Module Financiële aspecten & organisatie

 • 19 september 2024
 • Module

Module Financiële aspecten & organisatie

Met het leertraject Geschikt worden op niveau B geeft u verdieping aan uw rol als bestuurder of beleidsbepaler en helpt u te werken aan continue geschiktheid. Deze module is onderdeel van het leertraject Van geschikt naar ervaren niveau B. Tijdens deze module leert u de financiële situatie van uw eigen pensioenfonds goed te doorgronden en het financieel beleid aan te sluiten op de uitgangspunten van het fonds. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van een visie op het pensioen van de toekomst aan de hand van macro-economische aspecten.

U leert onder andere een oordeel te geven over de waardevastheid van aanspraken en leert te bepalen welke verschillende instrumenten ingezet kunnen worden om te werken aan waardevastheid. U krijgt inzicht in wat de wettelijke randvoorwaarden voor de financiële opzet (waaronder FTK) zijn.

U krijgt scherper inzicht in het beleid van uw eigen pensioenfonds en de context daarvan, leert een actieve gesprekspartner te zijn voor adviseurs, leer de juiste vragen aan hen te stellen en ontwikkelt grip op actuele ontwikkelingen. U ontwikkelt counter vailing power en reflecteert op uw eigen rol.

U volgt een persoonlijk traject waarbij uw eigen pensioenfonds centraal staat.

U krijgt inzicht in de koppeling tussen de verschillende kasstromen bij een pensioenfonds en de mate waarin dit terug komt in de verantwoording, en hoe een pensioenfonds hier verantwoording over aflegt. U krijgt vanuit een financieel/economisch/administratief perspectief inzicht in hoe de belangrijkste processen binnen het pensioenfonds er onder de WTP uit komen te zien, zowel wat betreft de initiële keuzes als het doorlopende maandelijkse proces. De actualiteit staat bij dit onderwerp voortdurend centraal.

In deze module is er aandacht voor:

 • Bestuurlijke dilemma’s met betrekking tot de financiële opzet van een pensioenfonds.
 • Financiële analyse en verslaggeving.
 • Financieel risico- en balansmanagement
 • WTP operationeel

Na afloop van deze module:

 • Kunt u doorgronden hoe de financiële opzet van een pensioenfonds in elkaar zit en of de opzet consistent is met de uitgangspunten, beoogde doelen en risicohouding van het fonds.
 • Kunt u het onderscheid tussen zekerheid over een vast bedrag en zekerheid over koopkracht scherp toelichten. 
 • Kunt u de eigen pensioensituatie inclusief de specifieke beleidsterreinen daarin plaatsen (in hoeverre gericht op zekerheid vast bedrag of koopkracht?).
 • Kunt u beoordelen of de kenmerken van de beoogde pensioenkasstromen (is: pensioendoelstelling) op juiste wijze terugkomen in de beleggingsstrategie van een pensioenfonds.
 • Kunt u adhv de analyse van de balans beoordelen of de financiële positie van zijn fonds solide is, alsmede de rente-, inflatie, en liquiditeitsrisico’s van de financiering.
 • Kunt u adhv een analyse van de resultatenrekening beoordelen of het pensioenfonds de juiste budgetten hanteert voor het doelmatig nastreven van de financiële doelstellingen. 
 • Kunt u het wet- en regelgevend kader voor jaarverslaggeving toelichten en aangeven wat de drijvende krachten hierachter zijn (de Europese wetgeving).
 • Bent u in staat om het begrip ‘getrouw beeld’ in een specifieke situatie toe te passen.
 • Kunt u de jaarrekening en toelichting beoordelen a.d.h.v. wet- & regelgeving.
 • Heeft u verdiepend inzicht in de Wet Toekomst Pensioenen en de te maken keuze bij de implementatie van het pensioenakkoord.
 • Heeft u een goed overzicht mbt de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zowel in de transitie als daarna in de structurele situatie.
 • Begrijpt hoe de WTP operationeel werkt, de inrichtings- en uitvoeringskeuzes die fondsen daarin kunnen maken en hoe dit verschilt van het huidige FTK-kader.
 • Kunt u de keuze van het eigens fonds toelichten en uitleggen.
 • Kunt u a.d.h.v. de driehoek `risico/ambitie/premie” invulling geven aan het financiële beleid voor het eigen fonds.
 • Heeft u inzicht hoe draagvlak voor de invulling van de driehoek wordt gecreëerd, o.a. door de verwerking van de risicohouding van de deelnemers en het vaststellen van beliefs door bestuur en sociale partners. 
 • Heeft u inzicht hoe de karakteristieken van een fonds de driehoek beïnvloeden.
 • Heeft u inzicht in het risicomanagementproces (hoe komt de besluitvorming rond aanpassing van de driehoek tot stand?) en kan sturing geven op dit proces voor het eigen fonds. 

Voor wie

Als ervaren bestuurder of (mede)beleidsbepaler wilt u zich verder ontwikkelen binnen uw rol. Er wordt immers veel van u verwacht: de juiste kennis, bestuurlijke competenties en professioneel gedrag. En meer dan ooit vraagt deze turbulente tijd dat u uw kennis op peil houdt.

Het aanbod is geschikt voor de ervaren bestuurder of (mede)beleidsbepaler die zich verder wil ontwikkelen binnen zijn/haar rol en betrokken is bij belangrijke besluiten rondom Financiële aspecten & organisatie van het pensioenfonds.

