SPO Perform summerschool

In week 29 is de SPO Perform summerschool gestart, welke volledig in het teken van het nieuwe pensioencontract stond.

Met de SPO Perform summerschool werd de kennis over en inzicht in het nieuwe pensioencontract aangereikt. De volgende vragen stonden onder andere centraal:

welke besluiten moet je straks nemen op de diverse onderwerpen?
wat wordt er van u als bestuurder verwacht?

‘Ik ben erg benieuwd naar de uitwerking van het Pensioenakkoord en wil er bovenop zitten. Ga s.v.p. door met aandacht voor dit onderwerp’.

SPO Perform neemt u, samen met onze gerenommeerde partners uit de sector, mee in de diverse thema’s van het nieuwe pensioencontract en brengt u op de hoogte van de actualiteiten rondom het nieuwe pensioenstelsel.

Acht weken lang ontving u, als SPO Perform abonnee, microlearnings per e-mail. Elke microlearning ging in op een thema van de, in juni gepubliceerde, Hoofdlijnennotitie.

‘Goed om in jullie wekelijkse update van SPO Perform enerzijds vooral aan te sluiten bij de actualiteit (Pensioenakkoord) en anderzijds de link te leggen met een ander relevant onderwerp (kwaliteit data). Zo interesseer je de lezer heel goed!’

Microlearnings zijn korte leerervaringen in de vorm van bijvoorbeeld video’s, infographics of checklists. De microlearnings vindt u op het SPO Perform Platform en zijn op elk moment en op elk apparaat te bekijken en helpen u om snel en inzichtelijk op de hoogte te zijn van de actualiteiten.

‘Compact, duidelijk gefocussed op 1 onderwerp’

Op SPO Perform vindt u een actueel en compleet overzicht over de hoofdzaken van het nieuwe pensioenakkoord en alles wat daarmee samenhangt.

Heeft u nog geen abonnement op SPO-Perform? Hier kunt u meer informatie vinden en aanmelden.