Laat IT niet de achilleshiel van uw pensioenfonds worden

Door de veranderende regelgeving, digitalisering en automatisering speelt IT een steeds grotere rol binnen de pensioensector. Met het nieuwe pensioenstelsel staan we voor fundamentele veranderingen en daar zijn aanpassingen voor nodig zoals de benodigde IT-veranderingen die het nieuwe stelsel vraagt. Ook de Pensioenfederatie onderkent het belang van IT in de pensioensector en heeft IT als nieuw deskundigheidsgebied toegevoegd aan de Handreiking besturen van een pensioenfonds (voorheen hanteerde ze de titel: “handreiking geschikt pensioen bestuur’’).

Het bestuur van het pensioenfonds is ook verantwoordelijk voor IT. IT is dus geen “ver van mijn bed show” voor een pensioenfondsbestuur. Nee, ook op dat terrein moet het bestuur in control zijn, of het nu de eigen IT-omgeving of de omgeving van de uitbestedingspartijen betreft.

De SPO leergang IT-Governance is een unieke kans om uw kennis en vaardigheden op het gebied van IT-Governance te vergroten. Met de nadruk op de grote veranderingen waar de pensioensector voor staat is deze leerlijn nu relevanter dan ooit.

Deze leerlijn is ontwikkeld om u te helpen deze veranderingen te begrijpen en te implementeren. De 5 modules behandelen o.a. onderwerpen als risico’s en trends, data kwaliteit en wendbaar, cybersecurity en IT-architectuur. Hierdoor bent u in staat om IT-risico’s te identificeren, te beheersen en te mitigeren. U leert ook hoe u IT-projecten effectief te implementeren en hoe u IT-architectuur kunt gebruiken om organisaties efficiënter te maken.

Door deel te nemen aan deze leerlijn krijgt u de kans om uw kennis en vaardigheden op het gebied van IT-Governance te vergroten en krijgt u handvatten en inzicht in hoe IT kennis beter in te zetten.

Daarom is de SPO leergang IT-Governance zo belangrijk. Het geeft u de kans om uw kennis en vaardigheden te verbeteren en voor te bereiden op alle uitdagingen rondom het nieuwe pensioenstelsel.