 • Pensioenfondsbestuurders
 • Specifieke commissies (Beleggings, – Risicomanagement, Uitbestedings- en Communicatiecommissie)
 • Leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen

Aanpak

Geschikt worden op niveau B bestaat uit zes modules. Uw leertraject start met een persoonlijke intake. Samen stellen we een efficiënt en persoonlijk traject vast dat volledig op uw situatie is afgestemd. Welk leertraject u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds.

Voor het beste resultaat wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet, bestaande uit:

 • Leerplatform SPO Perform
 • Online leeromgeving
 • Klassikale bijeenkomsten

Tijdens en na uw leertraject gaat u aan de slag met het innovatieve leerplatform SPO Perform. Kennis, inzichten en best practices helpen u om dat wat u leert daadwerkelijk toe te passen bij vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Met deze vorm van permanente educatie blijft u doorlopend goed invulling geven aan uw rol. Zo combineert u geschikt worden met geschikt blijven.

De online leeromgeving biedt een verkenning van het eigen fonds en theorie over verschillende pensioenthema’s. U bereidt er zich voor op de klassikale bijeenkomsten met onder meer het maken van opdrachten. Vervolgens komen in de bijeenkomsten verdere verdieping en praktijkvraagstukken aan bod. U leert van uw collega-bestuurders, in interactie en debat.

Docenten

Onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

Leertraject Van Geschikt naar Ervaren niveau B

Deze module is onderdeel van het leertraject Van Geschikt naar Ervaren niveau B. Het leertraject bestaat uit zeven modules. Uw leertraject start met een persoonlijke intake. Samen stellen we een efficiënt en persoonlijk traject vast dat volledig op uw situatie is afgestemd. Welk leertraject u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Programma

Tijdens de module Financiële aspecten & organisatie komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Financiële opzet van een pensioenfonds
 • Financiële analyse (verantwoording, jaarverslaggeving)
 • Financieel risico- en balansmanagement
 • WTP operationeel

Hierbij staat o.a. de zekerheid van pensioen voor de deelnemer centraal. Tevens komt de financiële opzet van een pensioenfonds aan de orde en bekijken we of de opzet consistent is met de uitgangspunten, beoogde doelen en risicohouding van het pensioenfonds. De financiële opzet van je eigen fonds en het op evenwichtig wijze realiseren van de missie/visie/strategie en (strategische) doelen komen eveneens aan de orde.

Tijdens het onderdeel risico- en balansmanagement gaan we in op de risicohouding en de beschikbare risicoruimte en hoe dit vast te stellen op basis van de primaire doelstellingen

Ook is er aandacht voor de 3 onlosmakelijke traditionele pijlers van het pensioencontract, de driehoek ‘risico/ambitie/premie’.

Daarnaast ben je in staat, gegeven de beliefs van het bestuur en de deelnemers, met behulp van een ALM-studie de beschikbare risicoruimte te benutten.

Tenslotte ben je in staat om een relevant en in de praktijk werkend dashboard samen te stellen dat voldoet aan de eis van consistentie.

Tijdens het onderdeel WTP operationeel gaan we o.a. in op hoe de WTP operationeel werkt, de inrichtings- en uitvoeringskeuzes die fondsen daarin kunnen maken en hoe dit verschilt van het huidige FTK-kader

Ook kijken we welke primaire keuzes gemaakt moeten worden en de uitwerking hiervan.

Bekijk hier het volledige programma.

Diploma

Het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B heeft van CPION het predicaat Registeropleiding BDP ontvangen. Na het afronden van uw persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvangt u een SPEN-gecertificeerd diploma.
Met dit diploma bent u aantoonbaar ervaren voor een bestuursfunctie in de collectieve pensioensector. U kunt een professionele en verantwoorde invulling geven aan uw rol als bestuurder of medebeleidsbepaler.

Klik hier om de diplomabepalingen te bekijken

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Planning & investering

Studiebelasting

De module financiële aspecten & organisatie is een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten. U volgt 2 klassikale bijeenkomsten van elk 1 dag.

De studiebelasting is 17 – 22 uur online zelfstudie en 8 – 10 uur voor de eindopdrachten.

Eindopdrachten

Na afloop van de 2e bijeenkomst maakt u individueel 4 eindopdrachten. Voor het behalen van uw diploma of certificaat is het maken de eindopdrachten verplicht. U dient 3 van de 4 opdrachten met een voldoende af te sluiten.

De eindopdrachten sluiten aan op het lesmateriaal in de online leeromgeving en van de klassikale bijeenkomsten.

Data & prijzen

Module Financiële aspecten & organisatie

Datum Planning Kosten Locatie
19 september 2024 €3.665,- ZEIST

De datum in bovenstaande tabel is de eerste datum van de klassikale bijeenkomst. Vier weken vóór deze datum start het online leren.

Inbegrepen

 • alle lesmaterialen
 • toegang tot SPO Perform
 • locatiekosten
 • dagarrangementen voor de klassikale bijeenkomsten met onbeperkt, koffie, thee, water, uitgebreide lunches en diner op de eerste dag van de klassikale bijeenkomsten

Optioneel

Wilt u overnachten? U kunt bij uw inschrijving een overnachting boeken of u kunt de overnachting later bijboeken via uw contactpersoon.

 

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Waardering

Onze cursisten waarderen de module Financiële aspecten & pensioenbeleid gemiddeld met een 7,9.

De opleiding sluit goed aan en heeft een goede link naar het pensioenakkoord

De module geeft duidelijke voorbeelden waar je als bestuurder mee aan de slag kunt

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.