En de winnaar van de SPO essayprijs 2022 is….

Tom Lenders, medewerker Pensioenuitvoering ABP bij APG, is de winnaar van de SPO essayprijs 2022! Een onafhankelijke jury, bestaande uit Emily Schols, Guus Wouters en Ellen van Langen, bestempelde zijn essay als de beste van 2022.

De jury was het dit jaar niet 1-2-3 eens over wie als winnaar uit de bus moest komen. De onderwerpen van de essays die voorlagen, zijn zeer actueel en goed opgebouwd met sterke argumenten. Voordat een winnaar kon worden aangewezen, vond daarom een stevige discussie plaats over wat het zwaarste moest wegen.

Eén essay sprong eruit als het gaat over het belang voor de deelnemers en dat is het essay: “De lump sum. Een lot uit de loterij, of sigaar uit eigen doos?”

De mogelijkheid om in de toekomst een lump sum op te nemen, oftewel het bedrag ineens geeft deelnemers meer zeggenschap over hun eigen gespaarde pensioen. Tom Lenders zet de voor- en nadelen hiervan op een rij en geeft aan de hand van een eenvoudige berekening aan tegen welke risico’s deelnemers aan kunnen lopen, helemaal afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Hiermee wordt zijn conclusie dat pensioenfondsen iedereen een advies op maat moeten gaan geven stevig onderbouwd. Het essay volgt een logische lijn, leest gemakkelijk en is overtuigend.

Tom vertelt over zijn essay
“Mensen hebben aan het begin van hun pensionering vaak een grotere inkomensbehoefte dan aan het eind. Een groot bedrag ineens kan daarom aantrekkelijk zijn. Maar de lump sum is niet voor iedereen aan te raden”, zegt Tom (30).

“De pensioenuitkering wordt lager, eventueel ook voor de partner, en het eenmaal uitgekeerde bedrag wordt niet meer verhoogd. De lump sum kan belastingtechnisch nadelig zijn en toeslagen kunnen in gevaar komen. Bovendien zijn de risico’s voor de langere termijn niet makkelijk te overzien omdat niet bekend is hoe gezond iemand blijft en hoe oud iemand wordt. Kortom, pensioenfondsen zullen goede voorlichting moeten geven omdat de financiële gevolgen groot kunnen zijn voor een deelnemer. Advies op maat is daarom noodzakelijk.”

Leergang Collectieve Pensioenen
Het essay is hét sluitstuk van de Leergang Collectieve Pensioenen. Cursisten worden erdoor gestimuleerd zich te verdiepen in een actueel pensioenonderwerp, een mening te vormen en daar helder over te schrijven. Drie genomineerden streden met hun essay om de SPO Essayprijs 2022.