Intensieve verdieping en werken aan countervailing power

Zes cursisten aan het woord over B-modules

Stuk voor stuk brengen de B-modules kennis en inzichten, waarbij het eigen fonds centraal staat. Bovendien dragen bekwame docenten en inspirerende medecursisten hun steentje bij aan een waardevolle verdieping. Zes cursisten vertellen wat het volgen van de B-modules betekent voor het goed kunnen uitoefenen van hun rol.

Module Boardroom dynamics bracht nieuwe inzichten.

Petra Smeets, bestuurslid Pensioenfonds Gasunie

“Als aspirant-bestuurslid heb ik in 2017 de A-modules gevolgd. Toen ik als volwaardig lid toetrad, heb ik meteen besloten ook de B-modules te doen. De A-opleiding is een prima basis, maar ik wilde graag zo snel mogelijk op alle onderwerpen op niveau meekomen. De B-modules bieden een belangrijke verdieping. En het aardige van de SPO-aanpak is dat de nadruk op het eigen fonds ligt. Je duikt de stukken in, onderzoekt hoe het in jouw fonds geregeld is en je vormt er een oordeel over. Het toeval wil dat we binnen ons fonds een aantal keer precies met een bepaald onderwerp bezig waren, toen het aan bod kwam in de cursus. Een mooie timing. Ook vond ik de module Boardroom dynamics zeer waardevol. In mijn dagelijkse werk als CIO had ik daar al ruim ervaring mee, maar toch bracht de module weer nieuwe inzichten. Het samenspel met stakeholders en gremia bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van je bestuur.”

Veel van de geleerde kennis brengen we direct in de praktijk.

Peter Barneveld, lid VO Pensioenfonds ING

“Ons bestuur wil in het verantwoordingsorgaan graag een goed aanspreekpunt zien. Vandaar dat alle leden een A-opleiding doen. Daarnaast wilden een aantal van ons ook graag een of meerdere B-modules doen. Ons fonds is recentelijk overgestapt naar een nieuw bestuursmodel. Dat vraagt een nieuwe manier van werken en andere rollen. Met de B-modules wilden we onze kennis opfrissen. Een waardevol besluit want inmiddels brengen we heel veel van de geleerde kennis al direct in de praktijk. De leerstof is goed toegespitst op de werkelijke situatie en de bekwame docenten haken prima in op de actualiteit. De docenten komen zelf uit de pensioenwereld en kunnen vanuit hun rol nuttige aanvulling bieden. Een groot voordeel is bovendien de diversiteit binnen de klasjes. Ook van de andere cursisten kun je veel leren. Kortom, ik ben absoluut een warm voorstander van de B-modules.”

Ik wil alvast het gemis aan kennis aanvullen.

Selma Gouderjaan, aspirant-bestuurslid Pensioenfonds Detailhandel

“Vanuit mijn rol als bestuurder bij FNV Sector Handel had ik interesse in pensioenen. Ik heb toen de A-opleiding gedaan en werd vervolgens gevraagd om bij Pensioenfonds Detailhandel een positie op te vullen in 2019. Door mijn jonge leeftijd heb ik echter nog weinig ervaring in de pensioenwereld. Om het gemis aan kennis aan te vullen, ben ik daarom alvast begonnen met de B-modules. Of ik er in de praktijk al iets aan heb? Jazeker! Het is niet makkelijk alles op eigen houtje te ontdekken. De modules helpen me niet alleen de materie beter te begrijpen, ik weet nu ook precies waar ik moet zijn voor de juiste informatie. Je leert mensen uit de pensioenwereld kennen en doet volop nieuwe inzichten op. Tijdens de voorbereiding door middel van e-learning leer je al veel en de bijeenkomsten met ervaren docenten bieden vervolgens de waardevolle verdieping. Je duikt in het eigen fonds en leert welke regels en voorwaarden er zijn en welke keuzes gemaakt zijn. Kortom, de B-modules helpen me absoluut om de onderwerpen tijdens bestuursvergaderingen beter te begrijpen.”

De modules zijn een diepte-investering in mezelf.

Jan-Willem van der Wal, oud-HR directeur bij Nationale Nederlanden

“Door de fusie met Delta Lloyd hield mijn functie bij Nationale Nederlanden op te bestaan. Ik ben toen bewust de modules van SPO gaan doen, als een diepte-investering in mezelf. In mijn werk als HR directeur had ik regelmatig met pensioenvraagstukken te maken gehad. Een interessant onderwerp, vond ik. SPO heeft een geweldig programma op maat gemaakt, dat exact aansloot op mijn kennis en behoeften. In vier maanden tijd heb ik een aantal A- en bijna alle B-modules gedaan. Een intensief programma waar ik ongeveer 20 uur per week aan kwijt was. De flexibiliteit van tijd- en plaatsonafhankelijk leren vond ik echter ideaal. En tijdens de klassikale bijeenkomsten heb ik niet alleen veel geleerd van de zeer bekwame docenten, maar ook van mijn inspirerende medestudenten. In mijn aanstaande functie als HR directeur voor een nieuw ziekenhuis in Willemstad op CuraƧao zal ik de nieuwe kennis misschien niet direct in de praktijk gaan toepassen. Maar het is welkome kennis die ik als een verrijking van mijn HR-expertise zie.”

Je leert veel over het eigen fonds en dat van anderen.

Christine Lindeboom, bestuurslid SPH

“Naast mijn werk als huisarts in Sliedrecht besteed ik ook twee dagen per week aan het bestuur van Pensioenfonds voor Huisartsen. Ik ben nu algemeen lid, maar het is de bedoeling dat ik per januari bestuurslid beleggingen word en in de toekomst voorzitter beleggingscommissie. Om goed beslagen ten ijs te komen, volg ik alvast de B-modules. En dat bevalt heel goed. Vooral vermogensbeheer en risk vond ik heel interessant. Die onderwerpen lenen zich ook goed voor een levendige discussie met medecursisten. Daardoor leer je niet alleen veel over het eigen pensioenfonds, maar ook over dat van anderen. De modules zijn casusgericht en praktisch. Er wordt een prima mix aan leermiddelen ingezet en door de juiste stof voor te bereiden, kun je in de groepjes snel de diepte in. Dat werkt heel prettig.”

B-modules zijn een waardevolle verdieping.

Martin Aertsen, lid VO Pensioenfonds DSM

“Tijdens mijn werkende leven zat ik namens de werkgever in het bestuur van Pensioenfonds DSM Nederland. Toen ik met vervroegd pensioen ging, wilde ik betrokken blijven en ben ik namens de gepensioneerden voorzitter geworden van het verantwoordingsorgaan. In het VO is het verplicht om de A-opleiding op zak te hebben. Maar omdat ik graag op gelijke voet met het bestuur communiceer, wilde ik ook niveau B doen. Een prima keuze want de B-modules zijn een waardevolle verdieping. Alle invalshoeken komen aan bod en je wordt gedwongen goed naar het eigen pensioenfonds te kijken. De variatie in leermiddelen met tekst, filmpjes en websites vond ik aantrekkelijk en de bijeenkomsten met docenten en medeleerlingen gaven me telkens weer nieuwe inzichten. Het is een mooi en compleet leerpakket waar ik in de praktijk op meerdere terreinen al iets aan heb gehad. Of het nu gaat om governance, het geschiktheidsplan of goed leiderschap.”