header

Inhoud modules Geschikt worden op niveau A

Niveau A bestaat uit vier modules en een online instapmodule met basiskennis over financiële begrippen. De vier modules zijn toegespitst op de zeven deskundigheidsgebieden van De Nederlandsche Bank. 

Hier vindt u een uitgebreid overzicht met startdata en bijbehorende data van de klassikale bijeenkomsten van de modules van de Governance Leergang.

 

Instapmodule Basiskennis financiële begrippen

 

In een groot deel van de leerstof worden financiële begrippen gehanteerd. Bent u nog onvoldoende vertrouwd met deze begrippen? Dan kunt u zelfstandig de online instapmodule volgen. U weet dan zeker dat u bij aanvang beschikt over het juiste begrippenkader.

Inhoud:

 • balans van een pensioenfonds en de dekkingsgraad
 • begrippen vermogensbeheer
 • financiële rekenkunde
 • risico en correlatie.
Prijs € 435 vrij van btw, inclusief lesmateriaal
Startdata: Na inschrijving kunt u direct en in uw eigen tempo starten met deze module.
   

Module Niet-financiële deskundigheidsgebieden

 Deze module behandelt het wettelijk kader, de opbouw, het functioneren, de organisatie, de processen en de terminologie van pensioen en pensioenfondsbestuur. De rol en verantwoordelijkheid van de bestuurder staat daarbij steeds centraal. Daarnaast is er aandacht voor aansprakelijkheid, integriteit en de praktijk van professioneel gedrag.

Inhoud:

 • inrichting en besturing van het pensioenfonds
 • pensioen wet- en regelgeving
 • pensioenregelingen en -soorten
 • aansprakelijkheid en opdrachtaanvaarding
 • integriteit
 • praktijk van professioneel gedrag (deel 1).
Startdata: Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting: 16 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten
   

Module Financiële deskundigheidsgebieden
Deze module biedt inzicht in de financiële opzet van een pensioenfonds, het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid en de relatie tussen deze onderdelen. De rol van asset liability management (ALM) wordt geduid.

Inhoud:

 • financiële opzet van een pensioenfonds
 • vermogensbeheer en beleggingsbeleid.
Startdata: Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting: 25 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten
   

Module Besturen, verantwoording & toezicht   

 


In deze module komt het interpreteren en beoordelen van de missie, visie en strategie van een pensioenfonds aan bod. Naast uw eigen competenties in de rol van bestuurder staat de praktijk van besturen centraal. Ook komen de onderdelen communicatie, verslaggeving en uitbesteding aan bod.

Inhoud:

 • strategie, continuïteit en toekomstvisie
 • competentiemanagement
 • de praktijk van professioneel gedrag (deel 2)
 • communicatie
 • verslaggeving
 • strategisch risicokader en uitbesteding.
Startdata: Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting: 14 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten
   

Module Financieel risicomanagement
Deze module biedt kennis en inzicht in balansmanagement en behandelt de toepassing en werking van derivaten en ALM. Ook behandelt de module de integratie van beleid en sturingsmiddelen; het kernproces van een pensioenfonds. Evenwichtige belangenafweging staat centraal.

Inhoud:

 • financieel risicomanagement
 • balansmanagement, derivaten en toepassing ALM
 • sturingsmiddelen, integraal beleid en evenwichtige belangenafweging.
Startdata: Hier vindt u een overzicht van de startdata
Studiebelasting: 25 uur online leren, 2 dagen klassikale bijeenkomsten
   

Inschrijven voor de intake

Om geschikt te worden op niveau A kunt u zich inschrijven voor de intake. Op basis van een persoonlijke intake stellen wij samen met u een leertraject vast dat volledig is afgestemd op uw situatie. Welke modules u volgt hangt af van uw kennis en ervaring, uw rol binnen het bestuur en de situatie en ambitie van uw pensioenfonds. U krijgt alleen die leerstof aangeboden die voor u noodzakelijk en relevant is. Voor lesstof die u al beheerst, is een vrijstelling mogelijk.

Aanmelding Intake