Masterprogramma Vermogensbeheer

  • Start elk gewenst moment
  • Masterclass

Masterprogramma Vermogensbeheer

Besturen betekent onder alle omstandigheden het stuur in handen hebben. Bestuurders moeten in control zijn. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De vraagstukken op de bestuurstafel worden steeds complexer. Het is moeilijk om door de bomen het bos te zien. Dat geldt zeker ook voor vermogensbeheer.

In een onstuimige economische omgeving en met de extreem lage rente van vandaag is voldoende rendement halen om de pensioentoezeggingen na te komen allerminst vanzelfsprekend. Daarnaast spelen issues als kostenbeheersing, balansrisicomanagement, het voorkomen van onnodige complexiteit en governance en countervailing power een steeds grotere rol in het vormgeven van het beleggingsbeleid. En dan vragen deelnemers en de maatschappij ook steeds indringender of u op een verantwoorde manier belegt. Deze issues en de steeds in beweging zijnde omgeving vragen om verdieping van uw kennis, maar vooral verdieping van uw inzicht. Zodat u voldoende in staat blijft om te reflecteren op de strategie van het fonds en de aanpak van het beleggingsproces.

U bezit over inhoudelijk goede bagage, maar in de praktijk loopt u soms tegen problemen aan die zich afspelen op het kruispunt van kennis, toepassing daarvan en de menselijke factor. Om u als bestuurder te ondersteunen bij het doorlopend verdiepen van uw beleggingskennis, ontwikkelde SPO samen met Jaap van Dam, Principal Director Strategisch Beleggingsadvies PGGM, een uniek Masterprogramma Vermogensbeheer.

Voor wie

U bent bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurder, niet-uitvoerend pensioenfondsbestuurder of manager van een pensioenfonds. Het Masterprogramma Vermogensbeheer veronderstelt voorkennis op B-niveau. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussie

Aanpak

In een doorlopend programma van 4 Masterclasses per jaar komt het totale beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. Iedere Masterclass bestaat uit een sessie van 1 dag. De ochtenden staan in het teken van kennisoverdracht. ’s Middags is er alle aandacht voor de dilemma’s waar u als bestuurder voor staat. De toepassing staat centraal. We willen dat u zoveel mogelijk naar huis gaat handelingsperspectief hoe u specifieke problemen kunt aanpakken.

Zo krijgt u per Masterclass inzicht in actuele dilemma’s en thema’s, reflecteert u op de aanpak van uw eigen fonds en uw eigen handelen én doet u nieuwe inzichten op in interactie met collega-bestuurders. Want leren doet u juist ook van elkaar. Concreet besteden we bijvoorbeeld een dagdeel aan de vraag: hoe laat u een beleggingscommissie goed functioneren? Wat is het hele scala van duurzaam beleggen en hoe kunt u daarin de volgende stap zetten? Welke risicohouding heeft u zelf en hoe beïnvloedt dat de beslissingen aan de bestuurstafel? In de masterclasses wordt aangesloten op de actualiteiten die op dat moment spelen.

Voorafgaand aan iedere Masterclass bereidt u zich voor in de online leeromgeving. Zo komt u bij de sessies goed beslagen ten ijs.

Docenten uit de praktijk

De Masterclasses worden begeleid door zeer ervaren professionals die hun sporen in de theorie en de praktijk verdiend hebben en zich goed kunnen inleven in de bestuurdersdilemma’s. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Het Masterprogramma Vermogensbeheer bestaat uit een reeks van vier masterclasses:

Masterclass Balansrisicomanagement

Het neerzetten van een integrale aanpak, maar ook concreet beslissen op basis daarvan, vergt inzicht in modelaannames en eigen gedrag. Waarop baseer ik als bestuurder beleid? Hoe voorkom je als bestuur dat je te sterk afhankelijk wordt van complexe modellen met ondoorzichtige aannames? Zijn er buiten ALM nieuwe ontwikkelingen, of moeten we het hiermee doen?

Lees meer

Masterclass lange termijn beleggen en integratie verantwoord beleggen

In deze masterclass ligt de focus op een goede wisselwerking tussen het vormgeven van beleggingsbeleid, rekening houdende met korte- en lange termijn aspecten, en op de succesvolle integratie van verantwoord beleggen rekening houdend met recente ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord en het IMVB-convenant.

