header

12 september 2017 - Vermogensbeheer: ESG-beleid en rendement

Gaan financieel en maatschappelijk rendement samen? En zo ja, wat betekent dat dan voor het ESG-beleid van pensioenfondsen?

De Nederlandse pensioensector maakte de afgelopen jaren op het vlak van verantwoord beleggen grote ontwikkelingen door en maakte daarin ook bewuste keuzes. Bij 49 van de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen stond verantwoord beleggen het afgelopen jaar vaker op de agenda dan ooit tevoren (bron: Benchmark Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen 2016, VBDO).

Het aantal pensioenfondsen dat verantwoord belegt neemt toe, al verschilt de manier waarop invulling wordt gegeven aan het ESG-beleid*, net als de intensiteit van de uitvoering in de praktijk. Wat kunt u leren van eerdere ervaringen? Gaan financieel en maatschappelijk rendement werkelijk samen? En zo ja, waar moet u bij het vaststellen van uw ESG-beleid dan op letten?

SPO Connects staat op 12 september in het teken van ESG-beleid en rendement. U leert van best practices en krijgt deze middag vanuit diverse invalshoeken praktische handvatten aangereikt.

* ESG staat voor ‘Environmental, Social and Governance’. In het ESG-beleid is vastgelegd hoe in alle beleggingsprocessen rekening wordt gehouden met de factoren milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

Bijeenkomsten
SPO Perform Live