Van Geschikt naar Ervaren niveau B

 • Start op elk gewenst moment
 • Opleiding

Van bestuurlijk Geschikt naar bestuurlijk Ervaren op niveau B

De pensioenmaterie is complex en het speelveld waarop u als bestuurder of beleidsbepaler opereert, is voortdurend in beweging. In die complexe en onrustige omgeving wordt meer dan ooit een beroep gedaan op uw inzicht en vermogen als bestuurder zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Hoe blijft u in control? Door uw kennis te verdiepen en te werken aan uw countervailing power. Zodat u bent toegerust om actief sturing te geven aan uw organisatie en optimaal bij te dragen aan de doelen en ambities van uw fonds.

Voor wie

Het leertraject ‘Van Geschikt naar Ervaren op niveau B’ biedt u als bestuurder of beleidsbepaler optimale verdieping en helpt u te werken aan continue geschiktheid. U krijgt scherper inzicht in het beleid van uw eigen pensioenfonds en de context daarvan, leert een actieve gesprekspartner te zijn voor adviseurs en ontwikkelt grip op actuele ontwikkelingen. U volgt een persoonlijk traject waarbij uw eigen pensioenfonds centraal staat.

Aanpak

Het leertraject van bestuurlijk Geschikt naar bestuurlijk Ervaren op niveau B bestaat uit zeven verdiepende modules. De modules sluiten aan bij de verschillende commissies, maar het is belangrijk integraal op alle gebieden niveau B te bereiken.

Uw leertraject start met een intake, waarin we samen kiezen voor het meest effectieve leerpad voor het gewenste ervaringsniveau. De invulling is afhankelijk van uw achtergrond, ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie van uw pensioenfonds.

Net als in het leertraject Geschikt worden op niveau A zetten we voor een optimaal eindresultaat zowel online als klassikale leermiddelen in. De digitale leeromgeving daagt u uit uw eigen pensioenfonds beter te doorgronden. Tijdens de klassikale bijeenkomsten helpt de docent uw inzichten verder te duiden. U krijgt handvatten om de gewenste situatie voor uw pensioenfonds te bepalen en de weg daarnaartoe. Gelijkende fondsen of functies gaan in groepen aan de slag waardoor u ruimschoots van elkaar kunt leren.

Daarnaast gaat u tijdens en na uw leertraject aan de slag met het innovatieve leerplatform SPO Perform. Kennis, inzichten en best practices helpen u om dat wat u leert daadwerkelijk toe te passen bij vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Met deze vorm van permanente educatie blijft u doorlopend goed invulling geven aan uw rol. Zo combineert u geschikt worden met geschikt blijven.

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals en hoogleraren die behoren tot de top in hun vakgebied. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de lesstof met aandacht voor interactie en actualiteit over te brengen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Programma

Van bestuurlijk Geschikt naar bestuurlijk Ervaren op niveau B bestaat uit zeven verdiepende modules. De modules sluiten aan bij de verschillende commissies, maar het is belangrijk integraal op alle gebieden niveau B te bereiken.

Intake voor een leertraject op maat

Uw start met een persoonlijke intake. Aan de hand hiervan stellen wij samen met u een efficiënt en persoonlijk traject vast dat volledig op uw situatie is afgestemd. Welke onderdelen u volgt, hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds.

Module Pensioen, governance & communicatie

De thema’s governance, communicatie & wet – en regelgeving staan in deze module centraal.

Wat is governance, welke rollen zijn er en hoe is een pensioenfonds organisatorisch ingericht?
U krijgt inzicht in belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds op de gebieden: inrichting, taakinvulling, geschiktheid en beloningsbeleid. Ook de ontwikkelingen in de omgeving van het fonds worden behandeld.

U krijgt inzicht in de bestuurlijke context van communicatie. U leert doelen formuleren en het beleid te evalueren. Aan bod komt ook het maken van een strategisch – en tactisch plan gebaseerd op de geformuleerde lange termijn doelen.

Welke kansen en bedreigingen in het huidige wet- en regelgevende kader zijn er? Hoe bepaalt u welke actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving (Nederlands pensioenstelsel en Europa) relevant zijn voor het eigen fonds? Dit komt aan bod. U leer de impact van deze ontwikkelingen te duiden.

