Hoe krijgt u grip op IT-Governance?

Bent u in control op IT-Governance?
Voor de meeste bestuurders is IT geen kernactiviteit. Met de complexiteiten die IT-Governance met zich meebrengt kan het een  behoorlijke opgave zijn om grip hierop te krijgen. Toch is dit wel belangrijk, want het bestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en die steunt zwaar op IT. SPO begrijpt dat u als bestuurder behoefte heeft aan een integrale IT-benadering vanuit bestuurlijk perspectief. Wij helpen u met de Leergang IT-Governance.

Strategische context en veranderingen
In de basismodule van de Leergang IT-Governance bieden wij u strategische context en de juiste tools om ‘in control’ te komen op uw eigen IT of die van uw uitvoeringsorganisatie. Samen duiken we in de IT architectuur van uw pensioenfonds en in de strategische veranderingen waar uw pensioenfonds mee te maken. Dit plaatsen we in het kader van de impact op IT.. Hiermee zetten we de eerste stappen naar een optimale IT-governance. In vervolgmodules komen thema’s als cybersecurity, datakwaliteit en AVG uitgebreid aan bod.  

Resultaatgebieden
Na het volgen van de basismodule van de Leergang:

  • Kunt u de strategische ontwikkelingen, uw strategische keuzes en de impact daarvan op IT in kaart brengen.
  • Heeft u kennis van het toezicht van DNB top de vereisten waarin het bestuur minimaal behoort te voldoen met het oog de vele veranderingen in de sector.
  • Komt u tot een praktische aanpak om in control te blijven op IT (-innovatie):het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid op IT risicomanagement.
  • Weet u hoe het bestuur ‘Agile’ wordt, op IT-Governance.
  • Kunt u IT risico’s en eventuele onzekerheden inschatten en dit op adequate wijze bespreekbaar maken met uw uitvoerder.
  • Kent u de belangrijkste aspecten van cybersecurity. Heeft u inzicht in de diverse data van een pensioenfonds en het belang van datakwaliteit. U weet wat u als pensioenfonds moet realiseren om dataverwerking  AVG-proof te maken en houden.

“DNB verwacht van bestuurders kennis over en grip op de IT van de pensioenuitvoeringsorganisatie. SPO biedt u bestuurlijk inzicht in het IT-landschap van de pensioenuitvoerder, de belangrijkste IT-trends en de nut en noodzaak daarvan voor uw pensioenfonds. Met als resultaat: direct bruikbare input voor ‘Het goede gesprek’ over IT met uw uitvoerder”

Eén van de docenten van deze Leergang, Ron Harmsen,  geeft u in deze video een inleiding over IT-Governance.

Leergang IT-Governance
De Leergang IT-Governance vindt plaats op dinsdag 25 mei 2021.

Vul onderstaand formulier in dan houden wij u op de hoogte van de Leergang IT-Governance.

Maatwerk voor uw organisatie
De Leergang is ook te volgen als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds. Het programma wordt specifiek afgestemd op de situatie binnen uw fonds.