Hoe krijgt u grip op IT-Governance?

Bent u in control op IT-Governance?
Voor de meeste bestuurders is IT geen kernactiviteit. Met de complexiteiten die IT-Governance met zich meebrengt kan het een  behoorlijke opgave zijn om grip hierop te krijgen. Toch is dit wel belangrijk, want het bestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en die steunt zwaar op IT.

SPO begrijpt dat u als bestuurder behoefte heeft aan een integrale IT-benadering vanuit bestuurlijk perspectief. Wij helpen u met de Leergang IT-Governance.

Tijdens het programma wordt een mooi breed palet aan onderwerpen behandeld, toegespitst op de eigen fondssituatie

Strategische context en veranderingen
In de eerste module van de Leergang IT-Governance bieden wij u strategische context en de juiste tools om ‘in control’ te komen op uw eigen IT of die van uw uitvoeringsorganisatie. Samen duiken we in de IT architectuur van uw pensioenfonds en in de strategische veranderingen waar uw pensioenfonds mee te maken heeft. Dit plaatsen we in het kader van de impact op IT. Hiermee zetten we de eerste stappen naar een optimale IT-Governance.

In vervolgmodules komen thema’s als risk, IT – trends, cybersecurity, datakwaliteit en AVG uitgebreid aan bod.

Het IT-programma biedt een goed overzicht van de IT-problematiek van pensioenfondsen en in het bijzonder van mijn pensioenfonds

Resultaatgebieden
Na het volgen van de eerste module van de leergang:

  • Kent u de belangrijkste IT begrippen
  • Kunt u de strategische ontwikkelingen, uw strategische keuzes en de impact daarvan op IT in kaart brengen
  • Heeft u kennis van het toezicht van DNB op de vereisten waarin het bestuur minimaal behoort te voldoen met het oog de vele veranderingen in de sector
  • Komt u tot een praktische aanpak om in control te blijven op IT (-innovatie): het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid op IT risicomanagement
  • Weet u hoe het bestuur ‘Agile’ wordt, op IT-Governance
  • Weet u welke taken, rollen en verantwoordelijkheden rondom IT zijn er in uw fonds te onderscheiden
  • Weet u wat  er wordt verstaan onder IT-inrichting en welke plaats de IT-architectuur inneemt binnen de IT-architectuur.

“DNB verwacht van bestuurders kennis over en grip op de IT van de pensioenuitvoeringsorganisatie. SPO biedt u bestuurlijk inzicht in het IT-landschap van de pensioenuitvoerder, de belangrijkste IT-trends en het nut en de noodzaak daarvan voor uw pensioenfonds. Met als resultaat: direct bruikbare input voor ‘Het goede gesprek’ over IT met uw uitvoerder”

In deze video krijgt u een korte inleiding over IT-Governance.

Leergang IT-Governance
De eerste module van de Leergang IT-Governance: IT- Governance, inrichting & change, vindt plaats op 20 augustus 2021.

Maatwerk voor uw organisatie
De leergang is ook te volgen als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds. Het programma wordt specifiek afgestemd op de situatie binnen uw fonds.