Strategisch uitbesteden en partneren in de pensioensector

 • 23 april 2024
 • Opleiding

Strategisch uitbesteden in de pensioensector

 • Actueel en opgezet in de context van de transitie in de pensioensector
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk. Colleges van experts uit het bedrijfsleven, de pensioensector én de academische wereld
 • Van strategie tot uitvoering

Tijdens het programma Strategisch uitbesteden en partneren in de pensioensector plaatsen we uitbesteding in de context van de transitie die momenteel in de pensioensector speelt.

We richten ons daarbij op de kenmerken van een modern, toekomstbestendig uitbestedingsbeleid en de daarbij horende processen, gegeven de veranderende eisen die er aan een pensioenorganisatie en haar uitbestede relaties, dan wel strategische partners, gesteld worden.

Waarom aandacht voor uitbesteden?

Leveranciers van pensioendiensten, besteden ongeacht de aard van het pensioenproduct en de regelingen, een groot deel van hun activiteiten uit om zich te richten op de kernactiviteiten.

De eisen die aan deze pensioenorganisaties en hun uitbestede relaties gesteld worden zijn continu aan verandering onderhevig.

Zo heeft de Wet toekomst pensioenen onder andere als gevolg dat keuzes over het gewenste pensioenproduct en de daaraan verbonden risico´s meer bij de eindklant komen te liggen. Dit heeft consequenties voor de aard van de dienstverlening en de communicatie met de eindklant.

Het lijkt erop dat eindklanten steeds meer eigen voorkeuren hebben, die sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Organisatiemodellen zullen in de hele keten van activiteiten aangepast moeten worden om op een klantgerichte manier in te spelen op deze veranderingen. Dit heeft gevolgen voor de verdienmodellen.

Ook worden nieuwe  technologieën om de uitvoering en dienstverlening richting de pensioenklanten efficiënter te maken steeds belangrijker.

In de praktijk hebben we de afgelopen jaren in de Pensioensector een toename gezien van controlemaatregelen, rapportages en behoefte aan onafhankelijke toetsing. Afspraken met uitbestede relaties worden vastgelegd in overeenkomsten, Service Level Agreements (SLA’s) met Key Performance Indicators (KPI’) en voor het vermogensbeheer in mandaten. De vraagt rijst of dit alles de toekomstbestendigheid van de uitbestede relaties ten goede komt. De ervaring leert dat de balans tussen vertrouwen en regels een belangrijke voorwaarde voor succesvol samenwerken is.

Het aantal aanbieders van pensioendiensten (van administratie, communicatie tot en met vermogensbeheer) varieert en kent meer of minder concurrentie afhankelijk van de aard van de activiteit.

De inkoopkracht aan de vraagkant is de afgelopen jaren toegenomen en partijen hebben sterk op kosten gestuurd, ten einde het pensioenproduct betaalbaar te houden voor de deelnemers. De uitdagingen, werkdruk en eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de dienstverlening zijn daarentegen toegenomen. Dit heeft geleid tot een hogere druk op de marges van de aanbieders en de noodzaak om processen zo efficiënt mogelijk in te richten.

Wat levert deelname aan dit programma u op?

U krijgt praktisch inzicht welke trends en ontwikkelingen in strategisch uitbesteden en partneren van invloed zijn op uw pensioenorganisatie. De focus ligt daarbij op het inregelen van moderne en toekomstbestendige uitbestedingsrelaties.

 • Wat gaat u wel en wat niet uitbesteden en waarom? “Make, buy or partner?”
 • Hoe zorgt u ervoor dat de organisatie de gewenste kwaliteit biedt die leidt tot tevreden klanten (en stakeholders) en vult u rollen, taken en verantwoordelijkheden in van strategie tot uitvoering?
 • Hoe richt u een moderne uitbestedingsfunctie in?
 • Hoe zorgt u dat de uitbestede relaties de juiste prikkels hebben om het beste te doen voor de eindklant en andere stakeholders?
 • Hoe gaat u om met integriteitsvraagstukken, verkeerde prikkels in de beloning en dillema’s?
 • Hoe voorkomt u dat het uitbestedingscontract een tikkende tijdsbom is? Hoe gaat u om met (ethische) dilemma’s?
 • Hoe gaat u om me digitalisering en robotisering in uitbestedingsvraagstukken?
 • Hoe ziet de Governance rondom uitbesteden eruit en welke toetsings- en rapportagemechanismes kunt u gebruiken?
 • Hoe creëert u een cultuur van klantgedreven innovatie en co-creatie met uw leveranciers?
 • Hoe koppelt u de verbetercirkel met een cultuur van co-creatie met uw partners en toeleveranciers, die continu inspeelt op een veranderende omgeving, aan de planning en control cyclus?
 • Hoe voert u het evaluatiegesprek? En krijgt u de onderstroom boven water?
 • (Door-)ontwikkelen van een visie op uitbesteden in de context van een in transitie verkerend pensioenstelsel.

Voor wie

Het programma nodigt uit tot diversiteit en staat daarom open voor deelnemers met verschillende achtergronden en vakgebieden. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurders, commissieleden of medewerkers van bestuursbureaus zijn, dan wel medewerkers van leveranciers als adviseurs, custodians, fiduciair beheerders en pensioenuitvoerders .

Wel vinden wij het belangrijk dat u betrokken bent bij uitbestedingsprocessen.

Docenten uit wetenschap en praktijk

In het programma Strategisch uitbesteden en partneren in de pensioensector geven inspirerende docenten uit de wetenschap en praktijk hun visie en doceren vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

Programmamanager en moderator gedurende het gehele programma is Paul Boerboom. Paul is een ervaringsdeskundige die zich zowel in binnen- als buitenland bezighoudt met vraagstukken rondom Strategisch Uitbesteden en Partneren voor Pensioenfondsen en de Governance die daarbij hoort.

