Leergang Collectieve Pensioenen

 • Opleiding

Leergang Collectieve Pensioenen

Met de Leergang Collectieve Pensioenen krijgt u diepgaande kennis van en grondig inzicht in collectieve pensioenregelingen. Aan de hand van belangrijke levensgebeurtenissen van deelnemers, zoals arbeidsongeschiktheid of een nieuwe baan, leert u meer over het uitvoeringsproces en de financiële verantwoording van een pensioenfonds.

Wet- en regelgeving, fiscale inhoudingen en actuariële aspecten hebben na het volgen van deze leergang geen geheimen meer voor u. U lost moeiteloos complexe pensioenvragen en interne pensioendossiers op en u komt als gesprekspartner voor andere pensioenspecialisten goed beslagen ten ijs.

Voor wie

U wilt zich ontwikkelen tot pensioenspecialist. Dagelijks krijgt u vragen van deelnemers over hun pensioen en u schakelt veelvuldig met de specialisten van uw pensioenfonds, uitvoerder of verzekeraar over complexe pensioenvraagstukken. U heeft al veel kennis in huis van pensioenregelingen en het Nederlandse pensioenstelsel. 

Aanpak

U start met leren in de online leeromgeving waarbij u de stof oefent en deze toetst. Vanzelfsprekend krijgt u daarbij online begeleiding. De lessen zorgen vervolgens voor verdieping en toepassing van de theorie zodat deze nog meer aansluit bij uw werkpraktijk. Samen met uw medecursisten gaat u aan de slag met realistische casuïstiek en bouwt u gezamenlijk aan uw kennis. Uw docent legt de theorie uit aan de hand van heldere praktijkvoorbeelden; uw werkpraktijk is immers de beste leerschool. Zo haalt u het optimale uit uw opleiding en bent u goed voorbereid op het examen. 

Het examen van de leergang bestaat uit een essay en een schriftelijk examen. Voor beide onderdelen moet u zich apart inschrijven. Om te kunnen deelnemen aan de leergang moet u over basiskennis van pensioenen beschikken op het niveau van de Opleiding Collectieve Pensioenen. De leergang is volledig afgestemd op dit beroepsprofiel. Als u slaagt voor het examen ontvangt u het diploma Pensioenspecialist collectieve pensioenen.

Docenten uit de praktijk

SPO docenten zijn specialisten in hun vakgebied die hun kennis en vaardigheden uit de praktijk op enthousiaste en begrijpelijke wijze aan u doorgeven zodat u zich verder kunt ontwikkelen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

De Leergang Collectieve Pensioen bestaat uit 7 bijeenkomsten en online leren. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Pensioenfondsomgeving
 • Techniek en financiële verantwoording
 • Ouderdomspensioen
 • Overlijden en einde relatie
 • Ontslag en waardeoverdracht
 • Arbeidsongeschiktheid

Bekijk hier het volledige programma

Examen

U sluit de opleiding af met een examen. Voor dit examen moet u zich apart inschrijven. Als u slaagt voor het examen ontvangt u het diploma Pensioenspecialist collectieve pensioenen.

Uitbreiding van uw opleiding

Om specifieke kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen kunt u ervoor kiezen om aanvullend extra onderdelen te volgen. U kunt zich inschrijven voor de volgende onderdelen, dit kunt u toevoegen tijdens de inschrijving:

Module Inleiding Vermogensbeheer

In deze module kijken we naar de bezittingenkant van de balans van een pensioenfonds, de beleggingen. Waarom belegt een pensioenfonds. Hoe stemt een pensioenfonds het beleggingsbeleid af op haar doelgroep en haar verplichtingen, welke risico’s kan het pensioenfonds daarbij lopen en hoe beheersen ze de risico’s zoveel als mogelijk. Ook wordt het beleggingsproces behandeld en de beleggingscategorieën. Deze module is bedoeld als een korte kennismaking met vermogensbeheer.

