Uw concrete vraagstukken op tafel tijdens het masterprogramma Vermogensbeheer

Leden van besturen en beleggingscommissies hebben vaak goede inhoudelijke bagage, maar toch lopen ze in de praktijk vaak tegen problemen aan. Deze spelen zich af op het kruispunt van toepassing van kennis en de menselijke factor. Herkent u dit? Dan is het Masterprogramma Vermogensbeheer wellicht iets voor u.

Jaap van Dam, docent en medevormgever van het masterprogramma vertelt er meer over.

In een doorlopend programma van vier masterclasses in een jaar komt het totale beleggingsproces aan bod. Van het vormgeven van beleid tot en met de implementatie en uitvoering ervan. In het masterprogramma gebruiken we concrete vraagstukken die de deelnemers aanreiken. De vraagstukken worden behandelt door docenten die zowel de theorie als de praktijk kennen. Hierdoor kunnen ze zich echt inleven in de bestuursproblemen. “Het belangrijkste van het masterprogramma is dat de deelnemers handelingsperspectief krijgen. Dat ze na het masterprogramma beter weten hoe ze hun specifieke problemen kunnen aanpakken”, aldus Jaap van Dam.

Ervaringen delen, interactie en participatie

Jaap van Dam: “Het masterprogramma bestaat absoluut niet alleen uit het zenden van theorie door de docent. De deelnemers participeren altijd actief. Het onderlinge gesprek tussen de deelnemers van verschillende fondsen over specifieke vraagstukken voegt veel waarde toe. Soms zijn er twee deelnemers van hetzelfde fonds, ik denk dat de gedeelde ervaring van een masterclass echt een aanzet voor verbetering in de praktijk kan zijn.”

Margriet Nip-Westendorp van Stichting Pensioenfonds Hoogovens volgde het masterprogramma en sluit zich aan bij de opmerking van Jaap van Dam. “Ik vind de masterclasses in deze vorm waardevol: “short and sweet”, met kleine groepjes van deelnemers van (zeer) verschillende “pensioenfonds pluimages” die ge-enthousiasmeert worden om met de sprekers, en met elkaar in discussie te gaan.”

Het niveau is erg goed en vooral de interactie met andere pensioenfondsen is zeer nuttig

Actualiteiten komen ruimschoots aan bod

In het programma wordt veel aandacht besteed aan de actualiteiten. Jaap van Dam: “In de vorige cyclus hebben we bijvoorbeeld rond het begin van de coronacrisis veel aandacht besteed aan de vraag of en hoe je moest her balanceren op dat moment. Iets later, toen de inkt van het nieuwe pensioencontract net droog was, hebben we een masterclass besteed aan de vraag hoe u gaat beleggen onder het nieuwe pensioencontract. Ook dit helpt weer voor het handelingsperspectief van de deelnemer.”

Het nieuwe pensioencontract; een belangrijk onderdeel van het masterprogramma

Jaap van Dam: “Het nieuwe pensioencontract zal natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de hele cyclus worden. De manier van beleggen, de veranderende rol van de deelnemer, de overgangsproblematiek, mogelijk andere doelstellingen en randvoorwaarden en dat alles op grond van de meest actuele inzichten. Dat maakt het overigens ook voor mij en de andere docenten geweldig leuk en mooi om dit te doen.”

Vier masterclasses per jaar

Het masterprogramma bestaat uit vier masterclasses van elke twee dagdelen. Per masterclass staat er een ander onderwerp centraal.
De onderwerpen zijn:

  • Balansrisicomanagement
  • Lange termijn beleggen & integratie verantwoord beleggen
  • Uitvoering risicobeheer & beleggingsbeleid
  • Governance & organisatie
Maar wat leert u dan precies?

Margriet Nip-Westendorp volgde onder andere de masterclass Lange termijn beleggen & integratie verantwoord beleggen. Margriet Nip-Westendorp: “Ik heb beter inzicht gekregen in welke potentiële veranderingen het nieuwe pensioenstelsel kan hebben voor ons beleggingsbeleid en onze beleggingsportefeuille en hoe we ons daarop moeten voorbereiden. Ik kreeg meer inzicht in de “state of the art” van maatschappelijk verantwoord beleggen in het algemeen, en in de pensioensector/institutionele beleggerswereld in het bijzonder. Het was een mooie mogelijkheid om onze eigen SPH zienswijze en ambitie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen te spiegelen aan deze “state of the art”, en aan die van een aantal andere pensioenfondsen. Dit laatste werd gefaciliteerd door de levendige discussies met de andere deelnemers aan deze masterclass. Het volgen van dit programma heeft zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn beoordelend vermogen ten aanzien van beide onderwerpen.”

Kenan Yildrim, Shell Nederland Pensioenfonds: “Wat mij vooral aansprak waren de praktische hints en tips van docenten uit de praktijk. Ook het belang van het vastleggen van de zogenaamde  “Investment Cases” vond ik enorm nuttig en passen we ook in de praktijk toe.

De stof was erg actueel en toepasbaar

Volg ze allemaal of volg er één, de keuze is aan u

Jaap van Dam; “Deelnemers zijn zeer welkom om één specifieke masterclass te volgen, die bijvoorbeeld  inhoudelijk aansluit op een specifiek vraagstuk of aandachtsterrein. Veel deelnemers volgen de hele cyclus, en dat geeft een gevoel van vertrouwdheid. Ook zie je dat je in de loop van de cyclus dan een soort groei doormaakt, gezamenlijk. Dus de hele cyclus heeft mijn aanbeveling. Ik vind het ook prima als iemand eerst één keer komt snuffelen of het aansluit bij de behoefte.”

Bij twijfel gewoon doen

Twijfelt u nog of dit programma iets voor u is? “Probeer het gewoon een keertje uit” zegt Jaap van Dam. “Minimaal leert u iets van de inhouden en leert u een aantal collega-bestuurders en de praktijk bij hun kennen!”

Margriet Nip-Westendorp beveelt het programma zeker aan: “Het programma bevat een zinvolle voorbereiding; inhoudelijk relevant en actueel. Er is uitgebreid de mogelijkheid voor goede interactie met sprekers en andere deelnemers, en – last but not least – Jaap van Dam is een goede facilitator.”

Zoekt u de oplossing voor een specifiek vraagstuk?

U mag Jaap van Dam altijd een mail sturen met uw grootste bestuurlijke uitdaging. “Samen puzzelen we uit in welke masterclass we uw uitdaging kunnen adresseren”.