header spo algemeen

Ontwikkeling van leermiddelen

De pensioensector is een kennisintensieve branche. SPO speelt een belangrijke rol om deze kennis voor professionals toegankelijk te maken en te onderhouden. Aan de basis van een goede opleiding staat de ontwikkeling en het beheer van perfecte didactische leermiddelen. Met de juiste inhoud en passend bij de leerdoelen. 

Kenmerkend voor de leermiddelen van SPO: 

 • het gebruik van herkenbare en actuele voorbeelden uit de praktijk. U kunt direct oefenen en toepassen wat u leert
 • het gebruik van actieve werkvormen. Kennisontwikkeling komt tot stand door samenwerking en interactie tussen deelnemers en docent
 • het gebruik van onafhankelijke examens en toetsinstrumenten met als eindresultaat aantoonbare deskundigheid.

SPO ontwikkelt leermiddelen en bewaakt de kwaliteit hiervan door middel van het volgende proces:

 • doelgroepgerichte Begeleidingsgroepen zijn verantwoordelijk voor de selectie, ontwikkeling en het actueel houden van de leermiddelen van een opleiding.
  De begeleidingsgroepen zorgen voor de inrichting van het leerproces, de aansluiting van de leerdoelen op de actualiteit en de praktijk en de juiste uitvoering van een opleiding. Zo zorgen we ervoor dat opleidingen voldoen aan de leerdoelen en aan de deskundigheidseisen. Een begeleidingsgroep bestaan uit docenten en een SPO-Adviseur.
  Overzicht van de Begeleidingsgroepen 
   
 • doelgroepgerichte Redactieteams zorgen voor de totstandkoming van de inhoudelijke  en actuele pensioencontent. Een redactieteam bestaat uit redacteuren en inhoudsdeskundigen uit de pensioensector

 • de Actualiteitenagenda zorgt dat actualiteiten doorlopend toegevoegd worden aan de opleidingen door het opstellen van actualiteitberichten. Deze actualiteitberichten worden opgesteld met een objectieve en onderwijskundige aanpak door een vertegenwoordiging van deskundigen uit de pensioensector. De Actualiteitenagenda wordt ondersteund door de Pensioenfederatie.
  Overzicht deelnemers Actualiteitenagenda

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Naar onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO