Masterprogramma Vermogensbeheer

  • Masterclass

Masterprogramma Vermogensbeheer

Besturen betekent onder alle omstandigheden het stuur in handen hebben. Bestuurders moeten in control zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs los van de transitievraagstukken die de Wet Toekomst Pensioenen meebrengt, worden de vraagstukken op de bestuurstafel maar ook elders binnen organisaties steeds complexer. Het complexe werkveld, de uitdagende beleggingsomgeving en de toenemende druk op risicomanager en regelgeving zijn slechts een deel van de uitdagingen waar bestuurders en beslissers voor staan. Vaak is het moeilijk om door de bomen het bos te zien.

In een onstuimige economische en maatschappelijke omgeving, een hoge inflatie, oplopende rente en volatiele beurzen is voldoende rendement halen om de pensioentoezeggingen na te komen allerminst vanzelfsprekend. Daarnaast spelen complexe issues als IT-beheersing, ESG, kostenbeheersing, balansrisicomanagement, het voorkomen van onnodige complexiteit en governance en countervailing power een steeds grotere rol in het vormgeven van het beleggingsbeleid. Ook de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen doet een duit in het zakje.

Verdieping van kennis en inzicht

Deze issues en de steeds in beweging zijnde omgeving vragen om verdieping van uw kennis, maar vooral verdieping van uw inzicht. Zodat u voldoende in staat blijft om te reflecteren op de strategie van het fonds en organisatie en de aanpak van het beleggingsproces.

Om u als bestuurder te ondersteunen bij het doorlopend verdiepen van uw beleggingskennis in de brede zin, ontwikkelde SPO eerder in samenwerking met Jaap van Dam, Principal Director Strategisch Beleggingsadvies PGGM, een uniek Masterprogramma Vermogensbeheer.

Het huidige masterprogramma is onlangs geheel herzien, met als doel de inhoud te actualiseren en updaten naar de laatste trends en ontwikkelingen in en rond de sector, waaronder het nieuwe pensioencontract. Door de samenwerking met Nyenrode wordt het programma nu versterkt met het wetenschappelijke én blijft het geborgd vanuit het sectorale karakter van SPO.

Voor wie

U bent bijvoorbeeld (niet-uitvoerend) pensioenfondsbestuurder of manager van een pensioenfonds, CIO, vermogensbeheerder of riskmanager. Het Masterprogramma Vermogensbeheer veronderstelt voorkennis op B-niveau. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussie en casuïstiek.

Aanpak

In een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar komt het totale beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. Iedere Masterclass bestaat uit een sessie van 1 dag. Alle modules gaan diep de inhoud in, vanuit de dilemma’s waar u als bestuurder voor staat. De toepassing staat centraal. We willen dat u zoveel mogelijk naar huis gaat met een handelingsperspectief voor het beleid van uw fonds.

Zo krijgt u per Masterclass inzicht in actuele dilemma’s en thema’s, reflecteert u op de aanpak van uw eigen fonds of organisatie en uw eigen handelen én doet u nieuwe inzichten op in interactie met collega-bestuurders en onze inhoudsexperts. Want leren doen we van en met elkaar.

Voorafgaand aan iedere Masterclass bereidt u zich voor in de online leeromgeving. Zo komt u bij de sessies goed beslagen ten ijs.

Docenten uit de praktijk

De Masterclasses worden begeleid door zeer ervaren praktijkprofessionals die hun sporen in de theorie en de praktijk hebben verdiend en gerenommeerde hoogleraren bij Nyenrode Business Universiteit die zich goed kunnen inleven in bestuurdersdilemma’s. Zij zijn allen didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Het Masterprogramma Vermogensbeheer bestaat uit een reeks van vier masterclasses:

Masterclass Governance en organisatie van het beleggingsproces

Van een pensioenfonds wordt meer dan ooit ‘good governance’ verwacht. Als manager of bestuurder is het essentieel dat u goed en integer vermogensbeheer en risicomanagement aanstuurt, op basis van transparante regels met goed toezicht en adequate verantwoording. In reactie hierop is de workload sterk toegenomen, maar zijn ook organen als beleggingscommissie en bestuursbureau gegroeid. Tijd voor een frisse blik.

Lees meer

Masterclass Balansrisicomanagement op weg naar het WTP

Het neerzetten van een integrale aanpak, maar ook concreet beslissen op basis daarvan, vergt inzicht in modelaannames en eigen gedrag. Waarop baseer ik als bestuurder beleid? Hoe voorkom je als bestuur dat je te sterk afhankelijk wordt van complexe modellen met ondoorzichtige aannames? Zijn er buiten ALM nieuwe ontwikkelingen, of moeten we het hiermee doen?

