaat van uw examen(onderdeel) vermeld staat.

Erkend diploma

U volgt een pensioenopleiding omdat u bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebt om een functie in de pensioensector goed te kunnen uitvoeren. De opleidingen voor pensioenprofessionals van SPO Nyenrode worden afgesloten met een officieel examen. Wie het examen voldoende maakt, ontvangt het bijbehorende diploma en toont daarmee aan over die kennis en vaardigheden te beschikken.

Beroepsprofielen

De diploma’s van SPO Nyenrode sluiten aan bij de beroepsprofielen die breed in de pensioensector worden gebruikt. De diploma’s vermelden dus niet de opleiding die is gevolgd, maar het beroepsprofiel waarvoor men is opgeleid. Wie bijvoorbeeld de Leergang Collectieve Pensioenen volgde en het bijbehorende examen voldoende maakte, ontvangt het diploma Pensioenspecialist collectieve pensioenen.

Helderheid over deskundigheid

Hiermee is in één oogopslag voor de hele pensioensector duidelijk over welke deskundigheid iemand beschikt en op welk niveau hij of zij kan functioneren. SPO Nyenrode wil op deze manier een bijdrage leveren aan de transparantie over deskundigheid.

Let op: een SPO-diploma is niet gelijk aan een diploma verstrekt op basis van de wet op het Hoger Onderwijs. Derhalve kan een SPO-diploma niet worden gezien als een Nyenrode-diploma voor geaccrediteerd (NvAO, AMBA, EQUIS, CEA) onderwijs. Uiteraard hebben SPO-diploma’s hun waarde in de zin dat zij bepaalde mate van vakkennis op het gebied van pensioen borgen.

Houdbaarheid diploma

Wat is een diploma nog waard in een pensioenwereld die zo sterk in verandering is? Dat is een terechte vraag. Voor pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties wordt het dan ook steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat pensioenprofessionals – op alle niveaus – over de vereiste deskundigheid beschikken. SPO Nyenrode kan daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren.

Toetsen van deskundigheid

SPO Nyenrode beheert en ontwikkelt verschillende instrumenten om kennis, inzicht, vaardigheden en competenties te toetsen. Zowel van medewerkers als van bestuurders.

Examenreglement en voorwaarden

Ook op onze examens zijn de algemene voorwaarden van SPO Nyenrode van toepassing.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.