Nieuw pensioenstelsel – Module Wet toekomst pensioenen

 • Maatwerk

Module Aan de slag met de Wet toekomst pensioenen

Eind 2020 is de concept wettekst van de Wet toekomst pensioenen gepresenteerd. Met deze module maakt u kennis met het nieuwe pensioencontract. U gaat aan de slag met de in-en outs van de concept Wet toekomst pensioenen en maakt u de vertaalslag naar uw eigen fonds. Enkele details ontbreken nog, maar de wet geeft duidelijk de contouren weer van het nieuwe stelsel. Alle betrokkenen kunnen nu starten met de voorbereiding van de invoering van het nieuwe stelsel.

SPO Nyenrode helpt u daarbij en geeft u met deze module praktisch inzicht in, de gevolgen van, de besluiten die op korte termijn genomen moeten worden door sociale partners, pensioenfondsbesturen en verantwoordings- en belanghebbendenorganen. Na het volgen van de module kunt u de verschillen beschrijven tussen uw huidige pensioenregeling en de verbeterde premieregeling en het nieuwe pensioencontract en de impact van beide op uw pensioenfonds.

Na afloop van de module heeft u uw eigen checklist op maat, waarmee partijen in uw organisatie of bedrijfstak de voorbereidingen kunnen treffen om gezamenlijk, efficiënt en effectief te werken aan de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Voor wie

De module Aan de slag met de Wet toekomst pensioenen is voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van de nieuwe pensioenregeling zoals:

 • pensioenfondsbestuurders
 • CAO-onderhandelaars van vakbonden en werkgevers (‘sociale partners’)
 • leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen
 • leden van Raden van Toezicht

Aanpak

De volgende onderwerpen komen in een interactieve sessie aan bod:

 • De twee alternatieven in het nieuwe pensioenstelsel en de impact voor uw deelnemers
 • Transitie- en invaarproblematieken
 • Tijdslijn en stappen voor invoering nieuw pensioenstelsel
 • Inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen
 • Diverse verdiepingsaspecten zoals projectierendement,  beschermingsrendement en solidariteitsreserve.

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de theorie te verbinden met aandacht voor interactie en actualiteit.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Programma

Samen met u gaan we in deze module in op de Wet toekomst pensioenen:

 • U krijgt kennis en inzichten aangereikt in de belangrijkste begrippen zoals solidariteitsreserve, projectierendement, beschermingsrendement
 • De belangrijkste aspecten van het nieuwe pensioencontract en de werking van de opbouwfase, de uitkeringsfase en de transitiefase worden uitgebreid besproken
 • We schetsen hoe de varianten van de nieuwe regelingen eruitzien voor uw organisatie of bedrijfstak. Daarbij wordt de impact voor een individuele deelnemer toegelicht
 • De stappen en tijdsplanning voor uw eigen organisatie of bedrijfstak worden benoemd om te komen tot de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026
 • U leert de inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen tijdens het invoeringstraject van 2021 tot en met 2025 vertalen naar uw eigen organisatie of bedrijfstak. Inclusief de (verplichte) inhoudelijke keuzes die de verschillende partijen daarbij moeten maken
 • De overige aspecten van de Wet toekomst pensioenen en de rollen van en de verwachte beleidsruimte voor de partijen toelichten.

U gaat actief aan de slag met de voorliggende keuzes en verkent de mogelijke scenario’s voor uw eigen fonds, organisatie of bedrijfstak. U krijgt een helder overzicht van de tijdlijn en samenhang tussen de onderdelen en van de diverse rollen in het proces. Zoals u van ons gewend bent, werken we met concrete praktijkvoorbeelden en simulaties. U doorgrondt met onafhankelijke, ervaren docenten uit de praktijk de onderliggende principes van te maken keuzes en leert samen met uw vakgenoten. Zo bent u goed voorbereid op de keuzes die in de komende periode voor uw pensioenregeling gemaakt moeten worden.

Bekijk hier het volledige programma.

Ook na de module houden we u aangesloten op verdere ontwikkelingen rond de transitie naar het nieuwe stelsel, aangezien veel details gaandeweg verder uitgekristalliseerd worden.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Planning en investering

Maatwerk voor uw organisatie

Deze module wordt als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden.

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Open inschrijving

Bij voldoende belangstelling organiseren we opleidingsdagen waarbij u samen met uw collega-bestuurders van verschillende fondsen bij elkaar komt.

Onze adviseurs adviseren u graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info@spo.nl of T: 070 427 66 55.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Waardering

Onze cursisten waarderen de Module Wet toekomst pensioenen gemiddeld met een 9,0.

Deskundige docenten met kennis van zaken

De module is goed aangesloten op de actualiteit en de eigen praktijk

De opleiding was goed opgebouwd, zeer helder uitgelegd door kundige docenten en goed gericht op de praktijk

Meerdere docenten houdt de presentatie levendig. Dezelfde inhoud wordt belicht met verschillende perspectieven