IT-Governance: controle op het complexe vakgebied van IT

Pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering die zwaar leunt op IT. Koos Haakma, partner en één van de oprichters van Mastermind (nu onderdeel Projective Group), ziet kansen op het gebied van IT-Governance. Koos is specialist op het gebied van IT en helpt pensioenfondsen bij het opstellen van IT-beleid en adviseert over IT-vernieuwing. Daarnaast is hij mede-ontwerper van de SPO Leergang IT-Governance. We gingen in gesprek met hem: wat is zijn kijk op IT-Governance?


Koos Haakma: “Net als andere financiële, kennisgedreven en administratieve organisaties zijn pensioenfondsen in hoge mate afhankelijk van hun Informatie Technologie (IT). Deze afhankelijkheid brengt risico’s met zich mee, maar biedt ook kansen. Kansen om pensioenregelingen beter en goedkoper uit te voeren,  maar om tegelijkertijd ook de dienstverlening aan deelnemers, gepensioneerden en werkgevers vergaand te verbeteren. IT raakte hiermee de missie, visie en strategie van het pensioenfonds en speelt een cruciale rol in het realiseren van haar doelstellingen. IT moet tot de kern van de fondsstrategie behoren. Zeker nu de sector aan de vooravond staat van grote veranderingen is IT de bepalende factor en is kennis van IT, IT risico’s en IT beveiliging op bestuurlijk niveau van groot belang.”

Vanuit de toezichthouders wordt meer druk gelegd op datakwaliteit: welk belang en veranderingen zie jij als het gaat om datakwaliteit?
“Zeker sinds de grote quinto-P onderzoeken, van al weer meer dan 10 jaar geleden, staat datakwaliteit hoog op de agenda. Data zal steeds meer gebruikt worden voor de dienstverlening aan deelnemers. Data Intelligence leidt er bijvoorbeeld toe dat bij het pensioenfonds al bekend is waarover een deelnemer een vraag gaat stellen voordat de vraag gesteld is. Daarnaast leidt het nieuwe pensioenakkoord tot verdere individualisering van regelingen. De kwaliteit en tijdigheid van data wordt in de uitvoering veel belangrijker, zeker met individuele pensioenpotten moet data “dagvers” zijn.”

IT is een complex vakgebied, hoe kunnen pensioenfondsbestuurders daar grip op krijgen?
“Bestuurders hoeven geen IT-specialisten te worden. Maar het bestuur moet wel kennis- en kunde op bestuurlijk niveau kunnen mobiliseren om sparringspartner te zijn van hun IT-dienstverleners. IT is een specialistisch vakgebied waarin technisch gespecialiseerde IT-ers op kennis dominant zijn.

Je moet als bestuurder vanuit je bestuurlijke verantwoordelijkheid in staat zijn om de countervailing power op bestuurlijk niveau in te richten. Daarom raad ik bestuurders aan om de Leergang IT-governance te volgen. Deze leergang stelt u in staat om een goede sparringpartner te worden op het gebied van IT. ”

Vorig jaar volgde ik de module IT-Governance, inrichting & change. Ik kreeg handvatten om mijn rol steviger in te vullen. Op dit moment zijn we met ons fonds het IT – en Informatiebeveiligingsbeleid aan het update, ik kon dus direct aan de slag met hetgeen wat ik geleerd had! – Thijs Lammerink – Manager Vermogensbeheer Bpf. Bouw

Kun je meer vertellen over de Leergang IT-Governance?
“De leergang IT-governance start met de basis. Wat zijn de belangrijkste IT begrippen, wat zijn de belangrijkste IT-ontwikkelingen voor pensioenfondsen en hoe ziet een goede (IT) governance eruit? Vervolgens kunnen aan deze basis nieuwe begrippen en ontwikkelingen “gehangen” worden. Dit doen we in de vorm van verschillende modules met specifieke IT-onderwerpen. Daarmee start ook de permanente educatie van pensioenfonds bestuurders op dit veranderende gebied.”

Leergang IT-Governance

Met de Leergang IT-Governance biedt SPO u de reikende hand en helpen wij u om als bestuur in control te komen op IT-Governance. Het programma stelt u in staat om efficiënt en effectief een optimale IT-Governance te realiseren.

De leergang is afgestemd op de eisen die toezichthouders stellen aan IT. DNB heeft IT nadrukkelijk in de eisen staan aan bestuurders van pensioenfondsen. Pensioenfondsen dienen te beschikken over adequate procedures en maatregelen ter beheersing van IT-risico’s. Daarom is de inhoud van de Leergang IT-Governance nauw afgestemd met DNB.

Ook in de nieuwe Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur die op het moment wordt herzien, krijgt IT een  plek: IT wordt opgenomen als nieuw deskundigheidsgebied.

Omdat het speelveld waarop u als bestuurder of beleidsbepaler opereert voortdurend in beweging is, is het belangrijk om uw kennis en vaardigheden up to date te houden.

Met het volgen van de modules van de leergang IT-Governance onderhoudt u aantoonbaar uw kennis op het gebied van IT. Na het volgen van een module ontvangt u een deelcertificaat. Na afronding van de gehele leergang ontvangt u een certificaat op niveau B.

Deze leergang wordt als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden. De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald.

Open inschrijvingen

Begin zomer ’22 starten de groepen met open inschrijvingen. De overige modules uit de leergang worden in het najaar ’22 gepland.

De module IT-Governance, inrichting & change vindt plaats op 3 juni, inschrijven kan via deze link.

De module risico’s & trends vindt plaats op 17 juni, inschrijven kan via deze link.