Kennis- en competentiemeting

 • Maatwerk

Kennis en compententiemeting

Meten is weten. Of u nu een huidig kennisniveau wilt meten of het ontwikkelpotentieel voor toekomstige rollen wilt bepalen. SPO heeft diverse meetinstrumenten die nauwkeuring in kaart brengen waar u nu staat. Op elk gewenst niveau en altijd op maat. 

Aanpak

Met onze  beproefde ontwikkelmethode gaan we samen door de volgende stappen:

 • Doelen en intenties erachter inventariseren
 • Aanpak en proces bespreken, meetinstrumentarium bepalen
 • Planning afspreken
 • Testen:
 • (online) vragenlijst / meetinstrument doorlopen (persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten,
 • Competentiegericht interview
 • Optioneel: praktijksimulaties
 • Uitkomsten bespreken, waar relevant afgezet tegen de benchmark
 • Rapportage met advies op maat

Voor wie

Bestuursleden en/of leden van andere pensioenfondsorganen (VO/ BO, RvT), medewerkers bestuursbureau.

advies

Meer informatie?

Wij gaan graag in gesprek om u verder te adviseren en voor uw specifieke situatie een voorstel op maat samen te stellen.

Kennis- en competentiemeting

Kennisreflector geschiktheidsniveau niveau A (individueel)

Voor een objectieve meting van het deskundigheidsniveau op niveau A, hebben wij de Kennisreflector ontwikkeld. Een gevalideerde set van toetsvragen, toegespitst op de deskundigheidsgebieden zoals gedefinieerd door DNB en uitgewerkt in de eindtermen van de Pensioenfederatie (Handreiking geschiktheid). De toets geeft individueel inzicht in welke deskundigheidsgebieden iemand beheerst en waar nog ontwikkelmogelijkheden liggen.

De Kennisreflector bestaat al meerdere jaren en is al bij veel fondsen afgenomen. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het instrument beproefd en de normscore mede gebaseerd op gemiddelde scores in de sector. De norm is vastgesteld in samenwerking met het CITO en onze jarenlange ervaring met Kennismeting.

Resultaat
Objectief inzicht in het kennisniveau van de deskundigheidsgebieden op geschiktheidsniveau A.

Aanpak
Met onze beproefde ontwikkelmethode gaan we samen door de volgende stappen:

 • Doelen en intenties inventariseren
 • Aanpak en planning bespreken
 • Online test met kennisvragen
 • Uitkomsten afgezet tegen benchmark van peers in sector
 • Optioneel: uitkomsten bespreken
 • Advies op maat

Voor wie
Bestuursleden en/of leden van andere pensioenfondsorganen (VO/ BO, RvT), medewerkers bestuursbureau

Staat binnenkort het toetsingsgesprek bij De Nederlandsche Bank op de planning? Met onze Training Toetsingsgesprek DNB gaat u goed voorbereid dit gesprek in.

Kennisreflector geschiktheidsniveau niveau A (Collectief)

In aanvulling op de individuele toetsing op geschiktheidsniveau A, bieden wij de mogelijkheid om de resultaten van het collectief bijeen te zetten. Hierdoor krijgt u direct inzicht in de deskundigheid van het team als geheel.

Resultaat
Objectief inzicht in het collectieve kennisniveau van de deskundigheidsgebieden op geschiktheidsniveau A.

Aanpak
Op collectief niveau maakt SPO een rapportage waarin het resultaat van het team als geheel wordt weergegeven in een deskundigheidsmatrix. Tevens brengen wij in kaart in hoeverre er deskundigheidslacunes zijn op collectief niveau. Tot slot geven wij een ontwikkeladvies. Dit advies is gebaseerd op de resultaten uit de Kennisreflector en de ambities van het pensioenfonds.

Met onze beproefde ontwikkelmethode gaan we samen door de volgende stappen:

 • Doelen en intenties inventariseren
 • Aanpak en planning bespreken
 • Individueel maakt iedereen de online test met kennisvragen
 • Individuele uitkomsten worden afgezet tegen benchmark van peers in sector
 • Collectieve rapportage met een uitsplitsing van niveauscores per deskundigheidsgebied, desgewenst geanonimiseerd.
 • Ontwikkeladvies op maat: afgestemd op fondsambities, countervailing power of rekening houdend met succession planning.
 • Optioneel: uitkomsten bespreken.