Na deze module kunt u:

 • uitleggen welke invloed de investment beliefs en de verplichtingen van een pensioenfonds hebben op haar beleggingsbeleid
 • uitleggen wat een ALM-studie inhoudt en waar een pensioenfonds deze voor gebruikt
 • uitleggen wat de stappen zijn in het beleggingsproces van een pensioenfonds
 • verklaren wat het belang is van de keuze voor een goede benchmark en het verschil duiden tussen actief versus passief beleggen
 • uitleggen wat asset allocatie is en het belang hiervan voor pensioenfondsen
 • uitleggen welke relatie risico, (extra) rendement en kosten hebben en dit toepassen op de verschillende vormen van beleggingen (risico opslag, kredietrisico)
 • verschillen noemen tussen de verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, vastgoed, private equity, hedgefunds, derivaten)
Module Verzekerde Pensioenregelingen

In deze module behandelen wij verzekerde pensioenen in de tweede pijler. Het zoomt in op de pensioenregeling die de werkgever bij een pensioenverzekeraar onderbrengt, de rechtstreeks verzekerde pensioenregeling. Als pensioenadviseur of pensioenconsulent kunt u worden geconfronteerd met vragen over verschillen tussen het onderbrengen van een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar en pensioenfondsen. Wij gaan in dit onderdeel in op de verschillen tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars waarbij de specifieke kenmerken van een verzekerde pensioenregeling wordt besproken.

Na deze module kunt u:

 • uitleggen welke eisen de Wet op het financieel toezicht aan pensioenadvies voor verzekerde regelingen stelt
 • de verschillen tussen een pensioenregeling bij een pensioenfonds en een pensioenverzekeraar uitleggen
 • de basis van de tariefgrondslagen van een pensioenverzekeraar uitleggen de winstdelingsmogelijkheden toelichten
 • de acceptatievoorwaarden en risico’s bij onderbrenging van een pensioencontract bij een pensioenverzekeraar opnoemen en toelichten
 • de mogelijkheden en gevolgen van collectieve waardeoverdracht toelichten
Workshop Communicatie en de rol van de adviseur

Deel I ‘Communicatie’

In de workshop maakt u kennis met de do’s en don’ts van pensioencommunicatie. U weet hoe u de informatiebehoefte op de verschillende doelgroepen moet afstemmen. Hierdoor bent u in staat om op professionele wijze te informeren over pensioen, bent u een goede gesprekspartner en weet u wanneer u communicatieprofessionals kunt inschakelen.

U:

 • kunt zich verplaatsen in de deelnemers en kunt de informatie daarop afstemmen
 • kent de ontwikkeling op het gebied van communicatie
 • kent de ontwikkelingen op het gebied van pensioencommunicatie
 • weet hoe de toezichthouder AFM kijkt naar pensioencommunicatie en wat kenmerken zijn van duidelijke en begrijpelijke informatie
 • kan inschatten wat dit betekent voor de informatie aan deelnemers van de eigen organisatie
 • kent tips en valkuilen bij het informeren over pensioenen
 • kan informatiedragers beoordelen vanuit de hier genoemde uitgangspunten en adviseren over verbeteringen
 • bent een goede gesprekspartner voor interne en externe klanten

Deel II ‘Rol van de adviseur’

In de workshop maakt u kennis met de do’s en don’ts in pensioenadvies. U weet hoe u in een gesprek de behoefte van de klant achterhaalt en hoe u het gesprek hierop afstemt. Hierdoor bent u in staat om op professionele wijze te adviseren over pensioen, bent u een goede gesprekspartner en weet u wanneer u professionals op adviesgebied kunt of moet inschakelen.