U gaat tijdens de opleidingsdagen aan de slag met casuïstiek. De aangeboden kennis en inzichten zijn direct toepasbaar op het eigen fonds.

Studiebelasting: 14 tot 18 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer

Module Riscomanagement, IT en uitbesteding

Tijdens deze module staat integratie van risicomanagement in alle bestuurlijke processen staat centraal. Er is speciale aandacht voor IT-risico’s. Daarnaast krijgt u handvatten om de inrichting van het uitbestedingsproces te monitoren en te professionaliseren.

Tijdens het onderdeel risicomanagement leert u onder andere bewuste keuzen te maken voor de inrichting van het risicomanagement met het oog op het eigen fonds. En het herijken naar aanleiding van ontwikkelingen. U krijgt inzicht in de onderlinge samenhang tussen risico’s, risicobereidheid en doelstellingen vanuit sociale partners en vanuit het bestuur (risk appetite).

Tijdens het onderdeel IT risico’s wordt u zich bewust van de eindverantwoordelijkheid voor IT risico’s, zowel bij uitbestede activiteiten als de binnen de eigen IT voorziening. U leert zich bewust te zijn van de eisen welke de toezichthouders stelt bij de invulling van het IT beleid.

Hoe verhoudt het uitbestedingsbeleid zich tot de strategie van het (eigen) fonds en hoe dit moet zijn ingericht om bij te dragen aan ‘goede besturing’? U krijgt inzicht in de factoren die ten grondslag liggen aan het organisatiemodel en wat de voor- en nadelen daarvan zijn voor de uitbesteding. Ook is er aandacht voor de valkuilen en het verloop van het selectieproces naar een pensioenuitvoerder.

De aangeboden kennis en inzichten zijn direct toe te passen op het eigen fonds.

Het integreren van risicomanagement in alle bestuurlijke processen staat centraal in deze module. Er is speciale aandacht voor IT-risico’s. Daarnaast krijgt u handvatten om de inrichting van het uitbestedingsproces te monitoren en te professionaliseren.

Studiebelasting: 17 tot 21 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer

Module Financiële aspecten & organisatie

Tijdens deze module leert u de financiële situatie van uw eigen pensioenfonds goed te doorgronden en het financieel beleid aan te sluiten op de uitgangspunten van het fonds. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van een visie op het pensioen van de toekomst aan de hand van macro-economische aspecten.

U leert onder andere een oordeel te geven over de waardevastheid van aanspraken en leert te bepalen welke verschillende instrumenten ingezet kunnen worden om te werken aan waardevastheid. U krijgt inzicht in wat de wettelijke randvoorwaarden voor de financiële opzet (waaronder FTK) zijn.

U krijgt scherper inzicht in het beleid van uw eigen pensioenfonds en de context daarvan, leert een actieve gesprekspartner te zijn voor adviseurs, leer de juiste vragen aan hen te stellen en ontwikkelt grip op actuele ontwikkelingen. U ontwikkelt counter vailing power en reflecteert op uw eigen rol.

U volgt een persoonlijk traject waarbij uw eigen pensioenfonds centraal staat.

Studiebelasting: 17 tot 21 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer

Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid

Deze module sluit aan op de guidance van DNB over de verwachte beleggingskennis van pensioenfondsbestuurders. De aanpak en inhoud van de module leggen een optimale basis voor uw countervailing power.

U leert nog beter denken in belangen en scenario’s, en het beleggingsproces beter te doorgronden. Hoe neemt u uw eigen rol daarin? Na het volgen van deze module doorziet u de relatie tussen keuzes en resultaten.

Tijdens de klassikale bijeenkomsten behandelt u casuïstiek en koppelt u deze aan de praktijk van uw eigen pensioenfonds.

Deze module sluit aan op de guidance van DNB over de verwachte beleggingskennis van pensioenfondsbestuurders. De vernieuwde aanpak en inhoud van de module leggen een optimale basis voor uw countervailing power. U leert nog beter denken in belangen en scenario’s, u leert het beleggingsproces beter te doorgronden en uw eigen rol daarin te nemen en u doorziet de relatie tussen keuzes en resultaten. Tijdens de klassikale bijeenkomsten behandelt u casuïstiek en koppelt u deze aan de praktijk van uw eigen pensioenfonds.

