Verbreed en verdiep uw internal auditrol

Wilt u goed invulling geven aan de rol van internal sleutelfunctiehouders? Vraagt u zich af hoe u de internal auditrol binnen de wettelijke eisen zo effectief en efficiënt mogelijk kunt invullen?

SPO geeft tijdens de Masterprogramma sleutelfunctiehouder Internal Audit praktische oplossingen die passen bij uw pensioenfonds. Samen verbreden en verdiepen we uw internal auditrol.

Na het volgen van de Masterprogramma sleutelfunctiehouder Internal Audit:

  • Beschikt u over voldoende kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de rol van sleutelfunctiehouder in te vullen
  • Weet u wat nodig is om als sleutelfunctiehouder internal audit het bestuur te ondersteunen
  • Kunt u zorgdragen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering
  • Bent u een volwaardige gesprekspartner die onafhankelijk en objectief de rol van sleutelfunctiehouder internal audit vervult.

Het online masterprogramma sleutelfunctiehouder internal audit bestaat uit 24 uur online leren en 4 online sessies van elk 1 dag en start vrijdag 9 april

Meer informatie en inschrijven