Masterprogramma sleutelfunctiehouder Internal Audit

  • Start op basis van belangstelling
  • Masterclass

Masterprogramma sleutelfunctiehouder Internal Audit

Als gevolg van de IORP II regelgeving dienen pensioenfondsen drie sleutelfuncties in te richten, waarvan de sleutelfunctie internal audit er één is. Internal audit is voor veel pensioenfondsen een functie waar nog veel vragen over zijn.

In samenwerking met PwC biedt SPO een vierdaags masterprogramma aan welke dieper ingaat op internal audit-rol. Dit masterprogramma sluit aan op de masterclass IORP II en biedt de verdieping op deze rol.

Met dit masterprogramma  krijgt u kennis en inzichten aangereikt om de internal auditrol te verbreden en te verdiepen en maken we de aansluiting met de geschiktheidseisen en competenties die De Nederlandsche Bank voor deze rol heeft gedefinieerd.

In 4 online bijeenkomsten krijgt u alle benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt om als volwaardige gesprekspartner de onafhankelijke en objectieve rol van sleutelfunctiehouder internal audit binnen uw pensioenfonds te vervullen.

Na het volgen van dit masterprogramma bent u in staat te bepalen wat nodig is om als sleutelfunctiehouder internal audit het bestuur te ondersteunen en zorg te dragen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en beschikt u over voldoende kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de rol van sleutelfunctiehouder naar behoren te vervullen, in lijn met de verwachtingen van De Nederlandse Bank.

Voor wie

Het masterprogramma sleutelfunctiehouder internal audit richt zich op de rol als sleutelfunctiehouder.

Het masterprogramma is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op niveau B. Daarmee kunt u zich op het juiste niveau voorbereiden, aan de discussies deelnemen en de casuïstiek oplossen.

Aanpak

Het programma bestrijkt een periode van 2 maanden en bestaat uit 4 online contactdagen. In het tijdsbestek van 2 maanden, wordt 1x de drie weken een online sessie gegeven.

U ontvangt het lesmateriaal ter voorbereiding een week voor aanvang van elke sessie.

Het boek “Internal auditing, een managementkundige benadering” behoort tot de verplichte literatuur.

De maximale groepsgrootte bestaat uit maximaal twaalf deelnemers. Hierdoor is er voldoende ruimte voor discussie, interactie, delen van ervaringen en persoonlijke aandacht. Daarbij is er veel aandacht voor praktijksituaties en tips uit de internal auditpraktijk.

Docenten uit de praktijk

Het masterprogramma wordt gedoceerd door een team van PwC-docenten met ruime praktijkervaring. Deze professionals zijn actief betrokken bij verschillende pensioenfondsen en vullen elkaar aan met kennis, vaardigheden en praktijkervaring.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Het masterprogramma bestaat uit een reeks van 4 online bijeenkomsten.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Auditvormen en type audits
  • Relevante wet – en regelgeving
  • Samenwerking & communicatie
  • Jaarplannen en budgetbewaking
  • Uitvoering van audits
  • Kwaliteitsbewaking en verbetering

Er is specifieke aandacht voor compententiebeheersing en self-assesment.

Het Masterprogramma Sleutelfunctiehouder internal audit is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op dit niveau. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussies en casuïstiek.

Bekijk hier het volledige programma.

Alles op uw gemak rustig even nalezen? Bekijk hier de brochure.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning en investering

Studiebelasting

Het online masterprogramma sleutelfunctiehouder internal audit bestaat uit 24 uur online leren en 4 online sessies van elk 1 dag.

Data & prijzen

Masterprogramma sleutelfunctiehouder Internal Audit

Datum Planning Kosten Locatie
Start op basis van belangstelling - €4.750,- N.v.t.

Het boek “Internal auditing, een managementkundige benadering” behoort tot de verplichte literatuur. Driessen,A., & Molenkamp,A.(2012).5e druk, ISBN 9789013108484.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

Onze cursisten waarderen het masterprogramma sleutelfunctiehouders internal audit gemiddeld met een 9,2

De stof is direct toe te passen op mijn eigen pensioenfonds

De casuïstiek is duidelijk en verhelderend

De microlearnings van SPO Perform zijn relevant en van toegevoegde waarde in dit masterprogramma

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.