Studiebelasting: 30 tot 34 uur online leren, 3 dagen klassikale bijeenkomsten

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer

Module Boardroom dynamics

Het belang en toegevoegde waarde van verdieping in boardroomdynamiek is belangrijk. De module Boardroom Dynamics geeft een waardevolle verdieping en inzichten in gedrag. Veel van het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk. Na het volgen van de module bent u goed toegerust om met bestuursdynamiek om te gaan om te gaan en effectiever te besturen.

Deze module helpt u om de communicatie, samenwerking en taakverdeling binnen uw pensioenfondsbestuur te verbeteren. De specifieke samenhang binnen een bestuur krijgt alle aandacht. U krijgt inzicht in de verscheidenheid van handelen, cultuur en gedrag, en in de talenten van bestuursleden en het bestuur als geheel, wat zorgt voor meer begrip en respect.

Studiebelasting: 4-6 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten

Daarnaast oefent u gedurende 4 weken met korte praktijkgerichte opdrachten (12 uur)

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer

Module Duurzaam beleggen & ESG risicomanagement

Tijdens deze module worden alle facetten van duurzaamheid die bij pensioenfondsen op de bestuurderstafel liggen in één dag volledig en systematisch op een rij gezet op een manier die onmiddellijk toepasbaar is. Na afloop van deze module heeft u een actueel overzicht over het veld van duurzaamheid, en kunt u het beleid bestuurlijk vormgeven, beoordelen en implementeren.

Bekijk hier het volledige programma.

Lees meer

Module Cybersecurity in de uitbestedingsketen; DORA & Good Practices

Tijdens deze module worden alle facetten van duurzaamheid die bij pensioenfondsen op de Cybersecurity is van cruciaal belang voor pensioenfondsen, omdat aanvallen aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Het beveiligen van informatie in de hele uitbestedingsketen is essentieel. Een effectief beheersraamwerk voor IT-risico’s is noodzakelijk om bedreigingen te minimaliseren. Tijdens deze module krijgt u voorbeelden en richtlijnen uit de Good Practice Informatiebeveiliging (GPIB) van DNB.

Lees meer

 

Gecertificeerd diploma

Het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B heeft van CPION het predicaat Registeropleiding BDP ontvangen. Na het afronden van uw persoonlijke traject en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvangt u een SPEN-gecertificeerd diploma.
Met dit diploma bent u aantoonbaar ervaren voor een bestuursfunctie in de collectieve pensioensector. U kunt een professionele en verantwoorde invulling geven aan uw rol als bestuurder of medebeleidsbepaler.

Diplomabepalingen

Klik hier om de diplomabepalingen te bekijken

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Intake

Uw leertraject start met een persoonlijke intake. Met de intake kijken we welke kennis en ervaring u al heeft en wat uw (toekomstige) rol is binnen het bestuur. Ook kijken we naar de omvang, complexiteit en ambitie van uw pensioenfonds.

Op basis van deze informatie ontvangt u van ons een voorstel voor een individueel leertraject dat volledig is afgestemd op uw situatie. U krijgt de leerstof aangeboden die voor u noodzakelijk en relevant is om Geschikt te worden op niveau A of Ervaren te worden op niveau B. Voor onderdelen die u al voldoende beheerst, is een vrijstelling mogelijk.

De intake bestaat uit drie onderdelen:

Online voorbereiding
Om een goed beeld te krijgen van uw achtergrond en kennis start u met een voorbereiding in onze online leeromgeving. Onderdelen van deze voorbereiding zijn:

 • aanleveren van uw cv
 • aanleveren van uw functieprofiel (indien beschikbaar)
 • scan van kennis op deskundigheidsgebieden
 • competentiemeting
 • toets financiële begrippen

Intakegesprek
Wij analyseren de ontvangen informatie en kijken naar uw ambitie en die van uw pensioenfonds. Uw input en onze analyse bespreken we in het intakegesprek. Gezamenlijk bepalen we vervolgens uw persoonlijke leertraject.

