Jong pensioentalent met een missie

Sinds drie jaar organiseert Stichting PensioenLab samen met SPO de PensioenLab Academie. Vanaf oktober zullen wij 10 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar oud opleiden tot toekomstig pensioenfondsbestuurder. Op deze manier willen we ook jongeren betrekken, informeren en opleiden om hun stem te laten horen binnen de pensioensector. De selectieronde is nog in volle gang, kent u iemand tussen de 18 en 35 jaar oud voor wie dit interessant is? Kijk dan snel op de website van de PensioenLab Academie.

In dit artikel aandacht voor twee jonge pensioenprofessionals en hun ervaringen binnen de pensioensector.


Wat zijn je drijfveren om in de pensioenwereld te werken?

Niels: “Mijn werk als verkeersvlieger bezorgt mij bijzonder veel voldoening. Maar ik ben altijd op zoek naar uitdagingen om mijn kennis en kunde te verbreden. Sinds het vakbondsbestuur op mijn pad is gekomen, is ook mijn interesse voor pensioenen gewekt. Vliegers gaan eerder met pensioen dan gemiddeld in Nederland en daarom is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde.”

Lars: “Iets betekenen voor de medemens is mijn grootste drijfveer. Ik wil graag bijdragen aan beleid om deelnemers en jongeren een handelingsperspectief te geven. Pensioen moet iets worden waar je jaarlijks naar kijkt. Hoe fijn zou het zijn als je pensioenzaken net zo makkelijk kunt regelen als bankzaken, gewoon via de smartphone”.

Wat heeft je verrast in je huidige rol?

Niels: “Vrijwel direct staan er belangrijke thema’s op de agenda waarbij jouw input zeer gewenst is. Je wordt dus meteen als volwaardig lid van het VO gezien.”

Lars: “De snelle acceptatie van mij als lid van het VO verraste mij. Iedereen is even vriendelijk en dat veranderde gelukkig niet toen ik voorzitter werd. Er is veel waardering voor mijn rol als voorzitter.”

Merk je nadelen van jong zijn in een bestuur of VO?
Niels: “Niet echt eerlijk gezegd. In ons fonds proberen we uit te dragen dat ieders mening er evenveel toe doet. Je moet ook niet teveel blijven hangen in het verschil tussen jong en oud, maar vooral de kracht inzien van de verschillende uitgangspunten van deelnemers.”

Lars: “Als jonge bestuurder mis je ervaring. Aan de ene kant kan dat een voordeel zijn, want door onervarenheid kijk je met een frisse blik naar de problemen die op je pad komen. Maar het is ook een nadeel. Als nieuwe bestuurder merk ik bijvoorbeeld een gebrek aan historische kennis. Dit wordt deels opgelost doordat ik toegang heb tot de historische stukken van het VO. De nuances van besluitvorming kan ik daar echter niet in teruglezen. De reeds zittende bestuurders zijn hierdoor altijd in het voordeel.”

Foto: Niels van Heijningen

Je kunt je misschien beter inleven in de ‘jonge’ achterban van jouw fonds. Hoe merk je dat in de praktijk?

Niels: “Er is de afgelopen jaren veel veranderd in ons fonds, onder andere door gewijzigde regelgeving. Waar de oudere deelnemers hun opbouw voornamelijk in een DB-regeling hebben opgebouwd, zie je nu langzaam een verschuiving van risico naar de deelnemers. Dit vereist een andere kijk op de uitgangspunten van de verschillende deelnemers.”

Lars: “Ik merk vooral een leeftijdsverschil in communicatie en beleggen. Jongeren hebben behoefte aan modernere communicatie, andere middelen en kortere, begrijpelijke teksten. De inhoud is voor alle doelgroepen hetzelfde, maar de communicatievorm verschilt. Ik merk echter dat het voor pensioenfondsen lastig is om binnen de regels inhoud te geven aan deze wensen. Wat beleggen betreft, kiezen de meeste jongeren die ik ken liever voor innovatieve bedrijven en groene investeringen. Terwijl ouderen bewezen rendement prefereren. Pensioenfondsen veranderen nu langzaam hun beleggingsmix richting duurzaam, wat past in de visie van een leefbare wereld nu en in de toekomst. Iets waar ik zelf ook meer mee bezig ben sinds ik vader ben geworden.”

Wat bepaalt of je je thuis voelt in een bestuur of VO?

Niels: “Het is belangrijk dat anderen ook in jouw mening geïnteresseerd zijn, ook al ben je jong of nieuw in het VO.”

Lars: “Zonder wrijving geen glans. Ik voel mij thuis in een omgeving waarin het geven en hebben van een sterke eigen mening gewaardeerd wordt. Samen komen we dan uiteindelijk tot een gedragen consensus.”

Wat zou je graag anders zien?

Niels: “Helaas komt er hier en daar soms groepsvorming voor. Je ziet dan bijvoorbeeld dat gepensioneerden in het VO al voor de vergaderingen bijeen komen om zaken te bespreken, terwijl ik van mening ben dat alles samen besproken moet kunnen worden. Het pensioensysteem staat of valt met solidariteit, het zou zonde zijn om er een stammenstrijd van te maken.”

