Leergang IT Governance – Module risico’s & trends

 • Module

Leergang IT Governance – Module risico’s & trends

 • Wat zijn de belangrijkste trends, kansen en bedreigingen van IT binnen de pensioensector?
 • Welke impact hebben IT-trends & risico’s op uw fonds?
 • Sturing geven aan IT voor de kernprocessen van het pensioenfonds
 • Beheersing van IT-risico’s
 • Ook als maatwerk & incompany

Als bestuurder van een pensioenfonds is sturing op de beheersing van de risico’s van het fonds een grote verantwoordelijkheid. In het verleden ging dat vooral over de risico’s die te maken hebben met vermogensbeheer, pensioenbeheer en de (uitbestede) uitvoering in algemene zin. Maar tijden veranderen en de focus van de expliciet te managen risico’s neemt toe. Het managen van de IT-risico’s maakt daarvan onderdeel uit.

Bij IT-risico & trends komen, onder andere, de volgende onderwerpen aan de orde;

 • Hoe komt u tot een IT-beheersing die voldoet aan de eisen van de toezichthouders en in lijn is met de strategie van het fonds?
 • Wat is uw IT verantwoordelijkheid en hoe verankert u deze in uw governance?
 • Welke eisen stellen de toezichthouders?
 • Hoe beheerst u de IT-risico’s?

Kortom de vele aspecten rondom IT-risico’s waar u als bestuurder mee te maken krijgt komen aan de orde.

Naast de IT-risico aspecten is erook aandacht voor de belangrijkste trends, kansen, bedreigingen van IT binnen de pensioensector en de vraag hoe u hier als bestuurder mee omgaat? Wat is de impact hiervan voor de komende periode?

Voor wie

IT-risico’s & trends is geschikt voor pensioenfondsbestuurders, het pensioenfonds als geheel, het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau.

Specifieke IT kennis bij aanvang is niet noodzakelijk.

Docenten uit de praktijk

De module IT-risico’s & trends wordt gedoceerd door de volgende docenten:

Richard Lugtigheid: Lead Architect MN Services

Paul Bessems: CEO Wecomics Solutions

SPO docenten zijn specialisten in hun vakgebied die hun kennis en vaardigheden uit de praktijk op enthousiaste en begrijpelijke wijze doorgeven zodat u zich verder kunt ontwikkelen.

Leergang IT-Governance

IT-risico’s & trends maakt onderdeel uit van de Leergang IT-Governance.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Programma

Een brede mix van leermiddelen maakt het plezierig om te leren. De praktijksituatie van een pensioenfonds staat centraal in deze praktische kennistraining.

Na afronding van deze module kunt u:

 • Uitleggen welke stappen te doorlopen om invulling te geven aan IT-risicomanagement
 • Een analyse geven van de risico’s in IT-gebruik van het eigen fonds (gedrag individueel, bestuur als geheel en bestuursbureau)
 • IT-risico’s op het gebied van informatiebeveiliging onderscheiden van risico’s in de doorontwikkeling van de informatievoorziening
 • Ongewenste functievermengingen (toxic combinations) herkennen en de bijbehorende risico’s toelichten
 • Afhankelijkheden van IT voor het pensioenfonds op kernprocessen beschrijven en zwakke plekken benoemen
 • De risicomanagementcyclus toelichten vanuit IT-oogpunt
 • Innovatieve IT-toepassingen binnen de Nederlandse pensioenmarkt benoemen en de mogelijkheden en kansen toelichten vanuit resultaten bij andere pensioenfondsen
 • Kansrijke IT-ontwikkelingen uit andere sectoren benoemen en de impact op de pensioensector toelichten
 • Opkomende IT-innovaties beknopt toelichten (vergezicht).

Voorkennis

Als u nog geen ander aanbod binnen de IT leergang heeft gevolgd dan volgt u ter voorbereiding twee online modules: context setting en basiskennis IT. Deze leerpaden worden als voorkennis verondersteld. U vindt deze paden op SPO Perform. De leertijd is ongeveer 1 uur per leerpad.

Daarnaast bereid u online de bijeenkomst(en) voor (8 uur zelfstudie).

Certificaat

Omdat het speelveld waarop u als bestuurder of beleidsbepaler opereert, voortdurend in beweging is, is het belangrijk om uw kennis en vaardigheden up to date te houden.

Met het volgen van deze IT-module onderhoudt u aantoonbaar uw kennis op het gebied van IT. Na het volgen van deze module ontvangt u een deelcertificaat op niveau A. Na afronding van de gehele leergang IT-Governance ontvangt u een certificaat op niveau B.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Planning & investering

De module IT trends & risico’s bestaat uit een combinatie van online leren en een klassikale bijeenkomst van 1 dag. Voorafgaand aan de module besteed u maximaal 10 uur aan zelfstudie.

Voorbereiding

Als u de 2 bijbehorende online basis modules nog niet hebt gevolgd, volgt u voorafgaand aan de module naast de online voorbereiding, ook 2 online basismodules waar u de context en basis IT-kennis op doet (4 uur voorbereiding). Deze basis modules geven een goede fundering voor elke module in de totale leergang IT-Governance.

De online modules zijn bij de prijs inbegrepen en vinden alleen online plaats (zonder bijeenkomst). U kunt de modules in uw eigen tijd volgen.

Leergang IT Governance – Module risico’s & trends

Er is nog geen startdatum bekend.

Inbegrepen
 • Alle lesmaterialen
 • Locatiekosten
 • Dagarrangement met onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch

Maatwerk

Deze module wordt ook als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden. 

De exacte inhoud, volgorde van onderwerpen, het aantal dagdelen en planning wordt in overleg bepaald. Op basis van dit fondsspecifieke ontwerp verzorgen wij voor u een offerte op maat.

Onze adviseurs adviseren u graag verder over de mogelijkheden. Neem contact op via info-spo@nyenrode.nl of T: 070 427 66 55.


Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.

Docent aan het woord

Is uw pensioenfonds klaar voor de IT-transformatie?

Richard Lugtigheid schrijft in onderstaand artikel over IT- trends & risico’s.