INZICHT – samen focus op het nieuwe pensioenstelsel

  • Maatwerk

INZICHT – samen focus op het nieuwe pensioenstelsel

Tijd voor INZICHT

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er veel op u af. Naast alle doorlopende werkzaamheden dient u zich een beeld te vormen en inzicht te krijgen in de situatie tot- en na 2026. Momenteel worden de gemaakte afspraken verder uitgewerkt en geborgd in wetgeving. Sociale partners en pensioenfondsbestuurders staan voor belangrijke keuzes over de inhoud van de pensioenregeling en de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Daarom hebben we INZICHT, het meerjarig leer- en opleidingsprogramma van SPO in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. SPO verbindt kennis met mensen, verbindt begrip aan toepassing en verbindt alle details… zodat u, inzicht krijgt in het totale plaatje. We brengen samen focus aan, stellen scherp waar het om gaat, onafhankelijk en doorgrondend. Met INZICHT bent u ook de komende jaren continu in ontwikkeling. Wij  zorgen dat u op de hoogte blijft, dat nieuwe kennis behapbaar blijft en dat u goed wordt voorbereid op de transitie.

Voor wie

Dit programma is geschikt voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van de pensioenregeling:

  • pensioenfondsbestuurders
  • CAO-onderhandelaars van vakbonden en werkgevers (‘sociale partners’)
  • leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen
  • leden van Raden van Toezicht

Aanpak

Het INZICHT-programma bestaat uit gevarieerde (samen)werkvormen: microlearnings, (via de SPO Perform community) webinars en verdiepende modules. We kijken over de horizon naar welke kennis en inzichten bestuursleden nodig hebben in het toekomstig pensioenstelsel. Daar bereiden we u op voor. Elke module sluit af met hoe die inzichten al ingezet kunnen worden in het transitieproces.

De combinatie van microlearnings, webinars  en verdiepende modules vormt een robuust programma, waarmee SPO u verbindt met de inhoud, de komende stappen en collega-fondsen. In een continue flow, onafhankelijk en doorgrondend bereiden wij u voor op het transitieproces van uw eigen organisatie.

De webinars, modules en de microlearnings op de SPO Perform community zijn los van elkaar te volgen, maar vormen samen een, op elkaar, aanvullend geheel. De modules vinden plaats als een verdiepende (online) sessie op de webinars.

Start met INZICHT, dan blijft u continu in ontwikkeling.

INZICHT is het meerjarig leer- en opleidingsprogramma van SPO in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Gevarieerde (samen)werkvormen: microlearnings, webinars en verdiepende modules.

Meer weten? Bekijk hier onze brochure.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Het totale INZICHT programma bestaat uit webinars, modules en een SPO Perform community. Het programma is als geheel te volgen, maar het is ook mogelijk losse onderdelen te volgen.

In een reeks van webinars, modules en microlearnings geven we vanuit diverse lenzen inzicht in de impact en veranderingen die de overgang naar het besturen in het nieuwe pensioenstelsel met zich meebrengt.

In plaats van de actualiteit te volgen, kijken we over de horizon naar welke kennis en inzichten bestuursleden nodig hebben in het toekomstig pensioenstelsel. Daar bereiden we u op voor. Elke module sluit af met hoe die inzichten al ingezet kunnen worden in het transitieproces.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

SPO Perform community

Naast de webinars en modules houden we u aangesloten op verdere ontwikkelingen rond de transitie naar het nieuwe stelsel door microlearnings op de SPO Perform community. Aansluiten bij de SPO Perform community kan via onderstaande knop. Klik op volg en wordt actief. Op de SPO Perform community vindt u ook de webinars die hebben plaatsgevonden.

Om de SPO Perform community te volgen heeft u een SPO Perform abonnement nodig.

Module Wet toekomst pensioenen

Eind 2020 is de concept wettekst van de Wet toekomst pensioenen gepresenteerd. Met deze module maakt u kennis met het nieuwe pensioencontract. U gaat aan de slag met de in-en outs van de concept Wet toekomst pensioenen en maakt u de vertaalslag naar uw eigen fonds.