Paul bewaakt het bereiken van de gemeenschappelijk en individuele leerdoelen. Hij daagt de docenten uit om theorie, praktijk en actualiteit bijeen te brengen en stimuleert u het maximale uit uw deelname te halen.

Aan het pogramma werken onder andere mee:

 • Prof. Dr. Désirée van Gorp , Hoogleraar Innovatie en Digitalisatie
 • Prof. Dr. Edgar Karssing, Hoogleraar Filosofie, Beroepsethiek en Integriteitsmanagement
 • Ingrid Talsma van DNB
 • Gerben Schreurs van BlackRock (voormalig KPMG)
 • Reiniera van der Feltz van SBZ
 • Oscar van Angeren / Marthe Bollen van Houthoff
 • Peter Kolthof van PBG
Een executive Nyenrode programma versterkt én geborgd vanuit het sectorale karakter van SPO, dé opleider in de pensioensector

Zoals u weet is SPO sinds september 2022 onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. Daarmee ontstaat er kwalitatief pensioenonderwijs op academisch niveau met een sectoraal hart en karakter. Dat biedt ruime mogelijkheden tot uw ontwikkeling op het gebied van pensioeninhoud met het perspectief van verantwoordelijk leiderschap. Zo borgen we dat onze deelnemers naast vakkennis ook leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. Dat is namelijk wat van onze cursisten wordt gevraagd in de (pensioen-)wereld in transitie.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Het programma staat in het teken van ervaringsgericht leren. We werken in teamverband aan de hand van casuïstiek met praktijkvoorbeelden; die inspelen op de actualiteit en u een optimale leermogelijkheid bieden. U maakt zo tevens kennis met ‘’best practices’ en hoe andere pensioenorganisaties zaken hebben ingericht. De uitwerking wordt begeleid door experts op dat vakgebied.

Thema’s

Gedurende het programma doorlopen we in eerste instantie twee ketens: Pensioenbeheer (incl. deelnemerscommunicatie) en Vermogensbeheer. Vervolgens staan we stil bij een geïntegreerde keten die een pensioenproduct levert aan de eindklant en inspeelt op de Wet toekomst pensioenen. Daarnaast geven we aandacht aan de uitbesteding aan diverse adviseurs die aan het fonds dan wel instelling verbonden zijn.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

Dag 1

 • Mythes over uitbesteding
 • Het inrichten van een moderne uitbestedingsfunctie
 • Casus 1: Ontario Teachers : een voorbeeld van State-of-the-art
 • Casus 2: de afweging intern versus extern
 • Inspelen op veranderingen en innovatie in een sfeer van co-creatie 
 • Uitbestedingsvraagstukken in een relatief nieuw domein: duurzaamheid
 • De impact van duurzaamheid

Dag 2

 • De inrichting van de pensioenorganisatie. Eén of meerder externe leveranciers of partners
 • Uitbestedingsbeleid opstellen
 • Het uitbestedingsproces in vogelvlucht
 • Risicobeheer rondom uitbesteden
 • Pensioencommunicatie: Chefsache?

Dag 3

 • Risico’s en verantwoordelijkheden anno nu: cybersecurity
 • Risico’s en verantwoordelijkheden anno nu: ESG
 • Het perspectief van de toezichthouder:
  Risico’s (waaronder cyberrisico en ESG)
  DORA
  Operationele wendbaarheid (transitie naar WTP / nieuw pensioencontract) in uitbesteden

Dag 4

 • Afscheid nemen of een laatste kans? Hoe evalueren? Op basis van welke criteria (b.v. financieel, cultureel, duurzaam, strategisch)?
 • De inkoop van complexe diensten als duurzame impact beleggingen in private market
 • Innovatie en co-creatie met de uitbestede relaties
 • De impact van Technologie en Digitalisering

Dag 5

 • Goed opdrachtgeverschap
 • De inrichting van de meest passende organisatie: ‘make, buy or ally`
  Oefening: de rol van schaal
 • Een Juridisch perspectief op uitbesteden

Dag 6

 • Integriteitsvraagstukken en dilemma’s in uitbesteden
  De menselijke maat en gedrag als sleutel voor een succesvolle uitbesteding en partnership
 • Toezicht op uitbesteden en governance vanuit bestuurlijk perspectief
 • Praktijkcasus: SBZ Uitbesteden onder de nieuwe Wtp; de transitie naar DC

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Check hier het hele programma inclusief docenten, hoogleraren en sprekers.

Diploma

Na het afronden van uw deelname aan de module Strategisch uitbesteden en partneren in de pensioensector en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvangt u een SPEN-gecertificeerd diploma op niveau B+.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Duur

Er zijn zes plenaire bijeenkomsten op Nyenrode in Den Haag en Breukelen.

De opleiding start 23 april. De eerste twee en laatste twee modules vinden plaats op opeenvolgende dagen met een overnachting.

Strategisch uitbesteden en partneren in de pensioensector

Datum Planning Kosten Locatie
23 april 2024 €8.000,- 'S-GRAVENHAGE, BREUKELEN

Inbegrepen

 • alle lesmaterialen
 • locatiekosten
 • dagarrangementen voor de klassikale bijeenkomsten met onbeperkt, koffie, thee, water, lunches
 • diner op de eerste dag van de tweedaagse klassikale bijeenkomsten
 • twee overnachtingen bij de tweedaagse klassikale bijeenkomsten

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.