Inzicht in de facetten van vermogensbeheer

U wilt meer kennis over de producten op de financiële markten en de processen van vermogensbeheer. U wilt een goede gesprekspartner zijn voor uw collega’s of (interne) klanten en hun vraagstukken over vermogensbeheer goed begrijpen.

Met de opleiding vermogensbeheer leert u de belangrijkste vermogensbeheercategorieën kennen en begrijpt u hoe deze producten zich tot elkaar verhouden. U raakt vertrouwd met de gebruikte begrippen, weet waar cijfers vandaan komen en hoe processen in elkaar steken.

Ik ben vooral geholpen met de extra achtergrondkennis en terminologie. Dat maakt dat ik beter kan meedenken en gemakkelijker processen kan overzien.

Ook begrijpt u het beleggingsbeleid en kent u de effecten daarvan op de verplichtingen. Hierdoor kunt u de ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer beter volgen en heeft u meer inzicht in de verbanden tussen de relevante processen.

Ik heb een beter beeld gekregen van de financiële producten, zoals de verschillende categorieën alternatieve beleggingen. 

De Opleiding Vermogensbeheer is interessant voor iedereen die met vermogensbeheer te maken heeft. Van adviseurs, medewerkers van het bestuursbureau die het pensioenfondsbestuur ondersteunen tot (juridisch) medewerkers op de afdeling vermogensbeheer.