Lees meer

Masterclass Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid

In deze masterclass ligt de focus op een goede wisselwerking tussen het vormgeven van beleggingsbeleid, rekening houdende met korte- en lange termijn aspecten, en op de succesvolle integratie van verantwoord beleggen rekening houdend met recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord en het IMVB-convenant.

Ochtend: beleggen onder het nieuwe pensioencontract
Tijdens het ochtendprogramma richten we ons op de actualiteit: beleggen onder het nieuwe pensioencontract. We bespreken de impact van het pensioenakkoord op het strategisch beleggingsbeleid. Met name op het gebied van de inrichting van de portefeuille gaat er, naar verwachting, beleggingstechnisch het nodige wijzigen.

Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn potentieel de grootste wijzigingen in het strategisch beleid?
  • Hoe moet het nieuwe pensioencontract worden meegenomen in de beleggingscyclus?
  • Hoe kan een pensioenfonds (nu al) toetsen of het huidige beleid voldoet aan het nieuwe pensioencontract?
  • Is er haast om de portefeuille aan te passen?

Middag: het veranderende landschap van verantwoord beleggen
Het denken over de rol van pensioenfondsen in het realiseren van een betere wereld ontwikkelt zich razendsnel. Dit vertaalt zich in wet- en regelgeving en veranderende verwachtingen van deelnemers en andere belanghebbenden.
Dit onderwerp staat tijdens het middagprogramma centraal.

Duurzaam en impactbeleggen is steeds meer een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid. Bij het nemen van investeringsbeslissingen is het belangrijk naar de risico-rendementsfactoren te kijken, maar ook naar de bredere implicaties voor de samenleving, nu en in de toekomst.

We behandelen verschillende vragen zoals:

  • Welke invloed hebben de beleggingen op de bij die beleggingen, betrokken stakeholders: van werknemers tot klanten en het milieu?
  • Welke regels en wetten zijn er al, wat zit er in de pijplijn, en wat vragen deelnemers van ons?
  • Wat zijn de komende jaren de kernelementen van een houdbaar, duurzaam beleggingsbeleid?
  • Hoe draag je zorg voor een goede uitvoering van dat beleid?

Lees meer

Masterclass Implementatie / monitoring / bijsturing en evaluatie

In deze Masterclass is aandacht voor monitoring en de bewakingskant van de uitvoering van het beleggingsbeleid. Pensioenfondsbestuurders vragen en krijgen steeds meer informatie om bij de uitvoering en uitbesteding ‘in control’ te zijn. Wat zijn cruciale keuzes waarop een fonds of commissie moet letten? Hoe richt je als bestuurder de aandacht op de aspecten die er toe doen? Hoe vermijd je verspilling van kosten en tijd? Hoe vermijd je gedragsvalkuilen die tot slechte beslissingen kunnen leiden?

Lees meer

 

Het Masterprogramma Vermogensbeheer is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op niveau B, met als aandachtsgebied Vermogensbeheer. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussies.

De masterclasses zijn desgewenst ook los te volgen. Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

Duur

Het Masterprogramma Vermogensbeheer bestaat uit een jaarlijkse reeks van vier Masterclasses van elk één dag.

Data en prijzen

De kosten voor het complete programma bedragen € 6.565,- voor 4 sessies. De masterclasses zijn desgewenst ook los te volgen. Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen.

Masterprogramma Vermogensbeheer

Datum Planning Kosten Locatie
Op elk gewenst moment - €6.565,- N.v.t.
Masterclass Governance en organisatie van het beleggingsproces

Deze masterclass is onderdeel van het masterprogramma Vermogensbeheer

Datum Planning Kosten Locatie
8 december 2023 €1.760,- N.v.t.
Masterclass Balansrisicomanagement op weg naar het WTP

Deze masterclass is onderdeel van het masterprogramma Vermogensbeheer

Datum Planning Kosten Locatie
15 maart 2024 €1.760,- N.v.t.
Masterclass Beleggingsbeleid en integratie duurzaamheid

Deze masterclass is onderdeel van het masterprogramma Vermogensbeheer

Datum Planning Kosten Locatie
14 juni 2024 €1.760,- N.v.t.
Masterclass Implementatie / monitoring / bijsturing en evaluatie

Deze masterclass is onderdeel van het masterprogramma Vermogensbeheer

Datum Planning Kosten Locatie
13 september 2024 €1.760,- N.v.t.
 


Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

Onze cursisten waarderen het Masterprogramma Vermogensbeheer gemiddeld met een 8.

Docent aan het woord

Uw concrete vraagstukken op tafel tijdens het masterprogramma Vermogensbeheer

Jaap van Dam gaat in onderstaand artikel in op het voldoende hebben van inhoudelijke bagage door pensioenfondsbestuurders, maar op het snijpunt van kennis en toepassing loopt men tegen uitdagingen aan.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.