Objectieve en onafhankelijke invulling van de internal audit sleutelfunctie

De sleutelfunctie internal audit is een nieuwe functie binnen het pensioenfonds en er zijn nog veel zaken waar u als sleutelfunctiehouder tegenaan kan lopen. Bent u op zoek naar concrete handvatten voor de inrichting van de auditfunctie? Wilt u graag weten waar u op moet letten bij het beoordelen van alle internal audit producten? Jan Driessen, partner bij PWC, is gespecialiseerd in de internal auditfunctie en is één van de ontwerpers en docenten van het masterprogramma Sleutelfunctiehouders Internal Audit.

Vraagstukken uit de praktijk
Jan Driessen: Vanuit de praktijk krijg ik vaak vragen die te maken hebben met de inrichting van de functie. Hoe kan men deze het beste inrichten en hoe voeg je de meeste waarde toe?

Een andere vraag die vaak voorkomt heeft te maken met communicatie. Daarmee bedoel ik, onder andere, de verantwoordings- en communicatielijnen. Aan wie legt de auditfunctie verantwoording af en hoe kan er, indien nodig, geëscaleerd worden? Wie krijgt het internal audit rapport en met wie moet de vervuller contact onderhouden? Daarnaast bestaat er interactie tussen de sleutelfunctiehouder, het bestuursbureau, de bestuurders en de raad van toezicht. Hoe geef je dit vorm? Foto: Jan Driessen

Een ander vraagstuk dat ik vaak tegenkom is kwaliteitsbewaking. Hoe kan iemand de kwaliteit beoordelen van de audits die de vervuller uitvoert? Hoe kan iemand de vervuller beoordelen?

Theoretische kennis en praktische vaardigheden
Jan Driessen: Wij zien dat bovenstaande en andere vraagstukken vaak spelen bij pensioenfondsen. Tijdens het Masterprogramma sleutelfunctiehouder Internal Audit behandelen we alle zaken waarmee een sleutelfunctiehouder internal audit in de praktijk mee te maken kan krijgen.

Voorop staat dat we de deelnemer alle benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden aanreiken om als volwaardig gesprekspartner van het bestuur te acteren en de onafhankelijke en objectieve rol van sleutelfunctiehouder internal audit te vervullen. Daarom sluiten in het programma ook bewust aan op de geschiktheidseisen en competenties die De Nederlandsche Bank voor deze rol heeft gedefinieerd. We geven aan hoe de internal auditfunctie moet worden ingericht. We behandelen de totstandkoming van het risico gebaseerde (meerjarig) auditplan. En geven aan hoe de sleutelfunctiehouder de uitvoering van de audit kan leiden en gaan in op de vraag hoe gerapporteerd kan worden over een uitgevoerde audit.

Tijdens het masterprogramma behandelen we alle producten van de auditfunctie: onder andere het charter, het audit jaarplan en het audit rapport. Uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden. Je leert waar je als sleutelfunctiehouder op moet letten.

Aan het einde van het programma is er een Q&A-sessie met een ervaren commissaris. Het doel van deze sessie is om met een interne toezichthouder te kunnen sparren over de waarde van de sleutelfunctie internal audit en de zaken die tijdens de modules aan de orde zijn gekomen.

De aangereikte stof is op maat gemaakt voor pensioenfondsen en direct toepasbaar in de eigen praktijk. De docenten zijn actief betrokken bij verschillende pensioenfondsen en delen met de deelnemers graag hun kennis en ervaringen binnen de sector. ”

Enthousiaste deelnemers gingen u voor
Jan Driessen: De deelnemers aan het masterprogramma zijn heel enthousiast over en waarderen deze met een 9,2. Daar zijn we trots op. Aangegeven werd, onder andere, dat de stof direct toepasbaar is, dat de oefeningen en casuïstiek verhelderend werken en dat de microlearnings op het leerplatform Perform van toegevoegde waarde zijn. De interactie met peers is belangrijk; de plenaire en onderlinge discussies zijn bijzonder waardevol om het geleerde door te vertalen naar de eigen situatie. Na afloop van de training organiseren we een terugkomsessie om ervaringen en best practices te delen. De deelnemers kunnen aangeven wat ze inmiddels anders doen en wat dat oplevert voor het fonds.

Hoe waarborgen we de kwaliteit als fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn?
Jan Driessen: Omdat we er vanuit gaan dat we door corona geen fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren, hebben we verschillende contactmomenten ingebouwd voor coaching op de specifieke situatie van de deelnemers: een één-op-één sessie tussen de deelnemer en de docent. De  theorie wordt met microlearnings (korte video’s) toegelicht. Als laatste zorgen we voor nog meer interactie met de deelnemers, waarbij we plenaire discussies hebben, maar zeker ook ervaringen delen in kleine “break-out” groepen.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met één van onze adviseurs via info@spo.nl of telefoonnummer 070-4276655.