Leergang IT-governance: een aanpak op fondsniveau

U staat, samen met uw uitvoeringsorganisatie, voor grote strategische keuzes, onder andere door besluitvorming over het nieuwe pensioencontract. Zowel de wetgever als DNB als toezichthouder houden u verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering steunt zwaar op IT en behoort afgestemd te zijn op de specifieke omstandigheden van uw pensioenfonds. U dient aantoonbaar grip te hebben op de IT-risico’s van uw fonds. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om vorm en invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. Als het om de ontwikkeling van IT-governance gaat, kan er behoefte ontstaan aan een integrale benadering. De Leergang IT- Governance biedt strategische context en de juiste tools om ‘in control’ te komen op uw IT.

De leergang wordt afgestemd op uw fondsspecifieke situatie en is bij uitstek geschikt voor het pensioenfonds als geheel: zowel het bestuur, het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau.

Met een pragmatische en stapsgewijze aanpak bent u in staat om efficiënt en effectief een optimale IT-governance te realiseren. Gezamenlijk bereiken we antwoorden op uw vraagstukken en krijgt u solide handreikingen om ‘het goede gesprek’ over (innovatie van) IT met uw uitvoerder te voeren.

De Leergang IT-Governance bestaat uit online zelfstudie, klassikale bijeenkomsten en workshops met veel interactie. Door de online voorbereiding beschikken alle deelnemers bij de klassikale bijeenkomsten over hetzelfde aanvangsniveau en wordt het denken over IT-governance in relatie tot het eigen fonds in gang gezet.

Ervaren docenten begeleiden de Leergang IT-Governance. Deze professionals zijn actief betrokken bij verschillende pensioenfondsen en zijn geselecteerd met het doel elkaar aan te vullen in kennis, vaardigheden, specifieke ervaring en capaciteiten. De mogelijkheid, mate en wijze van betrokkenheid van uw uitvoerder wordt onderzocht en met u afgestemd.

Wilt u meer informatie? Lees hier meer over de Leergang IT-Governance.