Geschiktheidscyclus ontzorgen

 • Maatwerk

Geschiktheidscyclus ontzorgen

Een pensioenfonds streeft naar een zo goed mogelijk pensioen voor haar deelnemers.
Goed bestuur is hierbij een voorwaarde. Om de performance van een pensioenfonds in zijn geheel te optimaliseren zijn leren en ontwikkelen belangrijke factoren.

SPO biedt een robuust cyclisch proces voor ontwikkeling en geschiktheidsbevordering, afgestemd op de strategische doelen van uw pensioenfonds. Voor zowel bestuur, verantwoordings- of belanghebbendenorgaan, Raad van Toezicht, bestuursbureau en als pensioenfondsorganisatie als geheel. Op basis van onze jarenlange expertise nemen wij voor u het proces uit handen en adviseren u over de beleidskaders om resultaten te optimaliseren zodat het pensioenfonds zo goed mogelijk kan presteren.

Aanpak

Redenen om te kiezen uw geschiktheidscyclus te laten ontzorgen door SPO:

 • Het proces wordt geheel afgestemd op uw specifieke situatie
 • U kiest voor een gestructureerde en beproefde aanpak in de sector
 • We koppelen individuele- en collectieve ontwikkelingsdoelen aan de ambities van uw fonds en de ontwikkelingen in de sector
 • U krijgt grip op het proces en lift mee op innovaties van andere fondsen
 • U krijgt inzicht in het functioneren van elk individu en als pensioenfonds in zijn geheel
 • U komt ‘in control’ op geschiktheid door tussentijdse monitoring en overzichtelijke rapportages
 • U borgt continuïteit in de gremia door snel en efficiënt inwerken van nieuwe personen, in zowel bestuur als verantwoordingsorgaan
 • Uw (aankomend) bestuurders zijn tijdig opgeleid en klaar voor Toetsing door DNB
 • U bent aantoonbaar compliant met de Toezichtkaders en de Code Pensioenfondsen.

Met onze beproefde ontwikkelmethode doorlopen we samen de volgende stappen:

 • Scan van het geschiktheidskader en de strategische doelen van het fonds om te bepalen waar we naartoe gaan werken
 • Afstemming van de cyclische aanpak op de specifieke situatie van uw fonds
 • Het maken van afspraken over rolverdeling en de intensiteit van samenwerking
 • Het voeren van individuele ontwikkelgesprekken en uitvoeren van de gap-analyse
 • Opstelling en uitvoering van het geschiktheidsjaarplan
 • Evaluatie van het proces en resultaten, gevolgd door het doorvoeren van aanscherpingen .

Schematisch ziet dit proces er als volgt uit:

Resultaat

Uw pensioenfonds kan optimaal presteren met een goed ingericht proces voor ontwikkeling en geschiktheidsbevordering, afgestemd op de strategische doelen van uw pensioenfonds.

advies

Meer informatie?

Wij gaan graag in gesprek om u verder te adviseren en voor uw specifieke situatie een voorstel op maat samen te stellen.

Waardering

Pensioenfonds Unilever APF

”De missie van Unilever APF is om deelnemers te helpen aan een onbezorgde oude dag. Een goed bestuur is hierbij een voorwaarde. Het ziet leren en ontwikkelen als een bepalende factor om de performance van het pensioenfonds en de gremia als geheel te bevorderen. Voldoen aan de geschiktheidseisen is de minimale norm. Grip op de ontwikkelingen en ontwikkelingsintensiteit, kwaliteit, continuïteit , en aansluiting op de pensioensector zijn belangrijke voorwaarden. Om deze reden schakelt Unilever APF SPO in om het proces en de resultaten te optimaliseren”.

Shell Pensioenfondsen

”Het pensioenfonds van Shell wil voorloper zijn op het gebied van pensioenen en bestuurlijke geschiktheid. SPO verzorgt voor de Shell pensioenfondsen SSPF en SNPS de gehele jaarcyclus van deskundigheids- en geschiktheidsbevordering. Vanuit een proactieve aanpak wordt een efficiënte uitvoering met een optimaal resultaat bereikt”.

Lees meer over het geschiktheidsbeleid van Shell Pensioenfondsen.

advies

Advies nodig?

Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor een persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs.