Conferentie SPO Nyenrode: Toekomstgericht Investeren – 29 mei

 • 29 mei 2024
 • Evenement

Je kan je voor dit event niet meer inschrijven.

Toekomstgericht investeren; bouwen aan synergie tussen start/scale-ups en pensioenfondsen.

Hoe brengen we vraagstukken zoals de impact van klimaatverandering, inkomensongelijkheid en de groeiende generatiekloof bij elkaar? En hoe kunnen we als pensioenfonds bijdragen aan doordachte oplossingen?

Impactbeleggen belangrijk dan ooit

Het bewustzijn rond duurzame en impactvolle investeringen groeit. Pensioenfondsen worden aangemoedigd om rekening te houden met milieu-, sociale en governance (ESG) factoren bij hun beleggingsbeslissingen. De interesse in ‘groene’ en lokale start-ups en scale-ups neemt toe, omdat ze aantrekkelijk zijn vanuit zowel financieel rendement als het positieve milieu-impact. Ondanks deze groeiende belangstelling lijkt er echter een financieringskloof te bestaan die de synergie tussen start/scale-ups en pensioenfondsen belemmert. Hoe kunnen we deze kloof overbruggen en een constructieve samenwerking creëren tussen start-ups en scale-ups en pensioenfondsen om beleggingsrendementen te realiseren met een positieve impact op maatschappij en milieu.

De financieringskloof

Start/scale-ups worstelen vaak met financiering, terwijl pensioenfondsen moeite hebben om hun impactdoelen te behalen. De keten, met kapitaal- en informatiestromen in beide richtingen, ziet er grofweg zo uit:

De problemen van pensioenfondsen lijken vooral te liggen op de volgende vlakken:

 • Schaalgrootte ontbreekt: veel impactinvesteringen zijn te klein, waardoor de impact en financiële rendementen niet opwegen tegen de kosten van beoordeling (informatiekosten).
 • Opeenstapeling van fees: het bovenstaande probleem kan worden opgelost door tussenpartijen, maar dat resulteert in een opeenstapeling van fees.
 • Rapportage: impactraamwerken zijn nog in ontwikkeling; zowel kleine private bedrijven als private asset funds (GPs) rapporteren niet of nauwelijks over duurzaamheid, wat impactmeting lastig maakt.

De problemen van start/scale-ups zijn een soort spiegelbeeld van dat van de pensioenfondsen: door hun kleine omvang hebben ze alleen toegang tot kleine partijen (schaal) en ze weten niet wat de uiteindelijke investeerder, in dit geval het pensioenfonds wil, dus rapportage is een probleem.

Funds of funds en private asset funds kunnen de informatieproblemen oplossen door de start-ups te vragen naar en selecteren op de behoeften van de pensioenfondsen. Maar of dat daadwerkelijk gebeurt hangt onder andere af van kennis (liever meer) en concurrentie (ook liever meer) in de keten.

Tijdens de SPO Nyenrode conferentie

‘Toekomstgericht investeren; bouwen aan synergie tussen start/scale-ups en pensioenfondsen’

brengen we samen met Willem Schramade, hoogleraar Finance aan Nyenrode Business Universiteit, de partijen in de keten bij elkaar en nemen we je mee in de complexiteit van deze uitdagingen, identificeren we de problemen en gaan we oplossingsgericht aan de slag met strategieën om de samenwerking tussen start/scale-ups en pensioenfondsen te versterken. Met als doel: een betere functionerende keten.

Dagvoorzitter Jeroen Smit

Dagvoorzitter Jeroen Smit leidt de conferentie en verkent samen met de aanwezigen en de sprekers de omschreven vraagstukken rondom impactvol beleggen zoals; het herkennen van impact, het behouden van financiële doelen en het mogelijk maken van meer investeringen in impact start-ups en scale-ups. Jeroen Smit is onderzoeksjournalist en auteur van diverse bestsellers waaronder De prooi over ABNAmro.

Voor wie

De conferentie richt zich op bestuurders en professionals in de pensioensector die zich bezig houden met of interesse hebben in de verduurzamingsvraagstukken en die in de dagelijkse praktijk met het besturen of operationeel managen van een pensioenfonds of uitvoeringsorganisatie bezig zijn.