Lars: “Ik zou graag meer ervaringsplekken willen zien bij de pensioenfondsen. Nieuwe bestuurders kunnen daardoor ervaring opdoen. Bovendien kan het gebruikt worden om meer jongeren aan te trekken. Ook zou ik graag een actieve werving zien onder bijvoorbeeld oud-PensioenLabdeelnemers.”


Foto: Lars Mertens
Fotograaf: Ivar Pel
Op welke manier is jouw fonds bezig met diversiteit?

Niels: “Diversiteit wordt als toegevoegde waarde gezien en daarmee gestimuleerd. Ons VO is wat leeftijd en geslacht vrij divers. Maar in afkomst valt nog wel winst te behalen, vooral in ons bestuur. We hebben een paritair bestuur en vliegers zijn over het algemeen een homogene groep. Minder dan 10 procent van de vliegers in de cockpit is bijvoorbeeld vrouw. Dat maakt het natuurlijk lastig om een divers bestuur samen te stellen, maar het begint allemaal met bewustwording.”

Lars: “Ieder jaar kijkt ons fonds naar het diversiteitsbeleid en wanneer een nieuw bestuurslid gezocht wordt, wordt aan de hand van dit beleid een profielschets gemaakt. Persoonlijk vind ik het belangrijker dat een kandidaat voldoet aan de gestelde eisen dan dat hij of zij precies in het diversiteitsbeleid past. Maar ik zou het fijn vinden als er nog een jongere (40-) in het VO of bestuur zitting zou nemen.”

Hoe belangrijk is ontwikkeling? Wat motiveerde jou bijvoorbeeld om aan PLAC+ deel te nemen?

Niels: “In mijn werk bij de VNV ben ik verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van de vliegers. Daar valt, naast bijvoorbeeld het salaris, ook het pensioen onder. Mijn oog viel op het PLAC+-traject omdat ik graag mijn kennis van pensioenen wilde verdiepen. Het traject biedt een laagdrempelige manier om een goed overzicht te krijgen van de pensioenwereld.”

Lars: “Ik wilde graag meer leren en mijn kennis verbreden, vandaar dat ik ben ingegaan op het aanbod van SPO.”

Hoe heb je de opleiding van SPO ervaren?

Niels: “Ik was positief verrast door de SPO-opleiding. Naast het feit dat je alle facetten van de pensioenwereld te zien krijgt, vond ik de docenten erg sterk. Hoewel niet ieder onderwerp even sappig is, werd er altijd levendig lesgegeven. De A-modules die ik volgde bij SPO hielpen mij om in kennis dichter op het niveau van het bestuur te komen. Ik begrijp nu beter wat er besloten wordt en waarom. Daardoor kan ik mijn controlerende taak in het VO beter uitvoeren.”

Lars: “Ik heb de opleiding als prettig ervaren. Naast het PLAC+-traject heb ik gekozen voor de combinatiemodule van twee niet-financiële A-modules. Ik wist immers al veel van de financiële kant van een pensioenfonds en minder van de bestuursrechtelijke kant. Vooral over de rol van het VO en de wettelijke kaders waarbinnen het kan opereren heb ik veel geleerd. Het ondersteunt mij in mijn werk als voorzitter om beter kaders te kunnen stellen.”

Wat vind je van SPO Perform? Hoe gebruik jij het in de praktijk?

Niels: “Ik gebruik SPO Perform als naslagwerk. Er staan interessante stukken op die ik gebruik om mijn kennis op peil te houden. Dat maakt het een zeer nuttig platform.”

Lars: “SPO Perform vind ik heel prettig als ondersteuning. Ik heb het tot nu toe vooral gebruikt tijdens PLAC+ om termen in op te zoeken, maar ook als middel om mijn kennis over de verschillende concepten te verbreden.”

Wat zou je anderen tot slot willen meegeven?

Niels: “Hoe jong of oud je ook bent, je moet je interesses volgen en niet bang zijn om met iets nieuws te beginnen.”

Lars: “Je bent nooit te jong om je te verdiepen in pensioen. Hoe jong of oud je ook bent, ga niet stilzitten maar blijf in beweging. Wie stilstaat, gaat uiteindelijk achteruit.”

Kort profiel

Niels van Heijningen (29) werkt als verkeersvlieger op de Boeing 737 bij KLM. Tevens werkt hij voor de KLM-bestuursafdeling bij de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de vakbond van de vliegers. In 2019 volgde hij het Plus-traject van PensioenLab Academie en daarna de Governance A-opleiding bij SPO. Niels is sinds een jaar lid van het VO van Blue Sky Group/KLM Vliegend Fonds.

Lars Mertens (36) werkt als fysiotherapeut in het ziekenhuis. Hij volgde in 2019 het PLAC+-traject en deed daarna de combinatiemodule van de twee niet-financiële A-modules. Lars is voorzitter van het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Molenaars en was aspirant bestuurslid bij Pensioenfonds Fysiotherapeuten (2011-2012).

Deelnemen aan de PensioenLab Academie?
Ben of ken jij iemand die interesse heeft in de PensioenLab Academie? Kijk hier voor meer informatie en inschrijven. Heb je vragen? Neem dan contact op met Anne Vermeulen via academie@pensioenlab.nl of via 0646475216.