Leergang IT Governance

 • Opleiding

Leergang IT Governance

U staat, samen met uw uitvoeringsorganisatie, voor grote strategische keuzes, onder andere door besluitvorming over het nieuwe pensioencontract. Zowel de wetgever en DNB als toezichthouder houden u verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering steunt zwaar op IT en behoort afgestemd te zijn op de specifieke omstandigheden van uw pensioenfonds. U dient aantoonbaar grip te hebben op de IT-risico’s van uw fonds.

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om vorm en invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. Veel van het aangeboden advies en onderwijs is technisch van aard en fragmentarisch. En dit terwijl, als het om de ontwikkeling van IT governance gaat, er vooral behoefte is aan een integrale benadering. Met de Leergang IT Governance bieden wij u strategische context en de juiste tools om ‘in control’ te komen op uw IT.

Voor wie

De leergang is bij uitstek geschikt voor het pensioenfonds als geheel, zowel het bestuur, het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau. Specifieke IT kennis bij aanvang is niet noodzakelijk.

Aanpak

De praktische, stapsgewijze aanpak van dit programma stelt u in staat om efficiënt en effectief een optimale IT governance te realiseren. Gezamenlijk bereiken we antwoorden op uw vraagstukken en krijgt u solide handreikingen om ‘het goede gesprek’ over (innovatie van) IT met uw uitvoerder te voeren.

De leergang IT Governance bestaat uit online zelfstudie, klassikale bijeenkomsten en workshops met veel interactie. Door de online voorbereiding beschikken alle deelnemers bij de klassikale bijeenkomsten over hetzelfde aanvangsniveau en wordt het denken over IT governance in relatie tot het eigen fonds in gang gezet. Desgewenst kunnen de klassikale bijeenkomsten ook online vormgegeven worden. Tijdens het hele programma staat de specifieke situatie van uw pensioenfonds centraal.

Docenten uit de praktijk

Ervaren docenten begeleiden de Leergang IT Governance. Deze professionals zijn actief betrokken bij verschillende pensioenfondsen en zijn geselecteerd met het doel elkaar aan te vullen in kennis, vaardigheden, specifieke ervaring en capaciteiten. De mogelijkheid, mate en wijze van betrokkenheid van uw uitvoerder wordt onderzocht en met u afgestemd.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

De Leergang IT Governance wordt geheel afgestemd op uw fondsspecifieke situatie.

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • de ICT structuur van uw pensioenfonds
 • strategische veranderingen en de impact op IT
 • ICT innovatie
 • IT governance in de praktijk
 • het belang van datakwaliteit en data governance
 • uw pensioenfonds en de AVG
 • een selectie aan deelonderwerpen zoals big data & data governance, gegevensbescherming , cybersecurity, COBIT controls en Blockchain

De daadwerkelijke selectie van onderwerpen en bepaling van volgorde wordt in nauwe afstemming samen met u bepaald.

Resultaat

Met de Leergang IT Governance krijgt u:

 • zicht op wat de toekomstige vereisten zijn voor de IT/ICT inrichting
 • begrip van de bestaande generieke IT architectuur van de uitvoerder
 • zicht op de actuele organisatie en verantwoordelijkheden betreffende IT risicobeheersing
 • beoordelingstools voor welke IT infrastructuur benodigd is om de strategische speerpunten van het eigen fonds te realiseren
 • zicht op welke innovatieve IT/ICT trends spelen binnen de Nederlandse pensioenmarkt, welke kosten hiermee gemoeid zijn en wat de resultaten hiervan zijn bij andere pensioenfondsen
 • grip op de inrichting van IT governance in de praktijk
 • handvatten om adequaat invulling geven aan IT governance en IT/ICT ontwikkelingen
 • duidelijk overzicht van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende IT governance
 • globale kennis op specifieke deelonderwerpen als Big data & data-governance, gevensbescherming , cybersecurity, COBIT controls en Blockchain
 • handreikingen voor ‘het goede gesprek’ met uw uitvoerder
advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Neem contact op met onze adviseurs via info@spo.nl of T: 070 427 66 55.
Zij informeren u graag verder over de Leergang IT Governance en verzorgen voor u een offerte op maat.