Advies individueel leertraject
Op basis van het intakegesprek stellen we samen met u een leertraject vast dat volledig is afgestemd op uw situatie. U ontvangt van dit leertraject een leerovereenkomst. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het geschiktheidsplan van het pensioenfonds.

Geen kosten

De intake maakt onderdeel uit van het leertraject Geschikt worden op niveau A en Van Geschikt naar Ervaren op niveau B. U betaalt geen kosten voor het intakegesprek en het bijbehorende advies.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Planning & investering

Van start met de intake

Om geschikt te worden op niveau B kunt u zich inschrijven voor de intake. Op basis van een persoonlijke intake stellen wij samen met u een leertraject vast dat volledig is afgestemd op uw situatie. Welke modules u volgt hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds. U krijgt alleen die leerstof aangeboden die voor u noodzakelijk en relevant is. Voor lesstof die u al beheerst, is een vrijstelling mogelijk.

Duur

Het leertraject Van Geschikt naar Ervaren op niveau B bestaat uit 6 modules. Iedere module is een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten.

Data & prijzen

Intake van Geschikt naar Ervaren niveau B

Datum Planning Kosten Locatie
Start op elk gewenst moment Gratis N.v.t.
Module Pensioen, Governance & Communicatie

Deze module is onderdeel van leertraject B

Datum Planning Kosten Locatie
10 oktober 2024 €3.665,- ZEIST
Module Risicomanagement, IT & uitbesteding

Deze module is onderdeel van leertraject B

Datum Planning Kosten Locatie
3 oktober 2024 €5.045,- ZEIST
Module Financiële aspecten & organisatie

Deze module is onderdeel van leertraject B

Datum Planning Kosten Locatie
19 september 2024 €3.665,- ZEIST
Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid

Deze module is onderdeel van leertraject B

Datum Planning Kosten Locatie
7 november 2024 €5.045,- ZEIST
Module Duurzaam beleggen & ESG risicomanagement

Deze module is onderdeel van leertraject B

Datum Planning Kosten Locatie
29 november 2024 €1.595,- 'S-GRAVENHAGE
Module Boardroom dynamics

Deze module is onderdeel van leertraject B

Datum Planning Kosten Locatie
12 september 2024 €4.220,- ZEIST
12 december 2024 €4.220,- ZEIST
Module Cybersecurity in de uitbestedingsketen; DORA & Good Practices

Deze module is onderdeel van leertraject B

Datum Planning Kosten Locatie
25 oktober 2024 €1.595,- 'S-GRAVENHAGE

De datum in bovenstaande tabel is de eerste datum van de klassikale bijeenkomst. Vier weken vóór deze datum start het online leren.

Inbegrepen

 • alle lesmaterialen
 • toegang tot SPO Perform
 • locatiekosten
 • dagarrangementen voor de klassikale bijeenkomsten met onbeperkt, koffie, thee, water, uitgebreide lunches en diner op de eerste dag van de klassikale bijeenkomsten

Optioneel

Wilt u overnachten? U kunt bij uw inschrijving een overnachting boeken of u kunt de overnachting later bijboeken via uw contactpersoon.

 

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.

Waardering

Onze cursisten waarderen het leertraject Van bestuurlijk Geschikt naar bestuurlijk Ervaren op niveau B gemiddeld met een 8,5.

Stevige voorbereiding, intensieve cursusdagen, pittige inhoud en opdrachten na afloop, zorgen dat de inhoud echt beklijft. En dat is wat je nodig hebt als bestuurder Over de goed gestructureerde aanpak, de professionele docenten, de betrokkenheid van DNB en de goede didactische opzet ben ik bijzonder positief. Ik kan de SPO Modules dan ook bijzonder aanbevelen bij collega bestuurders en merk dat ik in de praktijk ook graag terugpak op het geleerde en het cursusmateriaal. SPO Perform helpt mij om het na de cursus bij te houden.

Han Bakker is lid van het bestuur SPT – Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten

Klantervaringen

 

Intensieve verdieping en werken aan countervailing power

 

Juiste voorbereiding op complexe bestuurdersrol

 
advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt.