Leergang IT-governance

 • Maatwerk

Leergang IT-Governance

 • Een praktisch aanpak in control op IT
 • Een integrale benadering vanuit bestuurlijk perspectief
 • Start direct met 2 interessante leerpaden op SPO Perform
 • Ook als maatwerk & in company

Met de Leergang IT-Governance biedt SPO u de reikende hand en helpen wij u om als bestuur in control te komen op IT-Governance. Het programma stelt u in staat om efficiënt en effectief een optimale IT-Governance te realiseren.

Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering die zwaar leunt op IT. In de praktijk blijkt het geen gemakkelijke opgave om vorm en invulling te geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheid. De kennis en opleidingen die bestuurders worden aangeboden, is vaak technisch van aard en beslaat deelgebieden. Terwijl, als het gaat om de ontwikkeling van IT-Governance, u als pensioenfondsbestuur vooral behoefte heeft aan een integrale benadering vanuit het bestuurlijk perspectief. Dit bieden we u met de leergang IT-Governance.

Voor wie

De leergang is geschikt voor pensioenfondsbestuurders, het pensioenfonds als geheel, het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau.

Specifieke IT kennis bij aanvang is niet noodzakelijk.

Aanpak

De praktische, stapsgewijze aanpak van dit programma stelt u in staat om efficiënt en effectief een optimale IT governance te realiseren. Gezamenlijk bereiken we antwoorden op uw vraagstukken en krijgt u solide handreikingen om ‘het goede gesprek’ over (innovatie van) IT met uw uitvoerder te voeren.

De te volgen onderdelen bestaan uit een combinatie van online voorbereiding en bijeenkomsten.

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn ervaren professionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze kennis met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Programma

De leergang bestaat uit een modulair programma met op elkaar voortbouwende modules toegespitst op de brede IT-aandachtsgebieden. Voor verdere specialisatie zijn er enkele keuzemodules te volgen.

De leergang is afgestemd op de eisen die toezichthouders stellen aan IT. DNB heeft IT nadrukkelijk in de eisen staan aan bestuurders van pensioenfondsen. Pensioenfondsen dienen te beschikken over adequate procedures en maatregelen ter beheersing van IT-risico’s. Daarom is de inhoud van de Leergang IT-Governance nauw afgestemd met DNB.

Ook in de nieuwe Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur die op het moment wordt herzien, krijgt IT een  plek en wordt opgenomen als nieuw deskundigheidsgebied.

Resultaat

Met de Leergang IT Governance krijgt u:

 • zicht op wat de toekomstige vereisten zijn voor de IT/ICT inrichting
 • zicht op integere en beheersbare bedrijfsvoering
 • begrip van de bestaande generieke IT architectuur van de uitvoerder
 • zicht op de actuele organisatie en verantwoordelijkheden betreffende IT risicobeheersing
 • beoordelingstools om te bepalen welke IT infrastructuur nodig is om de strategische speerpunten van het eigen fonds te realiseren
 • zicht op welke innovatieve IT/ICT trends spelen binnen de Nederlandse pensioenmarkt. Welke kosten hiermee gemoeid zijn en wat de resultaten zijn bij andere pensioenfondsen
 • grip op de complexe inrichting van IT governance in de praktijk
 • handvatten om adequaat invulling geven aan IT governance en IT/ICT ontwikkelingen
 • duidelijk overzicht van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende IT governance
 • verkenning van specifieke deelonderwerpen als big data & data-governance, gevensbescherming , cybersecurity, COBIT controls en Blockchain
 • handreikingen voor ‘het goede gesprek’ met uw uitvoerder

Na afronding van de Leergang bent u in staat om effectief en efficiënt een optimale IT Governance te realiseren. Bekijk hier de resultaten per module.

De volgende onderwerpen komen in de gehele leergang aan bod:

Online instapmodules (basiskennis)

De context en een historisch perspectief worden geschetst. Kansen, bedreigingen en mogelijkheden, de IT-impact binnen de pensioensector en wereldwijd komen aan bod. U krijgt u een helder beeld van de rollen, processen en de belangrijkste begrippen.

Het is een aanbeveling om deze online basismodules voor de bijeenkomst(en) te doorlopen. Deze geven een goede basis voor elk onderwerp in de leergang.

