Privacy statement

De privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 18 september 2023.

Dit is de privacy statement van SPO B.V. onderdeel van Nyenrode Business Universiteit (verder in de tekst aangeduid als SPO Nyenrode). Ons bedrijfsadres is Prinses Margrietplantsoen 90, 2595 BR Den Haag

SPO Nyenrode verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Verwerking van persoonsgegevens
SPO Nyenrode behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens (AVG). SPO Nyenrode verzamelt Persoonsgegevens bij de inschrijvingen, tijdens de leertrajecten, na het opnemen van contact via het contactformulier en het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van SPO Nyenrode producten, dienstverlening en activiteiten. Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief kunt u periodiek op de hoogte gehouden worden. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of SPO Nyenrode hiervan per mail (info-spo@nyenrode.nl) op de hoogte stellen. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van SPO Nyenrode.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten, opleidingen, advies en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat hangt af van het soort dienst / opleiding die u afneemt en SPO Nyenrode applicatie die u gebruikt.

Persoonsgegevens

 • NAW gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
 • Geslacht
 • Geboortedatum (deze hebben we nodig voor certificaten en diploma’s)
 • Geboorteplaats
 • Functie
 • Contactgeschiedenis
 • Interesses
 • Surfgedrag
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag)
 • Gegevens over activiteiten binnen onze software (open- en klikgedrag) en dienstverlening.
 • CV en organisatie specifieke informatie (indien wij deze hebben ontvangen voor intakes en/of leerplan)
 • CV + motivatiebrief indien u bij ons solliciteert
 • Gegevens m.b.t. de uitvoering en voortgang van opleidingen en/of advies
 • Foto (indien deze wordt geüpload in de eigen online (leer)omgeving)

SPO Nyenrode verzorgt naast de open opleidingen ook veel maatwerk en incompany trainingen. SPO Nyenrode verstrekt regelmatig gegevens van deelnemers aan de opdrachtgever om hen op de hoogte te houden over de voortgang van een deelnemer en/of traject. Er worden gegevens verstrekt over annuleringen, presentielijsten, of een deelnemer geslaagd is en welke deelnemers we hebben gefactureerd. Bij de factuur wordt soms een deelnemerslijst bijgevoegd. Daarnaast sturen wij op verzoek overzichten welke deelnemers eerder hebben deelgenomen aan een opleiding om ze uit te kunnen nodigen voor een (vervolg)opleiding.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door SPO Nyenrode verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van deelname aan de opleiding;
 • het verzorgen van de gekozen opleiding;
 • om analyses uit te voeren, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om gevraagde inlichtingen te verstrekken en op vragen te reageren; 
 • om toegang te kunnen geven tot ons online leerplatform (SPO Perform);
 • om te voldoen aan op SPO Nyenrode rustende wet- en regelgeving; 
 • om onze website te verbeteren.

Cookie- en trackingtechnologiën
SPO Nyenrode maakt op spo.nl, spo.edcast.com en spo.anewspring.nl gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van de cookie een bepaalde bezoeker kan herkennen. De cookies geven hiermee de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. Als u bij het inloggen, aangeeft dat u ingelogd wilt blijven op die computer, dan worden via de cookies uw inloggegevens bewaard waardoor het inloggen sneller gaat.

Bij het verkrijgen van inzicht in de navigatie op de website en leerplatformen maakt SPO Nyenrode gebruik van cookies. Zo houdt een statistiekenprogramma voor SPO Nyenrode bij welke pagina’s onze bezoekers bekijken. Hierdoor kan SPO Nyenrode de site gebruiksvriendelijker, logischer en toegankelijker maken.

De meeste cookies die geplaatst worden op websites van SPO Nyenrode kunt u zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Technologieën zoals cookies, tags en scripts worden door SPO Nyenrode en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren die optimaal leren mogelijk maken.

Beveiliging
SPO Nyenrode heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat. Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard binnen de EER.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot SPO Nyenrode richten door een e-mail te sturen naar info@spo.nl, onder vermelding van uw naam en adres. SPO Nyenrode zal in beginsel binnen vier weken op verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal SPO Nyenrode de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor de zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Indentificatie
Wij kunnen vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Links
Op de websites van SPO Nyenrode zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SPO Nyenrode kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy statement van de desbetreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.

Per e-mail: info-spo@nyenrode.nl
Per telefoon: (070) 427 66 55

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij graag verder als u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy statement
SPO Nyenrode behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We raden dan ook aan deze Privacy statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.