INZICHT – samen focus op het nieuwe pensioenstelsel

Tijd voor INZICHT

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er veel op u af. Naast alle doorlopende werkzaamheden dient u zich een beeld te vormen en inzicht te krijgen in de situatie tot- en na 2026. Momenteel worden de gemaakte afspraken verder uitgewerkt en geborgd in wetgeving. Sociale partners en pensioenfondsbestuurders staan voor belangrijke keuzes over de inhoud van de pensioenregeling en de invoering van het nieuwe pensioencontract.

Daarom lanceren we INZICHT, het meerjarig leer- en opleidingsprogramma van SPO in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. SPO verbindt kennis met mensen, verbindt begrip aan toepassing en verbindt alle details… zodat u, inzicht krijgt in het totale plaatje. We brengen samen focus aan, stellen scherp waar het om gaat, onafhankelijk en doorgrondend. Met INZICHT bent u ook de komende jaren continu in ontwikkeling. Wij  zorgen dat u op de hoogte blijft, dat nieuwe kennis behapbaar blijft en dat u goed wordt voorbereid op de transitie.

Voor iedereen die betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van de pensioenregeling:

  • pensioenfondsbestuurders
  • CAO-onderhandelaars van vakbonden en werkgevers (‘sociale partners’)
  • leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen
  • leden van Raden van Toezicht

Start met INZICHT, dan blijft u continu in ontwikkeling.

INZICHT is het meerjarig leer- en opleidingsprogramma van SPO in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Gevarieerde (samen)werkvormen: microlearnings, webinars en verdiepende modules.

26 maart vindt de Module Wet toekomst pensioenen plaats. Voor meer informatie en inschrijven, kijk hier.

Naast de webinars en modules houden we u aangesloten op verdere ontwikkelingen rond de transitie naar het nieuwe stelsel door microlearnings en de SPO Perform community. Aansluiten bij de SPO Perform community kan via deze link. Klik op volg en wordt actief.

Planning 2021
WebinarsModules
13 mei 26 maart
26 augustus 18 juni
11 november 24 september
10 december
Op de hoogte gehouden worden

Vul onderstaand formulier in dan houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en programma onderdelen van het leer- en opleidingsprogramma INZICHT.

Eerdere modules/webinars

Op 3 september 2020 heeft het webinar plaatsgevonden:
Wie doet wat bij het nieuwe pensioencontract. U kunt het webinar hier terugkijken.

Op 7 januari 2021 heeft het webinar plaatsgevonden:
INZICHT in het wetsvoorstel Hervorming Pensioenstelsel. U kunt het webinar hier terugkijken.


Maatwerk voor uw organisatie

De modules kunnen ook als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds worden aangeboden. Denk hierbij aan een gezamenlijk programma voor pensioenfondsbestuurders, leden van het verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht en de sociale partners. Neem contact op met onze adviseurs via info@spo.nl of T: 070 427 66 55 voor meer informatie.