En de winnaar van de SPO essayprijs 2021 is….

Kim Bovend’eerdt-Damoiseaux, Allround Medewerker Pensioenuitvoering bij APG, is de winnaar van de SPO essayprijs 2021! Een onafhankelijke jury bestempelde haar essay als de beste van 2021.

Het Essay ‘De complexiteit van Flexibiliteit’ met als subtitel ‘Een nieuwe extra keuzemogelijkheid bij pensioneren, de lumpsum’ van Kim Damoiseaux stak dit jaar met kop en schouders uit boven de rest. Alleen al de origineel gekozen titel sprak bij de jury, bestaande uit Guus Wouters, Emilie Schols en Ellen van Amersfoort, tot de verbeelding.

In het essay schrijft Kim over de lumpsum: de nieuwe keuzemogelijkheid die wordt toegevoegd aan de pensioenuitkering ineens. De lumpsum brengt meer flexibiliteit voor de deelnemer, maar ook meer complexiteit voor zowel de deelnemer als het pensioenfonds.

Het essay blinkt uit door de heldere schrijfstijl en de juiste & feitelijke argumentatie. Langs de lijn van heldere structuur weet Kim zaken goed voor het voetlicht te brengen en de lezer mee te nemen. Uit de bronvermelding blijkt goed en diepgaand literatuuronderzoek te zijn gedaan. Kim heeft gekozen voor een actueel en relevant onderwerp en geeft een nuttige aanbeveling aan de pensioensector om met deze ontwikkeling om te gaan. Complimenten van de jury!

Kim vertelt over haar essay
Kim vertelt over het essay: “Het maken van een weloverwogen keuze is voor veel deelnemers moeilijk. Op de korte termijn kunnen ze de invloed van hun keuze nog wel overzien. Maar de invloed op de lange termijn wordt vaak onvoldoende bekeken. En dat terwijl het erg belangrijk is om naar de algehele financiële situatie te kijken. Het kiezen voor een lumpsum beïnvloedt het resterende pensioen, maar ook andere financiële aspecten. Een mooie kans voor pensioenfondsen om meer toegevoegde waarde te bieden bij de keuzebegeleiding. Bijvoorbeeld door deelnemers te faciliteren met een rekentool en een totaaloverzicht van inkomsten en vaste en gewenste uitgaven. Zo kunnen deelnemers zich oriënteren op hun financiële toekomst en wordt impulsief gedrag voorkomen. Maar snelheid is geboden, in de tweede helft van volgend jaar worden mogelijk de eerste keuzes voor lumpsum al gemaakt.”

Leergang Collectieve Pensioenen
Het essay is hét sluitstuk van de Leergang Collectieve Pensioenen. Cursisten worden erdoor gestimuleerd zich te verdiepen in een actueel pensioenonderwerp, een mening te vormen en daar helder over te schrijven. Vijf genomineerden streden met hun essay om de SPO Essayprijs 2021.