Samen focus op het nieuwe pensioenstelsel

  • Maatwerk

Samen focus op het nieuwe pensioenstelsel

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er veel op u af. Naast alle doorlopende werkzaamheden dient u zich een beeld te vormen en inzicht te krijgen in de situatie tot- en na 2027. Momenteel worden de gemaakte afspraken verder uitgewerkt en geborgd in wetgeving. Sociale partners en pensioenfondsbestuurders staan voor belangrijke keuzes over de inhoud van de pensioenregeling en de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Met de modules over het nieuwe pensioenstelsel zorgen wij dat u op de hoogte blijft, dat nieuwe kennis behapbaar blijft en dat u goed wordt voorbereid op de transitie.

Voor wie

De modules zijn geschikt voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van de pensioenregeling:

  • pensioenfondsbestuurders
  • CAO-onderhandelaars van vakbonden en werkgevers (‘sociale partners’)
  • leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen
  • leden van Raden van Toezicht

Aanpak

We kijken over de horizon naar welke kennis en inzichten u nodig heeft in het toekomstig pensioenstelsel. Via een praktische, stapsgewijze aanpak bereiden we u voor. In een continue flow, onafhankelijk en doorgrondend bereiden wij u voor op het transitieproces van uw eigen organisatie. Elke module sluit af met hoe die inzichten al ingezet kunnen worden in het transitieproces. Gezamenlijk bereiken we antwoorden op uw vraagstukken.

De modules zijn los van elkaar te volgen, maar vormen samen een, op elkaar, aanvullend geheel. De te volgen onderdelen bestaan uit een combinatie van online voorbereiding en bijeenkomsten.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Elke module start met een online voorbereiding en een bijeenkomst. We geven vanuit diverse lenzen inzicht in de impact en veranderingen die de overgang naar het besturen in het nieuwe pensioenstelsel met zich meebrengt.

In plaats van de actualiteit te volgen, kijken we over de horizon naar welke kennis en inzichten bestuursleden nodig hebben in het toekomstig pensioenstelsel. Daar bereiden we u op voor. Elke module sluit af met hoe die inzichten al ingezet kunnen worden in het transitieproces. Tijdens de interactieve bijeenkomst leggen de docenten de nadruk op de door u gewenste accenten en casuïstiek. De modules zijn los van elkaar te volgen.

Module Wet toekomst pensioenen

Eind 2020 is de concept wettekst van de Wet toekomst pensioenen gepresenteerd. Met deze module maakt u kennis met het nieuwe pensioencontract. U gaat aan de slag met de in-en outs van de concept Wet toekomst pensioenen en maakt u de vertaalslag naar uw eigen fonds.

Module Financiële sturing en risicodeling in een premieovereenkomst

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel betekent een overstap van uitkeringsovereenkomsten naar premieovereenkomsten. Dat vraagt om een andere benadering van de afwegingen van fondsen. De impact op het financieel beleid is groot en de toedeling van rendementen over leeftijdscohorten vraagt een gedegen aanpak. De risicohouding vormt hierin de basis voor de inrichting van het financieel beleid. 

In deze module gaan we in op deze kern van de pensioencontractwijziging en de implicaties daarvan voor (mede)beslissers in fondsen.

Module Vermogensbeheer in het nieuwe pensioenstelsel

Het vormgeven van het beleggingsbeleid zal er onder het nieuwe pensioenstelsel  anders uit gaan zien. Het beleggingsbeleid van premieovereenkomsten vragen om andere en nieuwe keuzes, zoals het bijvoorbeeld het opstellen van verdeelregels voor de wijze waarop het beleggingsrisico wordt verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook vraagt het om inzicht in de risicobereidheid per leeftijdscohort en vertaling daarvan in het beleggingsbeleid en concreet in de lifecycles.

Kortom hoe geeft u vorm en sturing aan het beleggingsbeleid in een toekomstige premieovereenkomst? In onze module “Vermogensbeheer en beleggingsbeleid in het nieuwe pensioenstelsel: inrichting en aansturing ” geven wij u inzicht in deze en andere vragen.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

Elke module bestaat uit een combinatie van online leren en bijeenkomsten.

Maatwerk voor uw organisatie

Dit programma wordt als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden. 

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Open inschrijving

Bij voldoende belangstelling organiseren we opleidingsdagen waarbij u samen met uw collega-bestuurders van verschillende fondsen bij elkaar komt.

Onze adviseurs adviseren u graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info@spo.nl of T: 070 427 66 55.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

De modules over het nieuwe pensioenstelsel worden met een 8,7 beoordeeld.

Deskundige docenten met kennis van zaken

De opleiding is goed opgebouwd, zeer helder uitgelegd door kundige docenten en goed gericht op de praktijk

De modules zijn goed aangesloten op de actualiteit en de eigen praktijk 

advies

Advies nodig?

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.