Ochtend: beleggen onder het nieuwe pensioencontract
Tijdens het ochtendprogramma richten we ons op de actualiteit: beleggen onder het nieuwe pensioencontract. We bespreken de impact van het pensioenakkoord op het strategisch beleggingsbeleid. Met name op het gebied van de inrichting van de portefeuille gaat er, naar verwachting, beleggingstechnisch het nodige wijzigen.

Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn potentieel de grootste wijzigingen in het strategisch beleid?
  • Hoe moet het nieuwe pensioencontract worden meegenomen in de beleggingscyclus?
  • Hoe kan een pensioenfonds (nu al) toetsen of het huidige beleid voldoet aan het nieuwe pensioencontract?
  • Is er haast om de portefeuille aan te passen?

Middag: het veranderende landschap van verantwoord beleggen
Het denken over de rol van pensioenfondsen in het realiseren van een betere wereld ontwikkelt zich razendsnel. Dit vertaalt zich in wet- en regelgeving en veranderende verwachtingen van deelnemers en andere belanghebbenden.
Dit onderwerp staat tijdens het middagprogramma centraal.

Duurzaam en impactbeleggen is steeds meer een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid. Bij het nemen van investeringsbeslissingen is het belangrijk naar de risico-rendementsfactoren te kijken, maar ook naar de bredere implicaties voor de samenleving, nu en in de toekomst.

We behandelen verschillende vragen zoals:

  • Welke invloed hebben de beleggingen op de bij die beleggingen, betrokken stakeholders: van werknemers tot klanten en het milieu?
  • Welke regels en wetten zijn er al, wat zit er in de pijplijn, en wat vragen deelnemers van ons?
  • Wat zijn de komende jaren de kernelementen van een houdbaar, duurzaam beleggingsbeleid?
  • Hoe draag je zorg voor een goede uitvoering van dat beleid?

Lees meer

Masterclass Uitvoering risicobeheer en beleggingsbeleid

In deze Masterclass is aandacht voor monitoring en de bewakingskant van de uitvoering van het beleggingsbeleid. Pensioenfondsbestuurders vragen en krijgen steeds meer informatie om bij de uitvoering en uitbesteding ‘in control’ te zijn. Wat zijn cruciale keuzes waarop een fonds of commissie moet letten? Hoe richt je als bestuurder de aandacht op de aspecten die er toe doen? Hoe vermijd je verspilling van kosten en tijd? Hoe vermijd je gedragsvalkuilen die tot slechte beslissingen kunnen leiden?

Lees meer

Masterclass Governance en organisatie

Van een pensioenfonds wordt meer dan ooit ‘good governance’ verwacht. Als manager of bestuurder is het essentieel dat u goed en integer vermogensbeheer en risicomanagement aanstuurt, op basis van transparante regels met goed toezicht en adequate verantwoording. In reactie hierop is de workload sterk toegenomen, maar zijn ook organen als beleggingscommissie en bestuursbureau gegroeid. Tijd voor een frisse blik.

Lees meer

 

Het Masterprogramma Vermogensbeheer is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op niveau B, met als aandachtsgebied Vermogensbeheer. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussies.

De masterclasses zijn desgewenst ook los te volgen. Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

Duur

Het Masterprogramma Vermogensbeheer bestaat uit een jaarlijkse reeks van vier Masterclasses van elk één dag.

Data en prijzen

Het Masterprogramma Vermogensbeheer bestaat uit een jaarlijkse reeks van 4 Masterclasses.
De kosten voor het complete programma bedragen € 5.600,- voor 4 sessies.

Schrijf u in voor het programma via de knop “Direct inschrijven”.

Bijeenkomstdatum bijeenkomst
Masterclass Lange termijn Beleggen en Integratie Verantwoord Beleggen15 september 2021
Masterclass Uitvoering risicobeheer en beleggingsbeleid17 november 2021
Masterclass Governance en organisatie9 maart 2022
Masterclass Balansrisicomanagement 18 mei 2022
 


Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

Masterclass los volgen

De masterclasses zijn desgewenst ook los te volgen. Wij zien echter een sterke meerwaarde in de integrale benadering van het totale programma, omdat daarin het hele beleggingsproces wordt doorlopen. U kunt zich inschrijven voor de losse masterclasses via deze pagina’s:

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

Onze cursisten waarderen het Masterprogramma Vermogensbeheer gemiddeld met een 8,4.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.