Module Financiële sturing en risicodeling in een premieovereenkomst

Het pensioenakkoord betekent een overstap van uitkeringsovereenkomsten naar premieovereenkomsten. Dat vraagt om een andere benadering van de afwegingen van fondsen. De impact op het financieel beleid is groot en de toedeling van rendementen over leeftijdscohorten vraagt een gedegen aanpak. De risicohouding vormt hierin de basis voor de inrichting van het financieel beleid. 

In deze module gaan we in op deze kern van de pensioencontractwijziging en de implicaties daarvan voor (mede)beslissers in fondsen.

Module Vermogensbeheer in het nieuwe pensioenstelsel

Het vormgeven van het beleggingsbeleid zal er onder het nieuwe pensioenstelsel  anders uit gaan zien. Het beleggingsbeleid van premieovereenkomsten vragen om andere en nieuwe keuzes, zoals het bijvoorbeeld het opstellen van verdeelregels voor de wijze waarop het beleggingsrisico wordt verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook vraagt het om inzicht in de risicobereidheid per leeftijdscohort en vertaling daarvan in het beleggingsbeleid en concreet in de lifecycles.

Kortom hoe geeft u vorm en sturing aan het beleggingsbeleid in een toekomstige premieovereenkomst? In onze module “Vermogensbeheer en beleggingsbeleid in het nieuwe pensioenstelsel: inrichting en aansturing ” geven wij u inzicht in deze en andere vragen.

Module en webinar Communicatie en zorgambitie

Meer informatie volgt nog.

Module en webinar Risicomanagement en IT

Meer informatie volgt nog.

Module en webinar Governance

Meer informatie volgt nog.

SPO Kennissessie Jaarcongres Pensioenfederatie 2021: risicobereidheid

Een nieuwe tijd, een nieuw pensioen: welkom in 2026!

Dit is het thema van het jaarcongres van de Pensioenfederatie dat op 6 oktober 2021 plaatsvindt. SPO verzorgt dit jaar weer een kennissessie tijdens dit congres.

Ron Harmsen, adviseur bij SPO en pensioenfondsbestuurder, neemt u tijdens de kennissessie mee in het onderwerp risicobereidheid.

In een interactieve sessie gaan we in op de volgende vragen:

  • Hoe stel je risicobereidheid en -houding vast?
  • Hoe kun je de uitkomsten gebruiken als oriëntatie op te maken keuzes? – NPC/ WVP, maar ook voor de verdere inrichting en vormgeving van het gekozen contract
  • We bespreken de eerste ervaringen uit de praktijk

De kennissessie is voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van de nieuwe pensioenregeling zoals pensioenfondsbestuurders.

Het jaarcongres heeft inmiddels plaatsgevonden.

Summerschool 2021

De focus van de summerschool 2021 ligt op de keuzes in het nieuwe pensioencontract, invaren en de communicatie in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wekelijks kijken we vanuit een bepaalde invalshoek naar het pensioenakkoord met interviews en ondersteunende microlearnings die extra uitleg geven over de verschillende aspecten van het pensioencontract. Bestuurders, sociale partners en andere stakeholders geven een inkijkje in het proces en de keuzes die zij maken of van plan zijn om te maken.

De summerschool 2021 is afgelopen.
U kunt de interviews en microlearnings terugkijken op SPO Perform. Heeft u geen abonnement op SPO Perform? Neem dan nu een proefabonnement.

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

Het INZICHT-programma bestaat uit een combinatie van online leren en bijeenkomsten.

Maatwerk voor uw organisatie

Dit programma wordt als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden. 

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Open inschrijving

Bij voldoende belangstelling organiseren we opleidingsdagen waarbij u samen met uw collega-bestuurders van verschillende fondsen bij elkaar komt.

Onze adviseurs adviseren u graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info@spo.nl of T: 070 427 66 55.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Waardering

De INZICHT modules worden gemiddeld met een 8,7 beoordeeld.

Deskundige docenten met kennis van zaken

De opleiding is goed opgebouwd, zeer helder uitgelegd door kundige docenten en goed gericht op de praktijk

De modules zijn goed aangesloten op de actualiteit en de eigen praktijk 

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.