Overbrug de kloof van DB naar DC

Het pensioenakkoord betekent een overstap van uitkeringsovereenkomsten naar premieovereenkomsten. Dat vraagt een andere benadering van de (evenwichtigheid) afwegingen van fondsen. 

We stappen met het INZICHT programma in de wereld van het nieuwe pensioenstelsel waarbij DC de norm is. U krijgt inzicht in de impact en veranderingen die de overgang van DB naar DC met zich meebrengt. En hoe u in de transitiefase uw nieuwe inzichten kunt inzetten voor een zorgvuldige en evenwichtige afweging van keuzes die u moet maken.

We introduceren verdiepende modules die de focus verleggen van de DB-pensioenvorm naar de wereld van DC. Deze verandering vraagt een geheel andere benadering van de vraagstukken op de bestuurstafel. Veel onderliggende systematieken worden anders, de omgang met risico’s veranderen en de interactie met deelnemers verandert. 

“De modules zijn goed aangesloten op de actualiteit en de eigen praktijk”

Van DB naar DC

Wat betekent dit zogenaamde “DB denken” versus het “DC denken” voor vragen aan de bestuurstafel? Hoe kunt u uw kennis en inzichten inzetten om de voorliggende keuzes en mogelijke scenario’s voor uw eigen fonds, organisatie of bedrijfstak beter te overzien?

‘Er is een groot aantal verschillen in de besturing van een DB-fonds in vergelijking tot een pensioenfonds met een premieovereenkomst’

Gedurende de transitie geven we vanuit diverse lenzen inzicht in de impact en veranderingen die de overgang naar het besturen van een DC-fonds met zich meebrengt.

Thema’s verdiepende modules:

  • Financieel actuarieel
  • Vermogensbeheer en beleggingsbeleid
  • Governance
  • Communicatie & Zorgambitie
  • Risicomanagement & IT

Tijd voor INZICHT

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er veel op u af. Naast alle doorlopende werkzaamheden dient u zich een beeld te vormen en inzicht te krijgen in de situatie tot- en na 2026. De gemaakte afspraken verder uitgewerkt en geborgd in wetgeving. Sociale partners en pensioenfondsbestuurders staan voor belangrijke keuzes over de inhoud van de pensioenregeling en de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Daarom is er INZICHT, het meerjarig leer- en opleidingsprogramma van SPO in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. SPO verbindt kennis met mensen, verbindt begrip aan toepassing en verbindt alle details… zodat u, inzicht krijgt in het totale plaatje. We brengen samen focus aan, stellen scherp waar het om gaat, onafhankelijk en doorgrondend. Met INZICHT bent u ook de komende jaren continu in ontwikkeling. Wij  zorgen dat u op de hoogte blijft, dat nieuwe kennis behapbaar blijft en dat u goed wordt voorbereid op de transitie.