Om de leerpaden te volgen, heeft u een abonnement op SPO Perform nodig

IT Governance, inrichting & change

In deze module staan IT-Governance, inrichting & change centraal. Aan bod komen o.a. de taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het bestuur, maar ook is er ruime aandacht voor de IT inrichting en architectuur.

IT risico’s & trends

IT-risico’s & trends kent vele aspecten waar u als bestuurder mee te maken heeft.

Als bestuurder van een pensioenfonds is sturing op de beheersing van de risico’s van het fonds een grote verantwoordelijkheid. In het verleden ging dat vooral over de risico’s die te maken hebben met vermogensbeheer, pensioenbeheer en de (uitbestede) uitvoering in algemene zin. Maar tijden veranderen en de focus van de expliciet te managen risico’s neemt toe. Het managen van de IT-risico’s maakt daarvan onderdeel uit.

IT-beleid & uitbesteding

Bij IT-beleid & uitbesteding komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is de rol van een IT-strategie en een IT-beleid voor uw pensioenfonds?
 • Hoe komt u tot de opstelling van een IT-strategie en beleid waarmee u sturen op de uitvoering?
 • Welke eisen gelden voor een goede IT-strategie en IT-beleid?
 • Hoe implementeert en hanteert (van normering naar monitoring) u (de uitvoering van) het IT-beleid in uw fonds?
 • Hoe bepaalt u de keuze voor zelf doen, samenwerken of uitbesteden en welke rol speelt IT-strategie en IT-beleid hierbij?

Naast IT Strategie en IT-beleid en het aspect uitbesteding is er ook aandacht voor dataclassificatie & datamanagement, IT- en informatiebeveiligingsrichtlijnen en rapportage.

Informatiebeveiliging & cybersecurity

Cyberaanvallen worden steeds geavanceerder en richten zich vaker specifiek op een instelling of haar dienstverleners. De pensioensector is van die dreiging niet uitgesloten. Disrupties in IT en cyberaanvallen vormen een groot risico voor pensioenfondsen en de deelnemers.

Voortdurende ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity pensioenfondsen en hun dienstverleners zorgen ervoor dat er continu aandacht moet zijn voor het op niveau brengen en houden van de inrichting van de informatiebeveiliging van uw pensioenfonds.

IT & het nieuwe pensioenstelsel

De pensioensector is in volle voorbereiding van de invoering van de WTP. De impact op IT, informatiesystemen en data is zeer groot. Als pensioenfondsbestuurder geeft u ook leiding aan deze IT-transitie. Wat is daarbij relevant voor u als bestuurder?

Keuzemodules blockchain, datascience & AI

De keuzemodules kennen een divers aanbod van onderwerpen zoals: Data science​, AI​ , big data en ​blockchain. Ook verdere verdieping op het gebied van dataverspilling en ethiek behoort tot de mogelijkheden.

Juist voor specialisten die zich vanuit hun rol of intrinsieke interesse verder willen verdiepen in informatietechnologie, waaronder het kunnen aanwenden van data- en proces modelleringstool, benodigde software, inzicht in algoritmes, internet of things, machine learning en artificial intelligence, zijn de keuzemodules een interessante aanvulling op de modules uit de IT leergang.

Certificaat

Na afronding van alle modules ontvangt u een certificaat op niveau B (m.u.v. de online basiskennis modules).

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Planning & investering

De Leergang IT-Governance is een combinatie van online leren en bijeenkomsten. Elke module bestaat uit een online voorbereiding en één klassikale bijeenkomst. Kijk op de Governance kalender voor de data waarop de modules plaatsvinden.

Maatwerk

Deze leergang wordt ook als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden. 

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Onze adviseurs adviseren u graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info-spo@nyenrode.nl of T: 070 427 66 55.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Waardering

Het programma biedt vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het fondsbestuur zicht op het aanvliegen van de IT-problematiek

Het IT-programma biedt goed overzicht van de IT-problematiek
van pensioenfondsen

De leergang biedt een mooi en breed palet aan onderwerpen die toegespitst zijn op fondssituaties

Aanbevelingen

 

In gesprek met Koos Haakma

 

In gesprek met Marcel Verheul en Arno IJmker

 
advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.