U:

 • bent in staat om uzelf te introduceren in een adviesgesprek en uit te leggen wat uw rol als adviseur is
 • kan de verschillende adviesstrategieën benoemen, inschatten welke effect een strategie heeft in een adviesgesprek en kunt een strategie kiezen
 • kan uitleggen hoe je je volgens een expertbenadering en een participatiemethode kan profileren
 • kan uitleggen hoe je in een gesprek om kan gaan met weerstand door het toepassen van de badsoc methode
 • kan benoemen wat je kan doen om aan te sluiten bij de verwachtingen van de klant
Workshop Professioneel presenteren

Wat u leert in de workshop ‘Professioneel presenteren’ ondersteunt u bij het verder ontwikkelen van uw talenten als presentator. Naast uw kennis van de pensioenmaterie is namelijk ook uw vermogen om die kennis goed ‘over te dragen’ bepalend bij het bereiken van uw doelstellingen.

Na het volgen van deze workshop:

 • bent u in staat om een presentatie voor te bereiden op basis van de aangereikte basisprincipes van presenteren
 • kunt u inhoud en structuur geven aan een doelgroepgerichte presentatie
 • kunt u uw verbaal en non-verbaal gedrag op de juiste manier inzetten tijdens een presentatie
 • kunt u met de vragen na uw presentatie omgaan
 • weet u welke visuele hulpmiddelen effectief zijn

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Examen

U sluit de Leergang Collectieve Pensioenen af met het examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen; een schriftelijk examen en het schrijven van een essay over een actueel pensioenonderwerp. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u het diploma Pensioenspecialist collectieve pensioenen. 

Weging van de examenonderdelen

Het cijfer van het schriftelijk examen telt voor 70 procent mee voor het eindresultaat. Het essay telt voor 30 procent mee. U bent geslaagd voor het examen als uw eindcijfer een 5,5 of hoger is en u beide examenonderdelen zijn afsluit met ten minste een 5,0.

Meer informatie en inschrijven

Als u wilt deelnemen aan het examen dan moet u zich voor beide onderdelen apart aanmelden. Dit kan tegelijk met de inschrijving voor de opleiding, bekijk de planning, of apart via deze links:

Objectief en onafhankelijk

SPO heeft haar opleidings- en examenactiviteiten strikt gescheiden. Zo kunt u ervan op aan dat de examens objectief en onafhankelijk zijn. De examens staan bovendien onder toezicht van de Examenkamer. Deze ondertoezichtstelling garandeert de kwaliteit en onafhankelijkheid van het diploma. Een SPO-diploma kan daarmee gezien worden als betrouwbare norm voor de pensioensector.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

De leergang bestaat uit online leren in combinatie met 7 bijeenkomsten van elk 3,5 uur. Daarnaast besteedt u ongeveer 5 uur per bijeenkomst aan zelfstudie in de online leeromgeving.

U sluit de leergang af met het examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen. Hiervoor moet u zich apart inschrijven, dit kan direct bij inschrijving voor de opleiding, zie de tabel hieronder. Als u slaagt voor het examen ontvangt u het diploma Pensioenspecialist collectieve pensioenen.

Data & prijzen

Leergang Collectieve Pensioenen

Er is nog geen startdatum bekend.

Schriftelijk examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen

Schrijf u ook direct in voor het schriftelijk examen

Datum Kosten Locatie
7 januari 2021 €380,- GRONINGEN
7 januari 2021 €380,- HEERLEN
7 januari 2021 €380,- NIEUWEGEIN
Essay Pensioenspecialist collectieve pensioenen

Schrijf u ook direct in voor het essay

Datum Kosten Locatie
11 december 2020 €265,- n.v.t.

Inbegrepen

 • alle lesmaterialen
 • locatiekosten
 • avondarrangementen voor de lesdagen met onbeperkt, koffie, thee, water en een maaltijd

Optioneel

U kunt aanvullend modules en workshops uit de Leergang Adviseur Collectieve Pensioenen volgen om specifieke kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. U kunt de aanvullende modules aanvinken tijdens uw inschrijving, bij “Stap 2: aanvullende onderdelen”.

Module inleiding vermogensbeheer€ 445,-
Module verzekerde pensioenregelingen€ 890,-
Workshop Communicatie en de rol van de adviseur€ 445,-
Workshop Professioneel presenteren€ 890,-
 


Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.