Leergang IT Governance Module IT-Governance, inrichting en change

 • Module

Module IT-Governance, inrichting & change

 • Inrichting & beoordeling van eigen IT-landschap
 • Verantwoordelijkheden in IT & verankering in de Governance
 • IT architectuur op bestuurlijk niveau
 • Visie van toezichthouders op IT-beheersing en impact op fondsen (inclusief speerpunten DNB)
 • Ook als maatwerk & incompany

Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering die zwaar leunt op IT. In de praktijk blijkt het geen gemakkelijke opgave om vorm en invulling te geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Bij IT-Governance, inrichting & change komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Wat is uw IT verantwoordelijkheid en hoe verankert u deze in uw governance? Welke eisen stellen de toezichthouders?

Ook wordt inrichting en change besproken. Hoe is uw IT-landschap ingericht en hoe beoordeelt u deze inrichting? De IT architectuur op bestuurlijk niveau wordt doorgenomen.

Voor wie

IT-Governance, inrichting & change is geschikt voor pensioenfondsbestuurders, het pensioenfonds als geheel, het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau.

Specifieke IT kennis bij aanvang is niet noodzakelijk.

Docenten uit de praktijk

De module IT-Governance, inrichting & change wordt gedoceerd door de volgende docenten:

Koos Haakma: Partner Mastermind

Richard Lugtigheid: Lead Architect MN Services

SPO docenten zijn specialisten in hun vakgebied die hun kennis en vaardigheden uit de praktijk op enthousiaste en begrijpelijke wijze doorgeven zodat u zich verder kunt ontwikkelen.

Leergang IT-Governance

It-Governance, inrichting & change maakt onderdeel uit van de leergang IT-Governance.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

 

Programma

Een brede mix van leermiddelen maakt het plezierig om te leren. De praktijksituatie van een pensioenfonds staat centraal in deze praktische kennistraining.

Na afronding van deze module kunt u:

 • Het systeemlandschap van het pensioenfonds en de uitvoerder schetsen en toelichten vanuit gangbare standaarden in IT-architectuur
 • Toelichten wat verstaan wordt onder IT-inrichting, welke plaats de IT-architectuur inneemt en het werkgebied van de IT-architect omschrijven
 • Belangrijke veranderingen in de IT-architectuur benoemen en de gevolgen ervan duiden en hoe een pensioenfonds hierop kan inspringen
 • Een overzicht geven van de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de IT-governance in een pensioenfonds inclusief de verdeling tussen bestuur en uitbestedingspartijen
 • Cloud computing: karakteriseren van de werking/gevaren/voordelen en toepassing van de cloud
 • Beschrijven welke invloed een IT-inrichting heeft op de wendbaarheid en het verandervermogen van uw eigen pensioenfonds

Voorkennis

Als u nog geen ander aanbod binnen de IT leergang heeft gevolgd dan volgt u ter voorbereiding twee online modules: context setting en basiskennis IT. Deze leerpaden worden als voorkennis verondersteld. U vindt deze paden op SPO Perform. De leertijd is ongeveer 1 uur per leerpad.

Daarnaast bereid u online de bijeenkomst(en) voor (8 uur zelfstudie).

Certificaat

Omdat het speelveld waarop u als bestuurder of beleidsbepaler opereert, voortdurend in beweging is, is het belangrijk om uw kennis en vaardigheden up to date te houden.

Met het volgen van deze IT-module onderhoudt u aantoonbaar uw kennis op het gebied van IT. Na het volgen van deze module ontvangt u een deelcertificaat op niveau A. Na afronding van de gehele leergang IT-Governance ontvangt u een certificaat op niveau B.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

De module IT-Governance, inrichting & change bestaat uit een combinatie van online leren en een klassikale bijeenkomst van 1 dag. Voorafgaand aan de module besteed u maximaal 10 uur aan zelfstudie.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de module volgt u, naast de online voorbereiding, ook 2 online basismodules waar u de context en basis IT-kennis op doet (4 uur voorbereiding). Deze basis modules geven een goede fundering voor alle modules in de totale leergang IT-Governance.

De online modules zijn bij de prijs inbegrepen en vinden alleen online plaats (zonder bijeenkomst). U kunt de modules in uw eigen tijd volgen.

Leergang IT Governance Module IT-Governance, inrichting en change

Er is nog geen startdatum bekend.

Inbegrepen
 • Alle lesmaterialen
 • Locatiekosten
 • Dagarrangement met onbeperkt koffie, thee, water, een uitgebreide lunch en diner

Maatwerk

Deze module wordt ook als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden. 

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Onze adviseurs adviseren u graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info@spo.nl of T: 070 427 66 55.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Onze cursisten waarderen IT-Governance, inrichting & change gemiddeld met een 7,3.

Goede docenten en veel interactie tijdens de les

De combinatie van microlearnings, online voorbereiding en casuïstiek tijdens de module is heel leerzaam

Deze module stelt mij in staat om de juiste vragen te stellen bij de uitvoerder