Masterprogramma sleutelfunctiehouder Internal Audit

  • Masterclass

Masterprogramma sleutelfunctiehouder Internal Audit

Als gevolg van de IORP II regelgeving dienen pensioenfondsen drie sleutelfuncties in te richten, waarvan de sleutelfunctie internal audit er één is. Internal audit is voor veel pensioenfondsen een functie waar nog veel vragen over zijn.

In samenwerking met PwC biedt SPO een masterprogramma aan welke dieper ingaat op internal audit-rol. Dit masterprogramma sluit aan op de masterclass IORP II en biedt de verdieping op deze rol.

U krijgt kennis en inzichten aangereikt om de internal auditrol te verbreden en te verdiepen en maken we de aansluiting met de geschiktheidseisen en competenties die De Nederlandsche Bank voor deze rol heeft gedefinieerd.

U krijgt alle benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt om als volwaardige gesprekspartner de onafhankelijke en objectieve rol van sleutelfunctiehouder internal audit binnen uw pensioenfonds te vervullen.

Na het volgen van dit masterprogramma bent u in staat te bepalen wat nodig is om als sleutelfunctiehouder internal audit het bestuur te ondersteunen en zorg te dragen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering en beschikt u over voldoende kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de rol van sleutelfunctiehouder naar behoren te vervullen, in lijn met de verwachtingen van De Nederlandse Bank.

Voor wie

Het masterprogramma sleutelfunctiehouder internal audit richt zich op de rol als sleutelfunctiehouder.

Het masterprogramma is ingericht op geschiktheidsniveau B-plus en veronderstelt voorkennis op niveau B. Daarmee kunt u zich op het juiste niveau voorbereiden en de casuïstiek oplossen.

Aanpak

De te volgen onderdelen bestaan uit een combinatie van online voorbereiding en bijeenkomsten. Er voldoende ruimte voor discussie, interactie, veel aandacht voor praktijksituaties en tips uit de internal auditpraktijk.

U ontvangt het lesmateriaal ter voorbereiding een week voor aanvang van elke sessie.

Het boek “Internal auditing, een managementkundige benadering” behoort tot de verplichte literatuur.

Docenten uit de praktijk

Het masterprogramma wordt gedoceerd door een team van PwC-docenten met ruime praktijkervaring. Deze professionals zijn actief betrokken bij verschillende pensioenfondsen en vullen elkaar aan met kennis, vaardigheden en praktijkervaring.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Het masterprogramma bestaat uit diverse bijeenkomsten waarin, onder andere, de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Auditvormen en type audits
  • Relevante wet – en regelgeving
  • Samenwerking & communicatie
  • Jaarplannen en budgetbewaking
  • Uitvoering van audits
  • Kwaliteitsbewaking en verbetering

Er is specifieke aandacht voor compententiebeheersing en self-assesment.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning en investering

Het online masterprogramma sleutelfunctiehouder internal audit is een combinatie van online leren en bijeenkomsten.

Maatwerk

Dit masterprogramma wordt als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden. 

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Onze adviseurs adviseren u graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info@spo.nl of T: 070 427 66 55.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

Onze cursisten waarderen het masterprogramma sleutelfunctiehouders internal audit gemiddeld met een 9,2

De stof is direct toe te passen op mijn eigen pensioenfonds

De casuïstiek is duidelijk en verhelderend

De microlearnings van SPO Perform zijn relevant en van toegevoegde waarde in dit masterprogramma

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.