header

15 april 2015 'Het APF, implementatievraagstukken nader beschouwd'

Het Algemeen Pensioenfonds: implementatievraagstukken nader beschouwd
Een actuele bijeenkomst, exclusief voor pensioenfondsbestuurders
 

 

De regeldruk voor pensioenfondsen neemt toe. Met name kleine (ondernemings)pensioenfondsen beraden zich op de toekomst. Het onderbrengen van de pensioenregeling bij een Algemeen Pensioenfonds (APF) biedt nieuwe mogelijkheden.

Diverse fondsen zijn al voortvarend aan de slag gegaan en hoopten rond de zomer tot invoering over te gaan. Maar recent heeft staatssecretaris Kleinsma in een brief laten weten meer tijd nodig te hebben voor het verduidelijken van vragen over onder meer vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, bestuurlijke inzet en werkkapitaal. Een consultatieronde wordt ingelast.

Tijd voor SPO Connects om u aan te sluiten. Op woensdag 15 april maken bestuurders en deskundigen u deelgenoot van hun ervaringen en discussiëren met u over wat het APF kan en moet zijn.

Van 16.00 tot 20.00 staan de volgende sprekers op het programma: 
 

   Politiek en APF
  Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie 
   
  Nieuwe mogelijkheden als APF zijn goed. Hoewel voor ondernemingspensioenfondsen dat nu lijkt geregeld blijft de vraag open wat de stap zal zijn om ook bedrijfstakpensioenfondsen deze richting te kunnen laten kiezen. Sommige bedrijsftakpensioenfondsen denken er sterk aan om naar een APF-structuur over te gaan. Echter, dat kan nu nog niet. Wat zijn de krachten die spelen?

 

   F. van Lanschot pensioenfonds
  Sako Zeverijn, bestuurder F. van Lanschot pensioenfonds
   
  Als bestuurder is Sako Zeverijn betrokken bij een onderzoeksproject naar de voordelen van een APF voor werkgevers en pensioenfondsen. Hij deelt zijn ervaringen met u en licht toe hoe de keuze voor een APF mogelijkheid biedt om de beheersbaarheid te borgen.


   APF: Hoe werkt het en wat zijn in de praktijk aandachtspunten?
  Nicolette Opdam,  docente SPO, Partner Pensioenrecht – Financial Services at Holland van Gijzen
   
  Nicolette Opdam is in de dagelijkse praktijk nauw betrokken bij de advisering van pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars. Deze middag gaat zij vooral in op de praktische, bestuurlijke kanten van de keuze voor een APF.

  

   Alcatel-Lucent pensioenfonds
  Cor Zeeman, directeur Alcatel-Lucent pensioenfonds
   
 

Nieuwe mogelijkheden als APF zijn goed, mits ingebed in coherente regelgeving. Hoewel voor ondernemingspensioenfondsen dat nu lijkt geregeld blijft de vraag open wat de stap zal zijn om ook BPFen deze oplossingsrichting te kunnen laten kiezen.  Want sommige bedrijfstakfondsen denken er sterk aan om naar een APF structuur over te gaan. Echter, dat kan nu nog niet. De vraag is hoe en wanneer dat mogelijk wel kan. Wat zijn de krachten die spelen? Moeten we in de huidige situatie berusten of juist op dit doel meer gas geven?

 

   Aansluitend vanaf 20.00 uur:  Borrel en buffet

 

 

Bijeenkomsten
SPO Perform Live