Kennistest Nettopensioen

Hieronder kunt u de kennistest nettopensioen nog eens nalezen. De juiste antwoorden zijn vet gemarkeerd.

 

Vraag 1:
Nettopensioen wordt gezien als een bijzondere vorm van pensioen in de arbeidsvoorwaardelijke tweede pijler. Wat maakt nettopensioen bijzonder? 

 • Dat deze pensioenvorm op dezelfde manier fiscaal wordt behandeld
 • Dat het een niet-fiscaal gefaciliteerde pensioenvorm is
 • Dat deze pensioenvorm verplicht is gesteld
 • Dat deze pensioenvorm ook kan worden aangeboden in de derde pijler

 

Vraag 2:
Is de Pensioenwet van toepassing op het nettopensioen? 

 • Ja, de Pensioenwet is van toepassing
 • Nee, de Pensioenwet is niet van toepassing

 

Vraag 3:
Nettopensioen wordt fiscaal anders behandeld dan regulier pensioen (namelijk in de tweede pijler). Wat wil dat zeggen 'fiscaal anders behandeld'? 

 • De betaalde premies zijn aftrekbaar, en de uitkeringen te zijner tijd belast
 • De betaalde premies zijn niet aftrekbaar, en de uitkeringen zijn te zijner tijd onbelast.
 • De opgebouwde aanspraken zijn belast, en de uitkeringen te zijner tijd onbelast
 • De betaalde premies en opgebouwde aanspraken zijn aftrekbaar, en de uitkeringen te zijner tijd belast.

 

Vraag 4:
Er zullen allerlei vormen van kruissubsidiëring voorkomen moeten worden om de regelingen fiscaal zuiver te houden en er voor te zorgen dat er geen gelden vloeien van de netto naar de bruto regeling bij een pensioenfonds. Hoe wordt kruissubsidiering tussen de basisregeling en nettopensioen voorkomen? 

 • Door een scheiding van administraties te verplichten
 • Door nadere producteisen te stellen, naast het wettelijk voorschrijven van de scheiding van administraties
 • Door nettopensioen te regelen in een aparte pensioenovereenkomst

 

Vraag 5:
Op welke momenten kan een nettopensioen tot uitkering komen? 

 • Bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • Op pensioendatum
 • Bij het uit dienst treden, vanaf tien jaar voor de pensioeningangsdatum, op pensioendatum of bij overlijden
 • Bij overlijden

 

Vraag 6:
Waarom is een eis opgenomen dat een nettopensioen alleen maar kan worden vormgegeven door een zuivere beschikbare premieregeling zonder rendementsgarantie? 

 • Omdat het risico in de opbouwfase dan ligt bij de uitvoerder en niet bij de deelnemer
 • Omdat het risico dan in de opbouwfase ligt bij de deelnemer, en niet bij het pensioenfonds
 • Omdat op deze manier nettopensioen het beste kan concurreren met lijfrentevoorzieningen

 

 

Werken aan geschiktheid op alle niveaus

 • Integrale Governance Leergang
 • Voorbereiding toetsingsgesprek DNB
 • Meester-Gezel traject
 • Toetsinstrumenten voor bestuurders
 • Permanente educatie