Voor wie
Besturen en/of andere pensioenfondsorganen (VO/ BO, RvT), teams van bestuursbureau

Geschiktheidsmeting niveau B (individueel)

Resultaat
Objectief inzicht in uw functioneren als bestuurder op niveau B. Over welke mate van countervailing power beschikt u voor uw fonds?

Aanpak
Met de beproefde ontwikkelmethode gaan we samen door de volgende stappen:

 • Doelen en intenties inventariseren
 • Aanpak en planning bespreken
 • Online inventarisatie van relevante aspecten
 • Toetsingsgesprek op inhoud en gedrag, in uw specifieke context
 • Uitkomsten meting en advies op maat

Voor wie
Bestuursleden en/of leden van andere pensioenfondsorganen (VO/ BO, RvT), medewerkers bestuursbureau

Geschiktheidsmeting niveau B (collectief)

Resultaat
Objectief inzage geeft in de sterktes van het bestuur en de eventuele geschiktheidshiaten op niveau B. Naast meting ook wordt gebruikt om te leren. Leren van de discussies, leren van elkaar, leren van anderen (inhouds/ervarings-specialist).

Aanpak
Met de beproefde ontwikkelmethode gaan we samen door de volgende stappen:

 • Doelen en intenties inventariseren
 • Aanpak en planning bespreken
 • Online inventarisatie van relevante aspecten
 • Online individuele kennistesten
 • Bijeenkomst met collectieve toetsing op inhoud en gedrag, in de specifieke context van uw fonds
 • Uitkomsten meting en advies op maat

Voor wie
Bestuur als collectief en/of commissies


Competentiemeting individueel

Resultaat
Met dit type assessment kunnen we uitspraken doen over de motivatie, kwaliteiten en valkuilen, maar doen we geen selectie uitspraak. Het gesprek met de kandidaat is meer een sparring sessie, waarin a.d.h.v. enkele tests wordt meegedacht overontwikkelgebieden, etc.

Aanpak
Met onze beproefde ontwikkelmethode gaan we samen door de volgende stappen:

 • Doelen en intenties inventariseren
 • Aanpak en planning bespreken
 • Een tweetal persoonlijkheidsvragenlijsten invullen
 • Uitkomsten bespreken in een verdiepend gesprek
 • Advies op maat
 • Altijd conform gedragscode NIP

Voor wie
Bestuursleden en/of leden van andere pensioenfondsorganen (VO/ BO, RvT), medewerkers bestuursbureau

Competentiemeting collectief

Resultaat
Met deze meting wordt invulling gegeven aan de competentiematrix van het pensioenfonds. Voor het team wordt inzichtelijk gemaakt hoe de competenties binnen het team zijn verdeeld, waar de kracht ligt van het team en welke competenties minder sterk vertegenwoordigd zijn in het team.

Aanpak
Met onze beproefde ontwikkelmethode gaan we samen door de volgende stappen:

 • Doelen en intenties inventariseren (subjectief, intersubjectief, objectief)
 • Aanpak en planning bespreken
 • Een (online) individuele competentiemeting invullen
 • Uitkomsten bespreken in een collectieve sessie
 • Rapportage opmaken
 • Advies op maat
 • Altijd conform gedragscode NIP

Voor wie
Bestuursleden en/of leden van andere pensioenfondsorganen (VO/ BO, RvT), medewerkers bestuursbureau

advies

Meer informatie?

Wij gaan graag in gesprek om u verder te adviseren en voor uw specifieke situatie een voorstel op maat samen te stellen.

Het programma is afwisselend en heeft een duidelijke focus op het eigen pensioenfonds

Het opsplitsen in kleine groepjes tijdens de dialoogsessie zorgde voor een waardevol overleg en de analyses vond ik nuttig

Klantervaring

   

Geef nieuwe impuls aan uw deskundigheidsontwikkeling