IT-Governance: controle op het complexe vakgebied van IT

Pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering die zwaar leunt op IT. Koos Haakma, partner en één van de oprichters van Mastermind (nu onderdeel Projective Group), ziet kansen op het gebied van IT-Governance. Koos is specialist op het gebied van IT en helpt pensioenfondsen bij het opstellen van IT-beleid en adviseert over IT-vernieuwing. Daarnaast is hij mede-ontwerper van de IT-modules van SPO Nyenrode. We gingen in gesprek met hem: wat is zijn kijk op IT-Governance?


Koos Haakma: “Net als andere financiële, kennisgedreven en administratieve organisaties zijn pensioenfondsen in hoge mate afhankelijk van hun Informatie Technologie (IT). Deze afhankelijkheid brengt risico’s met zich mee, maar biedt ook kansen. Kansen om pensioenregelingen beter en goedkoper uit te voeren,  maar om tegelijkertijd ook de dienstverlening aan deelnemers, gepensioneerden en werkgevers vergaand te verbeteren. IT raakte hiermee de missie, visie en strategie van het pensioenfonds en speelt een cruciale rol in het realiseren van haar doelstellingen. IT moet tot de kern van de fondsstrategie behoren. Zeker nu de sector aan de vooravond staat van grote veranderingen is IT de bepalende factor en is kennis van IT, IT risico’s en IT beveiliging op bestuurlijk niveau van groot belang.”

Vanuit de toezichthouders wordt meer druk gelegd op datakwaliteit: welk belang en veranderingen zie jij als het gaat om datakwaliteit?
“Zeker sinds de grote quinto-P onderzoeken, van al weer meer dan 10 jaar geleden, staat datakwaliteit hoog op de agenda. Data zal steeds meer gebruikt worden voor de dienstverlening aan deelnemers. Data Intelligence leidt er bijvoorbeeld toe dat bij het pensioenfonds al bekend is waarover een deelnemer een vraag gaat stellen voordat de vraag gesteld is. Daarnaast leidt het nieuwe pensioenakkoord tot verdere individualisering van regelingen. De kwaliteit en tijdigheid van data wordt in de uitvoering veel belangrijker, zeker met individuele pensioenpotten moet data “dagvers” zijn.”

IT is een complex vakgebied, hoe kunnen pensioenfondsbestuurders daar grip op krijgen?
“Bestuurders hoeven geen IT-specialisten te worden. Maar het bestuur moet wel kennis- en kunde op bestuurlijk niveau kunnen mobiliseren om sparringspartner te zijn van hun IT-dienstverleners. IT is een specialistisch vakgebied waarin technisch gespecialiseerde IT-ers op kennis dominant zijn.

Je moet als bestuurder vanuit je bestuurlijke verantwoordelijkheid in staat zijn om de countervailing power op bestuurlijk niveau in te richten. Daarom raad ik bestuurders aan om modules op het gebied van IT te volgen. Dit stelt u in staat om een goede sparringpartner te worden op het gebied van IT. ”

Module IT & het nieuwe pensioenstelsel

Benieuwd naar de impact van de Wtp op IT, informatiesystemen en data? En wilt u weten hoe u als pensioenfondsbestuurder leiding kunt geven aan deze IT-transitie. Wat is relevant voor u als bestuurder? Met de kennis die u opdoet in de module IT & het nieuwe pensioenstelsel bent u in staat om de impact voor uw fonds te beoordelen en de IT-transitie vanuit bestuurlijk perspectief te monitoren.