Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Om deze kwaliteit te borgen, werken wij met verschillende partijen.

  • Onafhankelijke Examencommissie: bewaakt de kwaliteit van de examens en houdt toezicht op het examenproces
  • Examenkamer: onafhankelijk en extern toezicht op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de examens
  • CRKBO: kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs
  • SPEN: certificering van de bestuurdersopleidingen op basis van de deskundigheidseisen voor pensioenfondsbestuurders.