Zelf uw eigen Wtp-happy-meal samenstellen! Dat kan bij SPO Nyenrode

Populair gesteld houdt de Wtp ons van de straat deze dagen. Een stelseltransitie die zijn weerga niet kent, zo wordt er over gesproken. Eén transitie die veel van sociale partners, bestuurders en leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen vraagt. Het vraagt niet alleen tijd, overleg en denkkracht maar ook kennis en inzicht om het gehele speelveld te overzien. 

En daar komt SPO Nyenrode in beeld. We hebben een ‘pick & choose’ onderwijsaanbod voor de Wtp voor u beschikbaar: on- én offline. Alle aspecten logisch geordend zodat u uw eigen Wtp-happy-meal kunt samenstellen. Een greep uit ons Wtp-aanbod: 

Wtp-kanaal op SPO Perform

Sociale partners en ook het pensioenfondsbestuur moeten om de Wtp te implementeren een groot aantal keuzes maken. Om daarbij een handje te helpen is het Wtp-kanaal ontwikkeld op SPO Perform. Dit kanaal hebben wij zo ingericht, dat de microlearnings zijn gerangschikt rond de te maken stappen om Wtp te implementeren. In de content van dit kanaal wordt niet alleen aandacht besteed aan de keuzes van sociale partners en het fondsbestuur, maar wordt ook ingegaan op de rol van de andere fondsorganen en de mogelijke rol van stakeholders, zoals een Vereniging van pensioengerechtigden en/of gewezen deelnemers. 

Basisopleiding Pensioenen inclusief de Wtp

Vanuit uw rol bij een pensioenuitvoeringsorganisatie krijgt u veel vragen van individuele deelnemers over verschillende aspecten die hun pensioen raken. Het is vanuit uw rol belangrijk dat u op de hoogte bent van de wijzigingen en dat u helder aan uw klanten kunt uitleggen wat de gevolgen van de Wtp voor hen zijn. Na het afronden van de Basisopleiding Pensioenen begrijpt u de pensioensector en zijn omgeving en weet u welke actuele ontwikkelingen van invloed zijn op werkgevers en deelnemers. 

Maatwerkprogramma: samen focus op het nieuwe pensioenstelsel

In dit programma bestaande uit drie modules kijken we over de horizon naar welke kennis en inzichten u nodig heeft in het toekomstig pensioenstelsel. In een continue flow, onafhankelijk en doorgrondend bereiden wij u voor op het transitieproces van uw eigen organisatie. Dit doen we via een praktische, stapsgewijze aanpak. Elke module sluit af met hoe die inzichten al ingezet kunnen worden in het transitieproces. Gezamenlijk bereiken we antwoorden op uw vraagstukken.  

Module IT & het nieuwe pensioenstelsel

De pensioensector is in volle voorbereiding van de invoering van de Wtp. De impact op IT, informatiesystemen en data is zeer groot. Als pensioenfondsbestuurder geeft u ook leiding aan deze IT-transitie. Wat is daarbij relevant voor u als bestuurder? Op deze vraag gaan we dieper in tijdens de module IT & het nieuwe pensioenstelsel. 

Maatwerkprogramma Communicatie, klantbediening en Wtp

Vanaf 1 juli 2023 treedt de nieuwe open norm keuzebegeleiding in werking. Met de nieuwe norm wil de wetgever het risico op suboptimale deelnemerskeuze verkleinen. Hoe geeft het fonds invulling aan deze open norm? In het maatwerkprogramma Communicatie, klantbediening en Wtp gaan we in op de thema’s die nu spelen rond pensioencommunicatie. We bieden een selectie aan communicatie thema’s en als communicatiecommissie heeft u de mogelijkheid om die onderdelen te selecteren die met name voor uw fonds relevant zijn. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze adviseur door te mailen naar info-spo@nyenrode.nl of maak hier direct een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek.

Naast het specifieke aanbod op het gebied van Wtp zijn ook al onze reguliere opleidingen zoals de modules Geschikt worden op niveau A en Van geschikt naar ervaren op niveau B uitgebreid met de laatste ontwikkelingen op het gebied van Wtp. 

Persoonlijk adviesgesprek

De termen binnen de Wtp vliegen u om de oren. Bent u benieuwd welk onderwerp waar aan bod komt of bent u benieuwd welk Wtp-programma van SPO Nyenrode aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Ga dan vrijblijvend in gesprek met onze programma-adviseurs. Op basis van een zorgvuldige intake adviseren we u graag over de te bewandelen leerroute of te volgen programma. Maak hier een afspraak op een dag en tijdstip dat u uitkomt