SPO Perform summerschool gaat van start

In week 29 start de SPO Perform summerschool welke volledig in het teken van het nieuwe pensioencontract staat.

Met de SPO Perform summerschool wordt u kennis over en inzicht in het nieuwe pensioencontract aangereikt. Hierbij staan vragen centraal als:

  • welke besluiten moet je straks nemen op de diverse onderwerpen?
  • wat wordt er van u als bestuurder verwacht?

SPO Perform neemt u, samen met onze gerenommeerde partners uit de sector, mee in de diverse thema’s van het nieuwe pensioencontract en brengt u op de hoogte van de actualiteiten rondom het nieuwe pensioenstelsel.

8 weken lang ontvangt u, als SPO Perform abonnee, een microlearning per e-mail. Elke video gaat in op een thema van de, in juni gepubliceerde, Hoofdlijnennotitie. Microlearnings zijn korte leerervaringen in de vorm van bijvoorbeeld video’s, infographics of checklists. De microlearnings vindt u op het SPO Perform Platform en zijn op elk moment en op elk apparaat te bekijken en helpen u om snel en inzichtelijk op de hoogte te zijn van de actualiteiten.

Na de zomer heeft u een actueel en compleet overzicht over de hoofdzaken van het nieuwe pensioenakkoord en alles wat daarmee samenhangt.

U kunt op elk gewenst moment aanhaken.
Heeft u al een abonnement op SPO Perform? Dan hoeft u zicht niet in te schrijven maar ontvangt u automatisch deze e-mails.