De jonge generatie pensioenfonds­bestuurders is er klaar voor

Diversiteit binnen het pensioenfondsbestuur lastig? Aan de animo van jonge pensioenfondsbestuurders ligt het niet. Ontving de PensioenLab Academie (verder:PLA) vorig jaar nog 41 aanmeldingen, dit jaar is het aantal aanmeldingen gestegen naar 112! De eerste groep van 10 jongeren, tussen de 20 en 35 jaar oud, ontvingen van SPO in juni hun diploma op niveau A. In september start de 2e groep van de PLA waarbij 15 jongeren het opleidingstraject tot pensioenfondsbestuurder volgen.

We spraken met twee jonge, vrouwelijke pensioenprofessionals: Anne Vermeulen, projectleidster van de PLA & trainee bij Pensioenfonds voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche (verder: BPF Schoonmaak) en Funda Bor, deelneemster aan de PLA & trainee bij Pensioenfonds voor Horeca & Catering (verder: PH&C) over hun ervaringen binnen de pensioensector.

De vraag is niet: waarom zou je deelnemen aan een pensioenfondsbestuur, maar juist waarom niet?

Anne Vermeulen vraagt zich af: “Waarom zou je niet zitting nemen in een pensioenfondsbestuur? Pensioen is een maatschappelijk relevant en actueel thema. Vrijwel iedereen in Nederland komt vroeg of laat in aanmerking met pensioen. Dit kan doordat je zelf als werknemer pensioen opbouwt, je denkt als zelfstandige na over je wensen rondom je pensioen(opbouw) of doordat je op een directe of indirecte manier te maken krijgt met een nabestaandenpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Daarnaast heeft elk besluit dat iemand in zijn of haar leven neemt invloed op de hoogte van zijn of haar pensioen. Tegelijkertijd hebben ook de beslissingen van het pensioenfondsbestuur invloed op de hoogte van het pensioen van de deelnemers. Ook kunnen pensioenfondsen met hun gevoerde beleid en investeringen veel impact hebben op de maatschappij. Allemaal redenen waarom pensioen, in mijn ogen, meer is dan een financieel product. Een goed pensioen is van groot maatschappelijk belang. Het is erg waardevol om hieraan een steentje bij te dragen.”

Funda Bor: “Ik neem graag zitting in een pensioenfondsbestuur, want we missen vertegenwoordiging van de jonge garde in pensioenfondsbesturen. Vanuit mijn rol als change consultant bij PGGM houd ik me dagelijks bezig met wat er aan de achterkant van de pensioenketen gebeurt op het gebied van IT. Als gepassioneerde ‘driver of change’ wil ik juist aan het roer staan en daar is het pensioenfondsbestuur de juiste plek voor. Die kans kreeg ik bij het Pensioenfonds voor Horeca & Catering. Als onderdeel van de PLA loop ik daar stage. Het idee was om een half jaar stage te lopen, maar vanuit beide kanten is het zo goed bevallen dat het met een half jaar is verlengd. Hierdoor krijg ik de kans om een heel bestuursjaar mee te maken. “

De koppeling van theorie en praktijk: een schot in de roos!
Funda Bor: “Tijdens de PLA doorloop je de vier modules van de Governance Leergang niveau A van SPO en loop je stage bij een pensioenfonds. De combinatie van theorie en stage in de praktijk is een schot in de roos. Wat we in theorie leerden, zag ik terugkomen in de praktijk. De opleiding heeft mij de juiste handvatten gegeven om aan de slag te gaan als beginnend pensioenfondsbestuurslid. Het feit dat alle modules worden gegeven door mensen uit de praktijk is een waardevolle toevoeging.”

Anne Vermeulen: Ik kijk terug op een leuk en leerzaam opleidingstraject. Het is waardevol dat de docenten experts uit de sector zijn. Zij weten wat er speelt, dit maakt het minder abstract en de concrete voorbeelden zijn een mooie toevoeging. Ook vond ik het een mooie afwisseling dat de casussen onderling in groepjes werden besproken. Je leert van elkaars ervaringen en hiermee verbreed je ook je eigen perspectief. Tot slot heb ik veel gehad aan de microlearnings (red: korte korte video’s, artikelen (interactieve) infographics en performance support bestanden, zoals checklists) die op SPO Perform te vinden zijn.”

Pensioenfondsbestuur: niet altijd zo serieus als je zou denken
Funda Bor: “De mate van professionaliteit en daarnaast de aangename, informele sfeer binnen het bestuur heeft mij verrast. Je verwacht dat het tijdens bestuursvergaderingen er altijd serieus aan toe gaat, maar dat is niet altijd het geval. Ik heb ervaren dat er een informele sfeer heerst waarbij er vertrouwen is om alsnog kritische vragen te stellen aan elkaar. Na jaren van samenwerking in een bestuur is het van belang dat eenieder nog steeds uitgedaagd wordt en scherp blijft. Ik heb er veel van geleerd en ik leer nog steeds. Via deze weg wil ik dan ook het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering bedanken dat ze me de kans hebben gegeven om mee te kijken.”

Beleggen met maatschappelijke impact
Anne Vermeulen: “Wat mij heeft verrast in mijn huidige rol is de maatschappelijke impact die je als bestuurder van een pensioenfonds kunt hebben. Als pensioenfondsbestuurder ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Als bestuur neem je gezamenlijk veel beslissingen, bijvoorbeeld over het beleggingsbeleid. Maatschappelijk verantwoord beleggen is de basis van het beleggingsbeleid bij BPF Schoonmaak. BPF Schoonmaak let bij hun beleggingen speciaal op ‘mensenrechten’, ‘arbeidsnormen’ en ‘klimaatverandering’.

Een kritische noot
Anne Vermeulen: “Wat ik bij pensioenfondsen in het algemeen graag meer zou willen zien is dat besturen meer met hun deelnemers in gesprek gaan. Met in gesprek gaan bedoel ik ‘echt met elkaar in gesprek gaan’. Wat vinden zij belangrijk? Uit een echt gesprek haal je zoveel meer waardevolle informatie dan bijvoorbeeld een risicobereidheidsonderzoek.”

Er liggen nog mooie dingen in het verschiet voor de toekomst
Funda loopt nog tot oktober stage bij PH&C. Haar ambitie is om de komende tijd op zoek te gaan naar een bestuurslidfunctie bij een fonds waar ze de ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen. Met haar expertise in change management & IT en de opgedane kennis en ervaring vanuit het Pensioenlab gaat haar dit zeker lukken.

Anne volgt nog tot februari 2023 een traineeship bij BPF Schoonmaak en focust zich daarnaast volledig op haar rol als projectleider van de PLA.

PensioenLab en SPO: een mooie samenwerking
In 2018 ontstond er een mooie samenwerking tussen SPO en PensioenLab. Om jongeren tot 35 jaar te enthousiasmeren voor een plek in een pensioenfondsbestuur of verantwoordingsorgaan is de PensioenLab Academie opgericht. Tijdens de PensioenLab Academie volgen de deelnemers de SPO Governane Leergang: geschikt worden op niveau A. Daarnaast loopt elke deelnemer gedurende het opleidingstraject stage bij het bestuur van een pensioenfonds en wordt gekoppeld aan een mentor.

Meer lezen? In 2020 gingen wij ook in gesprek met jong pensioentalent. Benieuwd naar dit gesprek?