In gesprek met Marcel Verheul en Arno IJmker

In deze video gaan Marcel Verheul (Voorzitter uitvoerend bestuur van ABN AMRO Pensioenfonds) met Arno IJmker (Managing Partner Quint) en Mark de Wijs (directeur van SPO) in op kennis van IT bij pensioenbestuurders. Een onderwerp dat steeds actueler wordt naarmate de wereld verder digitaliseert en waar ook deelnemers verwachten dat zij effectief en zonder te veel papieren rompslomp worden bediend door hun pensioenfonds.

SPO lanceerde dit jaar de leergang IT-Governance. Mark, Marcel en Arno gaan in op de behoeftes die in de markt aanwezig zijn, de basis waarop de leergang tot stand is gekomen en wat de inhoud van de IT-leergang is.

We hebben diepgaande gesprekken met DNB gehad om vanuit hun invalshoek te kijken naar de verwachtingen die zij hebben op het gebied van IT-kennis van pensioenfondsbestuurders

– Mark de Wijs –

Marcel Verheul volgde met het hele bestuur de leergang vanuit de behoefte voor brede competentie – en kennisontwikkeling op het gebied van IT. Specifieke onderwerpen als cloud, datamigratie, cybersecurity, data architectuur, datakwaliteit en IT & uitbesteding spraken hen in het bijzonder aan om op dit onderwerp goed te kunnen besturen.

De verschillende onderwerpen stonden eigenlijk veel dichter bij ons dan dat we zelf dachten.

– Marcel Verheul –

Marcel en Mark gaan verder in op de IT-aanpak in het nieuwe pensioenakkoord. Hoe heb je het ‘goede gesprek’ met de uitvoerder? Het aanbod in de leergang beoogt om vanuit de juiste kennis van zaken de juiste vragen te kunnen stellen aan samenwerkende uitvoeringspartijen.

De leergang is geschikt voor pensioenfondsbestuurders en gericht op concrete invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar ook overige gremia rondom een pensioenfonds, zoals bijvoorbeeld verantwoordingsorganen, hebben baat bij uitgebreide kennis over IT om hun rol in de bestuurlijke processen goed in te vullen.

Heeft u behoefte om met een praktische aanpak in control te komen op het gebied van IT en digitalisering binnen het pensioenfonds? Misschien is de leergang IT Governance iets voor u. De leergang is modulair opgebouwd en naar kennisbehoefte van een bepaald onderwerp bieden we de modules vanaf zes personen als maatwerk aan.