Wat brengt het jou

Jouw aanwezigheid stelt je in staat een bijdrage te leveren aan het identificeren en het oplossen van knelpunten in de keten door goede informatievoorziening en daarmee in de eigen praktijk beter geëquipeerd te zijn de verduurzamingsopgave te realiseren. 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de conferentie? Neem gerust contact met ons op via info-spo@nyenrode.nl.

We kijken ernaar uit om je op 29 mei te verwelkomen en gezamenlijk te werken aan duurzame oplossingen voor de wereldwijde uitdagingen waar we voor staan, en de rol die de pensioensector daarin kan spelen.

Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden van SPO Nyenrode van toepassing.

Sprekers

Autoriteiten in dit domein delen hun visie over de impact die pensioenfondsen kunnen maken en gaan onder begeleiding van Jeroen Smit, de discussie met elkaar aan.

 • Willem Schramade (Nyenrode Business Universiteit)
 • Lars Langhout (NoPalm Ingredients) 
 • Jeroen Derkx (Invest-NL)
 • Liza Rubinstein Malamud (Carbon Equity)
 • Dirk Schoenmaker (Erasmus Universiteit en PFZW)
 • Sven van den Beld (De Nederlandsche Bank)
 • Marcel Andringa (PME Pensioenfonds)
 • Jellie Banga (Invest-NL)

Het programma

09.45 – 10.15 uur:
Inloop en registratie

10.15 – 10.25 uur: 
Opening door dagvoorzitter Jeroen Smit

10.25- 10.45 uur: 
Introductie door Willem Schramade: de issues op een rij

10.45 – 11.15 uur:
Ervaringen start/scale-ups: waar lopen start/scale-ups tegenaan? Wat hebben ze nodig? Wat kan beter?
Lars Langhout van NoPalm Ingredients

11.15 – 11.45 uur:
Direct Impact private debt: Financiering van nieuwe verdienmodellen
Jeroen Derkx van Invest-NL

11.45 – 12.50 uur:
Lunchsessie: zelf aan de slag!
Wat kan jouw organisatie of pensioenfonds anders doen om meer investeringen in impact start/scale-ups mogelijk te maken?

12.50 – 13.10 uur
Terugkoppeling lunchsessie

13.10 – 13.40 uur
Impact private equity funds of funds: hoe selecteer je op impact?
Liza Rubinstein Malamud, Carbon Equity

13.40 – 14.10 uur
De mentale uitdaging van pensioenfondsen
Dirk Schoenmaker (PFZW) – voorzitter beleggingscommissie en hoogleraar finance

14.10 – 15.10 uur
Paneldiscussie met onder andere DNB en PME:
hoe kunnen we de bottlenecks verminderen?
Gemodereerd door dagvoorzitter Jeroen Smit

15.10 uur – 15.50
Borrel

Vanaf 16.00 uur vindt de oratie van Pr. dr.  Jeroen Veldman plaats, waarvoor we je ook van harte uitnodigen.

Datum en deelnamekosten

De conferentie vindt plaats op woensdag 29 mei op het landgoed van Nyenrode in Breukelen.

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de conferentie van SPO Nyenrode en samen de uitdagingen van impactbeleggen te verkennen. Voor deelname aan deze conferentie vragen we een bijdrage van 250 euro (vrij van btw). Deze bijdrage stelt ons in staat de directe kosten voor dit evenement te dragen én wordt verdubbeld met als doel vervolgonderzoek en publicaties mogelijk te maken.

Aanmelden verloopt via de aanmeldbutton ‘direct inschrijven’. Als we je inschrijving hebben ontvangen, sturen we je een bevestingsmail. De factuur wordt naar het aangegeven mailadres gestuurd. Naarmate de conferentie nadert, ontvang je meer details, waaronder praktische informatie.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de conferentie of de betalingsprocedure? Neem gerust contact met ons op via info-spo@nyenrode.nl.

We kijken ernaar uit om je op 29 mei te verwelkomen en gezamenlijk te werken aan duurzame oplossingen voor de wereldwijde uitdagingen waar we voor staan, en de rol die de pensioensector daarin kan spelen.

Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden van SPO Nyenrode van toepassing.