header spo algemeen

Wie is SPO?

SPO startte in 1991 op initiatief van verschillende pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. Al meer dan 25 jaar helpen we pensioenfondsbestuurders en andere pensioenprofessionals bij geschikt en vakbekwaam worden én blijven in een steeds veranderend werkveld.  

Pensioenfondsbestuurders en andere professionals in de pensioensector bewegen zich op een speelveld dat continu en de laatste tijd zelfs onstuimig snel verandert. Nieuwe geschiktheidseisen, nieuwe eisen aan governance, veranderende pensioenregelingen, schaalvergroting en een guur economisch klimaat vragen steeds meer van iedereen die in de pensioensector werkt. 

Onze missie

We helpen mensen en organisaties in de pensioensector bij het op peil brengen en houden van geschiktheid en vakbekwaamheid, zodat zij in voortdurend veranderende omstandigheden optimaal invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid. Onafhankelijk, vanuit onze sterke en innovatieve onderwijskundige basis en altijd met passie voor de sector en de mensen die er werken. 

Van, voor en door

We komen voort uit de pensioensector en hebben er een lange geschiedenis. We kennen daardoor het speelveld waarin pensioenfondsbestuurders en andere pensioenprofessionals opereren als geen ander van binnenuit. We worden niet gedreven door commerciële belangen, maar door betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en de pensioensector. We werken zonder winstoogmerk en laten de opbrengsten van ons werk terugvloeien naar de sector, in de vorm van ontwikkeling en innovatie.

Onze hechte band met de sector uit zich onder meer in de samenstelling van ons bestuur en ons docentenkorps. We zijn voor onze opdrachtgevers daarmee altijd een partner met verstand van zaken en gevoel voor verhoudingen.

Betrokken en nieuwsgierig

We willen een betrouwbare partij zijn in de ontwikkeling van deskundigheid en competenties van mensen en organisaties in de pensioensector. We zijn niet alleen opleider, maar een betrokken partner die nieuwsgierig en met diepgaande kennis van zaken langlopende ondersteuning biedt in ontwikkelingstrajecten. In nauwe samenwerking met organisaties en individuen ontwikkelen we een langetermijnvisie op deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling op alle niveaus. En we ontwerpen de bij die visie passende producten en leergangen die naadloos blijven aansluiten op voortdurend veranderende behoeften. Altijd met passie voor de sector en de mensen die er werken. En altijd met gewaarborgde kwaliteit.

Onderwijskundige visie

Voor professioneel opleiden in de pensioensector is meer nodig dan verstand van pensioen.

Naar onderwijskundige visie

Kwaliteitsborging

Kwaliteit staat voorop bij SPO. Om deze kwaliteit te borgen werken wij met verschillende partijen.

Lees hier meer over onze kwaliteitsborging

De mensen achter SPO