Kennisreflector geschiktheidsniveau A

 • Maatwerk

Kennisreflector geschiktheidsniveau A

 • Up to date naar de Handreiking Geschiktheid & toezichtsgebieden van DNB
 • Uitgebreid naar 13 deskundigheidsgebieden met IT en ESG
 • Nieuwe vragen toegevoegd op de thema’s communicatie en NPC/ WTP

Doorlopend werken aan geschiktheid vraagt om een gestructureerde, planmatige aanpak. Het begint met weten waar u staat als bestuur of verantwoordingsorgaan. De Kennisreflector is hét objectieve meetinstrument dat pensioenfondsbesturen en leden van verantwoordingsorganen ondersteunt bij het periodiek aantonen van kennis op niveau A. De gemeten deskundigheid vormt het fundament van geschiktheidsniveau A.

De Kennisreflector is samengesteld uit deze 13 deskundigheidsgebieden:

 • Het besturen van een pensioenorganisatie
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Pensioenregelingen en – soorten
 • Actuariële aspecten en financiering
 • Beleggingsbeleid en vermogensbeheer
 • Verslaggeving
 • Balansmanagement
 • Herverzekering
 • Administratieve organisatie en interne controle
 • Communicatie
 • Uitbesteding
 • IT
 • ESG

Het aantal vragen per deskundigheidsgebied verschilt en is afhankelijk van de relevantie en de diepgang van het deskundigheidsgebied.

Het complete plaatje

In combinatie met een persoonlijk ontwikkelplan vormt de kennisreflector het ideale vertrekpunt voor een zelfevaluatie van uw bestuur of geeft het een helder vertrekpunt voor een (individueel of collectief) ontwikkelplan bij veranderingen in het bestuur of het verantwoordingsorgaan. In het persoonlijke gesprek koppelen we samen het geschiktheidsprofiel van de bestuurder of VO-lid aan zijn rol.
Naast deskundigheid worden ook competenties en professioneel gedrag meegenomen, met als resultaat een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Op collectief niveau geven we een samenvatting en maken we inzichtelijk welke geschiktheidslacunes collectief spelen.

De voordelen van de kennisreflector samengevat
 • Objectieve meting van het fundament van deskundigheid op niveau A
 • Belangrijke input voor het geschiktheidsplan
 • Hulpmiddel bij de selectie van nieuwe bestuurders
 • Startpunt van zelfevaluatie in combinatie met een persoonlijk ontwikkelgesprek
 • Ideaal vertrekpunt voor een (individueel of collectief) (jaar)ontwikkelplan- advies bij een nieuw verantwoordingsorgaan / na verkiezingen / wisselingen in het bestuur of verantwoordingsorgaan

Aanpak

Met onze beproefde ontwikkelmethode gaan we samen door de volgende stappen:

 • Doelen en intenties inventariseren
 • Aanpak en planning bespreken
 • Online test met kennisvragen
 • Uitkomsten afgezet tegen benchmark van peers in sector
 • Optioneel: uitkomsten bespreken
 • Advies op maat

Het profiel en ambitie van uw fonds en uw specifieke wensen zijn altijd het vertrekpunt. We toetsen op maat en individueel. U weet precies waar u staat, wat u nog te doen heeft en kunt u uitstekend verantwoorden.

Na het afronden van de Kennisreflector wordt een rapportage opgemaakt. De rapportage geeft de resultaten per deskundigheidsgebied weer, afgezet tegen de norm en de benchmark. Tot slot geven wij een ontwikkeladvies. Dit advies is gebaseerd op de resultaten uit de kennisreflector en de ambities van het pensioenfonds.

Voor wie

De Kennisreflector is collectief of individueel voor meerdere doelen, voor pensioenfondsbestuurders of leden van het verantwoordingsorgaan, inzetbaar.

advies

Meer informatie?

Wij gaan graag in gesprek om u verder te adviseren en voor uw specifieke situatie een voorstel op maat samen te stellen.