header

On-site onderzoek van DNB: waarmee krijg je als pensioenfonds te maken?

Pensioenfondsen kunnen bezoek krijgen van De Nederlandsche Bank. DNB kijkt dan naar het bestaan en de werking van beleid in de dagelijkse praktijk. Een paar vragen over on-site onderzoek aan Jon Vogelzang, afdelingshoofd On-site toezicht pensioenfondsen en verzekeraars bij DNB.Jon Vogelzang, afdelingshoofd On-site toezicht pensioenfondsen en verzekeraars bij DNB

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
“Tijdens de evaluatie krijgen we positieve reacties. Vooral over de efficiëntie, effectiviteit, transparantie en heldere rapporten. Ook horen we dat het onderzoek tot nieuwe en nuttige inzichten heeft geleid. Kritiek is er soms op werken met negatieve hypotheses en de tijdsbesteding voor het bestuur. Het laatste vaak bij kleinere pensioenfondsen die veel uitbesteden. De sfeer tijdens interviews is vaak ontspannen, maar instellingen vinden wel dat we veel documentatie opvragen.”

De onderzoeksresultaten: wat gebeurt daarmee?
“De onderzoeksresultaten verwerken we tot een rapport bestaande uit een conclusie met bevindingen (met een risicoscore van 1 tot 4) en een bijlage met uitgewerkte bevindingen en feiten. Vóór het definitieve rapport kan een pensioenfonds altijd reageren op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden in de bevindingen. En als dat nodig is, start de accounttoezichthouder hierna het mitigatietraject. Natuurlijk krijgt het pensioenfonds een exemplaar met definitieve bevindingen.”

Meer informatie over on-site onderzoek van DNB?
Lees de DNB-nieuwsbrief On-sites uitgelicht.

Waarom doet DNB on-site onderzoek?
“Om de kwaliteit en de scherpte van risicoanalyse te verbeteren, een van de speerpunten uit de Visie DNB Toezicht 2014-2018. Vroeger hadden we veel aandacht voor opzet en bestaan en minder voor werking. Daarom hebben we nu de afdeling On-site. Op locatie en op basis van eigen oordeel krijgen we nu een beter beeld van pensioenfondsen en verzekeraars.”

Wat zijn de voordelen voor alle betrokkenen?
“We krijgen dus een beter beeld: van werkvloer tot (bron)systemen. We kunnen dan goed toetsen hoe opzet en bestaan zich verhoudt tot werking. Ook spreken we mensen op de werkvloer. Zo kunnen we eventuele problemen beter signaleren. De afdeling die on-site onderzoek doet, is niet betrokken bij dagelijks toezicht van DNB. Dit betekent een rijker beeld en minder blinde vlekken. Het voordeel voor pensioenfondsen? Die kunnen zichzelf verbeteren.”

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
“DNB stelt een team samen met medewerkers van de afdeling On-site, aangevuld met experts van bijvoorbeeld vermogensbeheer. Dan voeren we gesprekken, doorlopen we processen, kijken mee op de werkvloer en bekijken systemen. We gebruiken negatieve hypotheses, Deze verschillen meestal per fonds, maar soms zijn ze thematisch, bijvoorbeeld:

  • 'Het selectieproces van manager X verliep niet volgens procedure.'
  • 'Het bestuur en de belegginsadviescommissie hebben onvoldoende countervailing power ten opzichte van de uitvoeringsorganisatie’
  • ‘De uitvoering van het rentebeleid is niet in overeenstemming met het beleid.’
  • ‘Er is geen adequate vastlegging van uitbestedingsafspraken tussen fonds en uitvoerder in het kader van de pensioenadministratie.’

    '"We gebruiken negatieve hypotheses om helder te zijn over de scope van het onderzoek, en om invulling te geven aan het risico gebaseerd toezicht. Laat het pensioenfonds vlot zien dat we de hypothese kunnen verwerpen? Dan ronden we het onderzoek snel af.”

Hoe lang van tevoren weet je van het onderzoek?
“Van één maand tot een paar maanden.”

Hoor je vooraf wat het onderwerp is?
“Ja, je krijgt altijd een aankondigingsbrief met daarin planning, onderwerp en onderzoeksmanier. Daarna organiseren we een startbijeenkomst waarbij je meer informatie krijgt. En natuurlijk kun je dan al je vragen stellen.”

Hoe kun je je voorbereiden?
“Het is belangrijk dat het bestuur weet wat de onderzoekshypothesen zijn, welke documentatie daarvoor van belang is en wat de planning is. Wil je je goed voorbereiden op interviews? Bestudeer dan relevante fondsdocumentatie. Doe dit wanneer de hypotheses bekend zijn. Dan verloopt het onderzoek zo vlot mogelijk.”

En verder?
“Het is handig als er voor DNB een vast contactpersoon komt, bijvoorbeeld een bestuurder of een medewerker van het bestuursbureau. Met hem of haar kunnen we alle zaken afstemmen. Van documentatie aanleveren tot een interviewrooster maken. Verwachten we dat bepaalde informatie klaarligt? Dan geven we dat ruim op tijd aan.”

Hoe lang duurt zo’n onderzoek?
“Van een paar dagen tot meerdere maanden.”

Hoeveel DNB-medewerkers zijn erbij betrokken?
“Meestal drie medewerkers.”

Wat verwacht DNB van het pensioenfonds?
“Dat we toegang krijgen tot alle relevante informatie, bijvoorbeeld fondsdocumenten. Plus: een leeswijzer of toelichting op documentatie. Ook verwacht DNB dat de gesprekspartners zich goed hebben voorbereid op de interviews. Houd er rekening mee dat we ook informatie halen bij derden. Denk bijvoorbeeld aan vermogensbeheer en pensioenadministratie. Belangrijke sleutelfuncties als voorzitter bestuur of riskmanager willen we individueel spreken.”

Onze Whitepapers

Bekijk onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid

Bekijk onze whitepapers

Wilt u met ons in gesprek over de ontwikkeling van geschiktheid en vakbekwaamheid?

Laat uw telefoonnummer achter. Wij bellen u op een voor u geschikt moment. 
Of stuur ons een e-mail: info@spo.nl