Continu in ontwikkeling met SPO

SPO verbindt kennis en expertise in de pensioensector. Het direct toegankelijk en toepasbaar maken van die kennis en expertise vinden we essentieel. Alleen zo kunnen mensen én organisaties continu van elkaar leren en daardoor optimaal presteren in een continu veranderende omgeving.

Lees meer over ons
Lead image

Aanbod

Klantervaring

Leren in de praktijk bij de Shell fondsen

Interview Marijke Biewinga

Geschiktheidsbeleid is al lang geen ‘nice to have’ meer voor een pensioenfonds maar een essentieel onderdeel om de strategische ambities en doelstellingen van het fonds te realiseren. Tegelijkertijd bepaalt de vastgestelde pensioenfondsstrategie ook de invulling van de leerbehoeften van de bestuurder, VO-lid of medewerker die betrokken is bij het pensioenfonds. ...

Lees verder

Nieuws