Leergang IT-governance

 • 20 augustus 2021
 • Opleiding

Leergang IT Governance

Met de Leergang IT-Governance biedt SPO u de reikende hand en helpen wij u om als bestuur in control te komen op IT-Governance. Het programma stelt u in staat om efficiënt en effectief een optimale IT-Governance te realiseren.

Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering die zwaar leunt op IT. In de praktijk blijkt het geen gemakkelijke opgave om vorm en invulling te geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheid. De kennis en opleidingen die bestuurders worden aangeboden, is vaak technisch van aard en beslaat deelgebieden. Terwijl, als het gaat om de ontwikkeling van IT-Governance, u als pensioenfondsbestuur vooral behoefte heeft aan een integrale benadering vanuit het bestuurlijk perspectief. Dit bieden we u met de leergang IT-Governance.

Voor wie

De leergang is geschikt voor pensioenfondsbestuurders, het pensioenfonds als geheel, het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau.

Specifieke IT kennis bij aanvang is niet noodzakelijk.

Aanpak

In een doorlopend programma dat bestaat uit 6 modules komen de verschillende aspecten van IT-Governance aan bod.

De praktische, stapsgewijze aanpak van dit programma stelt u in staat om efficiënt en effectief een optimale IT governance te realiseren. Gezamenlijk bereiken we antwoorden op uw vraagstukken en krijgt u solide handreikingen om ‘het goede gesprek’ over (innovatie van) IT met uw uitvoerder te voeren.

De leergang start met online zelfstudie, gevolgd door klassikale bijeenkomsten met veel interactie en casuïstiek. Door de online voorbereiding beschikken alle deelnemers bij de klassikale bijeenkomst over hetzelfde aanvangsniveau en wordt het denken over IT governance in relatie tot het eigen fonds in gang gezet.

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn ervaren professionals die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

De totale leergang IT Governance online en klassikaal bestaat uit 6 verschillende modules. De leergang is als geheel te volgen, maar het is ook mogelijk losse modules te volgen.

De volgende onderwerpen komen in de gehele leergang aan bod:

Online modules (basiskennis)

U start met een deel online zelfstudie. De context en een historisch perspectief worden geschetst. Kansen, bedreigingen en mogelijkheden, de IT-impact binnen de pensioensector en wereldwijd komen aan bod. U krijgt u een helder beeld van de rollen, processen en de belangrijkste begrippen.

Deze online modules geven een goede basis voor elke module in de leergang. Het is een aanbeveling om deze online basismodules voor de losse modules te doorlopen.

Module IT Governance, inrichting & change

In deze module van 1 dag staan IT-Governance, inrichting & change centraal. Aan bod komen o.a. de taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het bestuur, maar ook is er ruime aandacht voor de IT inrichting en architectuur.

Module IT risico’s & trends

In deze 2e module van de leergang behandelen we vragen als: Hoe beheerst u risico gedreven uw IT-inrichting, IT organisatie en IT Change. IT-trends als datascience, robotisering, process mining en machine Learning komen ook aan bod. De module beslaat 1 dag.

Module IT-beleid en uitbesteding

In deze eendaagse module gaat u aan de slag met het opstellen van het IT-beleid: van normering naar monitoring

Module informatiebeveiliging & Cybersecurity

Met deze module gaan we in op de implementatie van de eisen van de toezichthouders
en nemen we AVG Datakwaliteit onder de loep. Deze module duurt 1 dag

Module IT & het nieuwe pensioenakkoord

In deze module van 1 dag gaan we in op de impact en transitie bekeken vanuit IT – perspectief.

Keuzemodules Blockchain, DataScience & AI

Wanneer zijn de modules gepland?

Benieuwd wanneer welke module plaatsvindt? Bekijk hier de planning.

Data zijn onder voorbehoud van wijziging.

Resultaat

Met de Leergang IT Governance krijgt u:

 • zicht op wat de toekomstige vereisten zijn voor de IT/ICT inrichting
 • zicht op integere en beheersbare bedrijfsvoering
 • begrip van de bestaande generieke IT architectuur van de uitvoerder
 • zicht op de actuele organisatie en verantwoordelijkheden betreffende IT risicobeheersing
 • beoordelingstools om te bepalen welke IT infrastructuur nodig is om de strategische speerpunten van het eigen fonds te realiseren
 • zicht op welke innovatieve IT/ICT trends spelen binnen de Nederlandse pensioenmarkt. Welke kosten hiermee gemoeid zijn en wat de resultaten zijn bij andere pensioenfondsen
 • grip op de complexe inrichting van IT governance in de praktijk
 • handvatten om adequaat invulling geven aan IT governance en IT/ICT ontwikkelingen
 • duidelijk overzicht van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende IT governance
 • globale kennis op specifieke deelonderwerpen als big data & data-governance, gevensbescherming , cybersecurity, COBIT controls en Blockchain
 • handreikingen voor ‘het goede gesprek’ met uw uitvoerder

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

De Leergang IT-Governance is een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten.
U volgt per module een klassikale bijeenkomst van elk 1 dag. Voorafgaand aan elke bijeenkomst besteedt u ongeveer 10 uur aan zelfstudie.

Hieronder kunt u zich voor de afzonderlijke modules inschrijven.

Module IT-Governance, inrichting & change

Datum Planning Kosten Locatie
20 augustus 2021 - €1.270,- Online

Voorbereiding

De totale leergang is een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten.

U volgt 2 online basismodules waar u de context en basis IT-kennis op doet (4 uur voorbereiding). Het geeft een goede basis voor elke module in de leergang. Het is een aanbeveling om deze online basismodules voor de losse modules te doorlopen.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

Maatwerk

Deze leergang kan vanaf 6 deelnemers ook als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds worden aangeboden. 

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Neem contact op met onze adviseurs via info@spo.nl of T: 070 427 66 55.
Zij informeren u graag verder over de Leergang IT Governance en verzorgen voor u een offerte op maat.

Waardering

Het programma biedt vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het fondsbestuur zicht op het aanvliegen van de IT-problematiek

Het IT-programma biedt goed overzicht van de IT-problematiek
van pensioenfondsen

De leergang biedt een mooi en breed palet aan onderwerpen die toegespitst zijn op fondssituaties